Förordning (2018:2016) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2018-12-06
Ändring införd
SFS 2018:2016
Ikraft
2019-01-02
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning kompletterar lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter. Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i den lagen.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

2 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om produktingripande enligt artikel 17 i EU-förordningen.

3 §  Finansinspektionen får besluta sådana meddelanden till icke-professionella investerare som avses i artikel 24.4 i EU-förordningen.

[S2]Ett beslut om meddelande enligt första stycket ska riktas direkt till den berörda icke-professionella investeraren och ha det innehåll som anges i artikel 24.4 i EU-förordningen.

Ändringar

Förordning (2018:2016) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

Ikraftträder
2019-01-02