Förordning (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2020-11-18
Ändring införd
SFS 2020:956 i lydelse enligt SFS 2021:118
Ikraft
2020-11-20
Tidsbegränsad
2021-04-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om förbud mot sådan servering av alkohol som omfattas av alkohollagen (2010:1622).

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 3 kap. 10 § alkohollagen.

2 §  De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i alkohollagen (2010:1622).

3 §  Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00. Förordning (2021:118).

4 §  Förbudet i 3 § gäller inte

  1. servering på sådana särskilda boenden som avses i 8 kap. 1 b § alkohollagen (2010:1622), eller
  2. rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum enligt 8 kap. 5 § alkohollagen.

Ändringar

Förordning (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Ikraftträder
2020-11-20

Förordning (2020:1294) om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-12-24

Ändring, SFS 2020:1295

Omfattning
utgår genom 2021:16

Förordning (2021:16) om ändring i förordningen (2020:1295) om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Omfattning
utgår 2020:1295

Ändring, SFS 2021:17

Omfattning
utgår genom 2021:30

Förordning (2021:30) om ändring i förordningen (2021:17) om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Omfattning
utgår 2021:17

Ändring, SFS 2021:31

Omfattning
utgår genom 2021:61

Förordning (2021:61) om ändring i förordningen (2021:31) om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Omfattning
utgår 2021:31

Ändring, SFS 2021:62

Omfattning
utgår genom 2021:116

Förordning (2021:116) om ändring i förordningen (2021:62) om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Omfattning
utgår 2021:62

Förordning (2021:117) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2021:118) om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2021-03-01