Förordning (2022:525) om civilområdesansvariga länsstyrelser

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2022-05-19
Ändring införd
SFS 2022:525
Ikraft
2022-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-30
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (2022:525) om civilområdesansvariga länsstyrelser

Ikraftträder
2022-10-01