Förordning (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2018-07-05
Ändring införd
SFS 2018:1510
Ikraft
2022-01-01
Tidsbegränsad
2024-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den som inte har grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå ska, inom ramen för en försöksverksamhet som ska bedrivas 2022–2023, ha möjlighet att genom ett behörighetsprov visa att han eller hon har de nödvändiga kompetenser som krävs för grundläggande behörighet enligt 7 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100).

2 §  Universitets- och högskolerådet ansvarar för att ta fram och genomföra provet och beslutar om resultat på detta.

3 §  Alla universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) ska använda sig av samma behörighetsprov.

4 §  Endast den som har fyllt eller fyller 24 år senast det kalenderår då provet genomförs får delta i behörighetsprovet. 5 § Universitets- och högskolerådets beslut om provresultat får inte överklagas.

6 §  Universitets- och högskolerådet får meddela ytterligare föreskrifter om försöksverksamheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
  2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2023.
  3. Ett godkänt resultat på behörighetsprovet ska dock vara giltigt även efter utgången av 2023.
Ikraftträder
2022-01-01