Förordning (2018:1640) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2018-11-08
Ändring införd
SFS 2018:1640 i lydelse enligt SFS 2019:283
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

/Upphör att gälla U: 2019-07-01/

1 §  Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2019.

/Träder i kraft I: 2019-07-01/

1 §  Regeringen fastställer enligt punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2019. Förordning (2019:283).

/Upphör att gälla U: 2019-07-01/

2 §  Följande avgifter gäller för fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG:

Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar9 916 kronor991 kronor268 kronor82 kronor
4 eller fler axlar16 011 kronor1 601 kronor 423 kronor82 kronor

/Träder i kraft I: 2019-07-01/

2 §  Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som

[S2]Högst 3 axlar

EURO-klassAvgift per år i kronorAvgift per månad i kronorAvgift per vecka i kronorAvgift per dag i kronor
014 5341 446382123
I12 6331 260330123
II11 0011 094289123
III9 565950247123
IV8 697867227123
V7 747774206123
VI eller renare7 747774206123
Minst 4 axlar
EURO-klassAvgift per år i kronorAvgift per månad i kronorAvgift per vecka i kronorAvgift per dag i kronor
024 3682 427640123
I21 0932 107557123
II18 3461 828485123
III15 9391 590423123
IV14 5031 446382123
V12 9121 291340123
VI eller renare Förordning (2019:283).12 9121 291340123

3 §  /Upphör att gälla U:2019-07-01 genom förordning (2019:283)./ Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG:

Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar8 780 kronor878 kronor237 kronor82 kronor
4 eller fler axlar14 462 kronor1 446 kronor 382 kronor82 kronor

/Träder i kraft I: 2019-07-01/

3 §  Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 258 kronor. Förordning (2019:283).

4 §  /Upphör att gälla U:2019-07-01 genom förordning (2019:283)./ Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse:

Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar7 747 kronor774 kronor206 kronor82 kronor
4 eller fler axlar12 912 kronor1 291 kronor 340 kronor82 kronor

5 §  /Ny beteckning 3 § U:2019-07-01/ Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 258 kronor.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:1640) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019

Förordning (2019:283) om ändring i förordningen (2018:1640) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
  2. Förordningen i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juli 2019.
Omfattning
upph. 3, 4 §§; nuvarande 5 § betecknas 3 §; ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2019-07-01