Förordning (2019:780) om riktålder för pension för år 2026

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2019-11-21
Ändring införd
SFS 2019:780
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Riktåldern för pension enligt 2 kap.10 a-10 c §§socialförsäkringsbalken ska vara 67 år för år 2026.

Ändringar

Förordning (2019:780) om riktålder för pension för år 2026

Ikraftträder
2020-01-01