AFS 2001:1

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

SYSTEMATISKT

ARBETSMILJÖARBETE

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt

arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna

ISBN 91-7930-400-1

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

Huvudkontoret

171 84 Solna, Telefon: 08-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

BESTÄLLNINGSADRESS

Ytterligare ex av denna föreskrift beställs från:

Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Box 1300,

171 25 SOLNA Tfn 08-730 97 00. Telefax 08-735 85 55

Utgivare: Göran Lindh

Elanders Gotab 35137, Stockholm 2001

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ur-

sprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbets-

miljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och

allmänna råd.

Arbetsmiljöinspektionen

i Falun

(Dalarnas och Gävleborgs län)

Gruvgatan 2, Box 153,

791 24 Falun.

Tel 023-457 00

Telefax 023-222 69

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.falun@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Göteborg

(Västra Götalands

och Hallands län)

Rosenlundsgatan 8, Box 2555,

403 17 Göteborg.

Tel 031-743 72 00

Telefax 031-13 50 60

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.goteborg@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Härnösand

(Västernorrlands och

Jämtlands län)

Storgatan 2,

871 31 Härnösand.

Tel 0611-885 00

Telefax 0611-184 10

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.harnosand@av.

se

Arbetsmiljöinspektionen

i Linköping

(Östergötlands och

Södermanlands län)

Kungsgatan 39 A, Box 438,

581 04 Linköping.

Tel 013-37 08 00

Telefax 013-10 44 20

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.linkoping@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Luleå

(Norrbottens län)

Köpmangatan 40 A,

972 33 Luleå.

Tel 0920-24 22 60

Telefax 0920-24 22 99

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.lulea@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Malmö

(Skåne län)

Baltzarsgatan 22, Box 4080,

203 11 Malmö.

Tel 040-24 98 00

Telefax 040-12 64 07

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.malmo@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Stockholm

(Stockholms, Uppsala

och Gotlands län)

Englundavägen 5, Box 1259,

171 24 Solna.

Tel 08-475 01 00

Telefax 08-764 49 72

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.stockholm@av.

se

Arbetsmiljöinspektionen

i Umeå

(Västerbottens län)

Riddaregatan 8,

903 36 Umeå.

Tel 090-17 07 00

Telefax 090-77 40 19

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.umea@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Växjö

(Kronobergs, Blekinge,

Jönköpings och Kalmar län)

Västra Esplanaden 9 A,

352 31 Växjö.

Tel 0470-74 80 00

Telefax 0470-74 80 48

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.vaxjo@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Örebro

(Örebro, Värmlands

och Västmanlands län)

Idrottsvägen 37, Box 1622,

701 16 Örebro.

Tel 019-21 95 00

Telefax 019-26 09 39

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.orebro@av.se

AFS 2001:1

3

Innehållsförteckning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt

arbetsmiljöarbete

Föreskrifternas tillämpningsområde, 1 § . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete, 2 § . . . . . . . . . . . . . . .

5

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och

rutiner, 3, 4, 5 §§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Uppgiftsfördelning och kunskaper, 6, 7 §§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Riskbedömning, åtgärder och uppföljning, 8, 9, 10, 11 §§ . . . . . . . .

6

Företagshälsovård, 12 § . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Ikraftträdande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Bilaga 1

Arbetstagare med uppgifter enligt 6 § . . . . . . . . . . . . . .

8

Bilaga 2

Företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp

utifrån enligt 12 § . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete

Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Syftet med föreskrifterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

EG:s ramdirektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Kommentarer till paragraferna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Föreskrifternas tillämpningsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Till 1 §

Arbetsgivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Den som hyr in arbetskraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Den som hyr ut arbetskraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete . . . . . . . . . . . . .

12

Till 2 §

Begreppet systematiskt arbetsmiljöarbete . . . . . . . . . . .

12

Ohälsa, olycksfall och en tillfredsställande arbetsmiljö.

12

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy

och rutiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Till 3 §

Naturlig del i den dagliga verksamheten . . . . . . . . . . . .

13

Alla förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön .

13

Till 4 §

Arbetstagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Medverkan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Till 5 §

Arbetsmiljöpolicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Rutiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Allmänt om skriftlig dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Sammanfattning av dokumentationskraven . . . . . . . . .

15

AFS 2001:1

4

Uppgiftsfördelning och kunskaper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Till 6 §

Uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Befogenheter och resurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Uppgiftsfördelning och ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Till 7 §

Allmänt om kunskaper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Risker i arbetet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Skriftliga instruktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Chefer och arbetsledande personal . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Riskbedömning, åtgärder och uppföljning. . . . . . . . . . . . . . . .

