Förordning (2018:479) om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2018-05-09
Ändring införd
SFS 2018:479
Ikraft
2018-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till konsumentkreditlagen (2010:1846) i fråga om den upplysning som enligt 7 b § den lagen ska lämnas vid marknadsföring som gäller en högkostnadskredit.

2 §  Upplysningen ska innehålla följande information: Det här är en högkostnadskredit.

3 §  Konsumentverket får meddela ytterligare föreskrifter om

  1. innehållet i upplysningen i fråga om riskerna med skuldsättning och om vart konsumenten kan vända sig för att få stöd i budget- och skuldfrågor, och
  2. hur upplysningen ska lämnas i marknadsföringen.

Ändringar

Förordning (2018:479) om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter

Ikraftträder
2018-09-01