Förordning (2019:424) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2019-06-05
Ändring införd
SFS 2019:424
Ikraft
2019-07-21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Denna förordning kompletterar lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning. Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i den lagen.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 2 kap. 7 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning.

2 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

  1. hur det tröskelvärde som avses i 2 kap. 1 § lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning ska beräknas när erbjudandet görs i en annan valuta än euro,
  2. på vilket språk ett prospekt, tillägg till prospekt eller universellt registreringsdokument ska upprättas, och
  3. på vilket språk sådana dokument som avses i artikel 1.4 f och g och 1.5 första stycket e, f och j v i EU:s prospektförordning ska upprättas.

  • FFFS 2019:10: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Ändringar

Förordning (2019:424) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

Ikraftträder
2019-07-21