19

Till 8 §

Risker i arbetet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Uppmärksamhet i vardagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Undersökning och riskbedömning . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Metoder för undersökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Riskfyllda arbetssituationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Risker för arbetstagargrupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Ändringar i verksamheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Skriftliga riskbedömningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Till 9 §

Allvarliga tillbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Utredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Årliga sammanställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Till 10 §

Åtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Handlingsplaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Kontroll av genomförda åtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Till 11 §

Uppföljningsmetodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Företagshälsovård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Till 12 §

Innebörden av företagshälsovård. . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Anlitande av företagshälsovård . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Information från Arbetsmiljöverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

5

AFS 2001:1

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om systematiskt arbetsmiljöarbete

Beslutade den 15 februari 2001

Arbetsmiljöverket meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(SFS 1977:1166) följande föreskrifter.

1)

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för alla arbetsgivare. Med arbetsgivare lik-

ställs de som hyr in arbetskraft.

Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

2 § Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter ar-

betsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verk-

samheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs

och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Naturlig del i verksamheten, medverkan,

arbetsmiljöpolicy och rutiner

3 § Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i

den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska

och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

4 § Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna, skyddsombuden och elev-

skyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöar-

betet.

5 § Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhål-

landena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycks-

fall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö upp-

nås.

1)

Jfr Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja för-

bättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT nr L 183, 29.6.1989,

s.1)

Utkom från trycket

den 16 mars 2001

AFS 2001:1

6

Det skall finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöar-

betet skall gå till.

Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall dokumenteras skriftligt om det

finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Uppgiftsfördelning och kunskaper

6 § Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant

sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i

uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande

arbetsmiljö uppnås.

Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt

många och har de befogenheter och resurser och den kompetens som

behövs. Dessutom skall kraven i bilaga 1 uppfyllas.

Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio

arbetstagare i verksamheten.

7 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet

och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall före-

byggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbe-

tet är allvarliga skall det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.

Chefer och arbetsledande personal skall ha de särskilda kunskaper som

de behöver för sina uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Riskbedömning, åtgärder och uppföljning

8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och

bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller

olycksfall i arbetet.

När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om

ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åt-

gärdas.

Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall

anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

9 § Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet

och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, skall arbetsgivaren ut-

reda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i

fortsättningen. Arbetsgivaren skall varje år göra en skriftlig sammanställ-

ning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffat i arbetet.

AFS 2001:1

7

10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möj-

ligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och

olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i öv-

rigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig hand-

lingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och

vem som skall se till att de genomförs.

Genomförda åtgärder skall kontrolleras.

11 § Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systema-

tiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras.

Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbets-

tagare i verksamheten.

Företagshälsovård

12 § När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det

systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning

och rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller mot-

svarande sakkunnig hjälp utifrån.

När företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp anlitas skall

den vara av tillräcklig omfattning samt ha tillräcklig kompetens och till-

räckliga resurser för detta arbete. Dessutom skall kraven i bilaga 2 uppfyl-

las.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2001.

Samtidigt upphävs Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1996:6)

med föreskrifter om internkontroll av arbetsmiljön.

KENTH PETTERSSON

Lars Eklund

Göran Lindh

AFS 2001:1

8

Bilaga 1

Arbetstagare med uppgifter enligt 6 §

De som arbetsgivaren enligt 6 § givit uppgifter i arbetsmiljöarbetet skall

– få tillgång till sammanställningar enligt 9 § i dessa föreskrifter samt ar-

betsskadeanmälningar enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (1976:380),

– få tillgång till information om de förebyggande arbetsmiljöåtgärderna i

verksamheten och om åtgärdskrav från Arbetsmiljöverket samt

– få lämna synpunkter till arbetsgivaren på

• valet av andra arbetstagare med uppgifter i arbetsmiljöarbetet,

• valet av de arbetstagare som behövs för att genomföra första hjälpen,

brandbekämpning och utrymning,

• anlitande av företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp uti-

från,

• uppläggningen av arbetsmiljöarbetet,

• riskbedömningar,

• åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall,

• den personliga skyddsutrustning som kan behövas,

• sammanställningar och arbetsskadeanmälningar,

• vilken information de behöver få tillgång till om förebyggande arbets-

miljöåtgärder i verksamheten och om åtgärdskrav från Arbetsmiljö-

verket samt

• hur informationen i dessa frågor skall utformas.

