Förordning (2019:567) om passagerarregister

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
2019-08-22
Ändring införd
SFS 2019:567
Ikraft
2019-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-08-28

1 §  I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2006:444) om passagerarregister.

2 §  Tullverket får för sådan verksamhet som avses i 4 § lagen om passagerarregister ha direktåtkomst till personuppgifterna i passagerarregistret.

Ändringar

Förordning (2019:567) om passagerarregister

Ikraftträder
2019-10-01