Förordning (2019:1282) om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
2019-12-17
Ändring införd
SFS 2019:1282
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-21
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (2019:1282) om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Ikraftträder
2020-01-01