Förordning (2019:573) om myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2019-09-05
Ändring införd
SFS 2019:573 i lydelse enligt SFS 2023:103
Ikraft
2019-10-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-07-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om skyldighet för Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur.

[S2]Bestämmelser om skyldighet för E-hälsomyndigheten att lämna uppgifter om läkemedel för djur till Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt finns i förordningen (2021:1129) om register över förordnade läkemedel för behandling av djur och i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel.

[S3]Bestämmelser om skyldighet för veterinärer att lämna uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel för behandling av djur till Jordbruksverket finns i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Förordning (2023:103).

2 §  Statens jordbruksverk ska lämna ut sådana uppgifter om antimikrobiella läkemedel för djur som finns hos Jordbruksverket till följd av 2 kap. 2 § förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård eller 13 c § förordningen (2009:659) om handel med läkemedel

  1. till Statens veterinärmedicinska anstalt, om den myndigheten begär det,
  2. till en länsstyrelse, om länsstyrelsen begär det och uppgifterna finns hos Jordbruksverket till följd av förordningen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, och
  3. till Europeiska läkemedelsmyndigheten i den utsträckning som krävs för att den myndigheten ska kunna sammanställa och publicera statistik över försäljning och användning av antimikrobiella läkemedel för djur.

[S2]Uppgifter som lämnas ut enligt första stycket 1 och 3 får inte innehålla information som direkt pekar ut djurägaren, djurhållaren eller den som förordnat eller ordinerat läkemedlet. Förordning (2023:103).

3 §  Statens veterinärmedicinska anstalt ska lämna ut sådana uppgifter om antimikrobiella läkemedel för djur som finns hos myndigheten till följd av 2 § eller till följd av 13 c § förordningen (2009:659) om handel med läkemedel

  1. till Statens jordbruksverk, om den myndigheten begär det,
  2. till Folkhälsomyndigheten, om den myndigheten begär det och uppgifterna finns hos Statens veterinärmedicinska anstalt till följd av förordningen om handel med läkemedel, och
  3. på Jordbruksverkets uppdrag, till Europeiska läkemedelsmyndigheten i den utsträckning som krävs för att den myndigheten ska kunna sammanställa och publicera statistik över försäljning och användning av antimikrobiella läkemedel för djur.

[S2]Uppgifter som lämnas ut enligt första stycket får inte innehålla information som direkt pekar ut djurägaren, djurhållaren eller den som förordnat eller ordinerat läkemedlet. Förordning (2023:103).

4 §  Har betecknats 2 § genom förordning (2021:1132).

5 §  Har betecknats 3 § genom förordning (2021:1132).

Ändringar

Förordning (2019:573) om myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur

Ikraftträder
2019-10-15

Förordning (2021:1132) om ändring i förordningen (2019:573) om myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur

Omfattning
upph. 2, 3 §§; nuvarande 4, 5 §§ betecknas 2, 3 §§; ändr. 1 §, de nya 2, 3 §§
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2023:103) om ändring i förordningen (2019:573) om myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2023-04-01