Förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2020-06-17
Ändring införd
SFS 2020:527 i lydelse enligt SFS 2021:326
Ikraft
2020-07-01
Tidsbegränsad
2021-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning på serveringsställen av det virus som orsakar covid-19.

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

3 §  Folkhälsomyndigheten ansvarar för nationell tillsynsvägledning när det gäller den tillsyn som den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet har enligt 4 § lagen (2020:526) om tillfälliga smitt- skyddsåtgärder på serveringsställen. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynsvägledningen i länet.

4 §  Länsstyrelsen i Stockholms län ska samordna länsstyrelsernas arbete enligt 4 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

5 §  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

  1. sådana smittskyddsåtgärder som avses i 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, och
  2. att serveringsställens öppettider ska begränsas. Förordning (2021:129).

6 §  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Ikraftträder
2020-07-01

Förordning (2020:1193) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2021:129) om ändring i förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2021-03-01

Förordning (2021:326) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Omfattning
forts. giltighet