Förordning (2019:1256) om uppgifter för Myndigheten för press, radio och tv vid förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2019-12-05
Ändring införd
SFS 2019:1256
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-14
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (2019:1256) om uppgifter för Myndigheten för press, radio och tv vid förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen

Ikraftträder
2020-01-01