Förordning (2018:224) om bostadsanpassningsbidrag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2018-04-19
Ändring införd
SFS 2018:224
Ikraft
2018-07-01
Upphäver
Förordning (1992:1575) med bemyndigande för Boverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Tillsyn över tillämpningen av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag utövas av Boverket.

2 §  Boverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Ändringar

Förordning (2018:224) om bostadsanpassningsbidrag

Ikraftträder
2018-07-01