Förordning (2022:1398) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2023

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2022-09-01
Ändring införd
SFS 2022:1398
Ikraft
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap.6-8 §§socialförsäkringsbalken ska vara 52 500 kronor respektive 53 500 kronor för år 2023. Förordning (2022:1398).

Ändringar

Förordning (2022:1398) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2023

Ikraftträder
2023-01-01