Förordning (2023:608) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter för år 2024

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2023-10-26
Ändring införd
SFS 2023:608
Ikraft
2024-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-11-01

1 §  Fördelningen av ålderspensionsavgifter enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter ska för år 2024 göras på så sätt att 10,4 procent förs till staten, 20,6 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första- Fjärde AP-fonderna.

2 §  Fördelningen av statliga ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift ska för år 2024 göras på så sätt att 12,9 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första-Fjärde AP-fonderna.

Ändringar

Förordning (2023:608) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter för år 2024

Ikraftträder
2024-01-01