Förordning (2019:313) om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2019-05-23
Ändring införd
SFS 2019:313
Ikraft
2019-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-29

1 §  I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården. De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

2 §  Landstingets ansvar enligt 2 § lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården avser screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av 3 §.

3 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. vilka ålderskategorier som ska omfattas av screeningen,
  2. med vilka intervall screeningen ska erbjudas, och
  3. de ytterligare villkor som ska gälla för screeningen.

Ändringar

Förordning (2019:313) om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning

Officiell autentisk version

Ikraftträder
2019-07-01