Förordning 2019:1152 med instruktion för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2019-11-28
Ändring införd
SFS 2019:1152
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-12
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning 2019:1152 med instruktion för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

Ikraftträder
2020-01-01