Förordning (2019:695) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter för år 2020

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2019-11-14
Ändring införd
SFS 2019:695
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-11-20

1 §  Fördelningen av ålderspensionsavgifter enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter ska för år 2020 göras på så sätt att 10,3 procent förs till staten, 20,5 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första- Fjärde AP-fonderna.

2 §  Fördelningen av statliga ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift ska för år 2020 göras på så sätt att 14,1 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första-Fjärde AP-fonderna.

Ändringar

Förordning (2019:695) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter för år 2020

Ikraftträder
2020-01-01