Förordning (2022:1593) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2023

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2022-11-24
Ändring införd
SFS 2022:1593
Ikraft
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2023:

  1. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska betalas med 12 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.
  2. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § tredje stycket samma lag ska betalas med 181 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2 §  Skatt ska inte betalas med högre belopp än 497 kronor per skattepliktig vara.

Ändringar

Förordning (2022:1593) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2023

Ikraftträder
2023-01-01