AFS 2001:1

9

Bilaga 2

Företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig

hjälp utifrån enligt 12 §

Arbetsgivaren skall se till att den företagshälsovård eller motsvarande

sakkunniga hjälp utifrån som anlitas enligt 12 §

– får information om de faktorer som påverkar eller misstänks påverka ar-

betstagarnas hälsa och säkerhet samt

– har tillgång till information om

• aktuella arbetsmiljörisker,

• förebyggande åtgärder och

• de åtgärder som vidtagits för att utse, utbilda och utrusta de arbetsta-

gare som behövs för att genomföra första hjälpen, brandbekämpning

och utrymning.

Informationen skall gälla både verksamheten i stort och varje enskild ar-

betsplats eller varje enskilt arbete.

AFS 2001:1

10

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om

tillämpningen av föreskrifterna om systematiskt

arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av

verkets föreskrifter AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tving-

ande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna (till

exempel upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven eller visa exempel

på praktiska lösningar och förfaringssätt ) och att ge rekommendationer,

bakgrundsinformation och hänvisningar.

Bakgrund

Syftet med föreskrifterna

Enligt 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för

arbetsmiljön i verksamheten. 3 kap. 2 a § beskriver övergripande hur an-

svaret skall uppfyllas.

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och precise-

rar hur arbetsgivaren skall gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar. Andra

föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket komplet-

terar reglerna om arbetsmiljöarbetet till exempel när det gäller rutiner,

kunskaper och riskbedömning.

Föreskrifter om internkontroll av arbetsmiljön trädde i kraft den 1 januari

1993 (AFS 1992:6). Reviderade regler började gälla den 1 mars 1997 (AFS

1996:6). De nya föreskrifterna har fått ett annat namn. Den grundläg-

gande metodiken i ett systematiskt arbetsmiljöarbete är däremot oför-

ändrad.

Krav på att de som hyr in arbetskraft skall bedriva systematiskt arbets-

miljöarbete har tillkommit liksom bestämmelser om företagshälsovård.

Det har gjorts flera förtydliganden och förenklingar.

EG:s ramdirektiv

Genom medlemskapet i EU måste Sverige överföra EG:s direktiv om åt-

gärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i

arbetet (89/391/EEG). Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete

överför delar av direktivet genom kraven på exempelvis arbetsmiljö-

policy, uppgiftsfördelning, sakkunnig hjälp utifrån och skriftliga riskbe-

dömningar.

AFS 2001:1

11

Kommentarer till paragraferna

Föreskrifternas tillämpningsområde

Till 1 §

Arbetsgivare

Med arbetsgivare menas i föreskrifterna arbetsgivare i juridisk mening,

dvs. en fysisk eller juridisk person som har en eller flera arbetstagare an-

ställda.

Ett litet företag kan drivas i bolagsform. Det kan också drivas utan att vara

bolag. Det drivs då under ägarens namn eller med ett särskilt firmanamn.

När företaget drivs utan bolag är arbetsgivaren en fysisk person. När det

drivs som ett bolag eller en förening är arbetsgivaren däremot en juridisk

person.

Juridiska personer är handelsbolag, aktiebolag, föreningar, stiftelser,

kommuner, landsting, församlingar m.fl. Staten är en juridisk person

men representeras som arbetsgivare av statliga myndigheter och affärs-

verk.

Den som hyr in arbetskraft

Den som anlitar inhyrd personal är skyldig att – i fråga om det arbete som

inhyrningen gäller – följa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöar-

bete. Det kan exempelvis gälla att undersöka arbetsförhållandena, be-

döma risker, vidta åtgärder och ge instruktioner.

Den som hyr ut arbetskraft

Den arbetsgivare som hyr ut arbetskraft kan inte bestämma över platsen

för arbetet och inte heller över de lokaler och maskiner som finns där. Det

är därför viktigt att denne planerar och följer upp arbetet noga. Det kan

gälla valet av arbetsplats, arbetsuppgifter och arbetstid samt summering

av erfarenheterna från uthyrningen.

Den som hyr ut arbetskraft bör vara uppmärksam på den anställdes to-

tala fysiska och psykiska belastning när han eller hon hyrs ut till olika stäl-

len. Den arbetsgivare som hyr ut arbetskraft har kvar sitt ansvar för de

anställda och är skyldig att genomföra långsiktiga arbetsmiljöåtgärder

exempelvis i fråga om utbildning och rehabilitering.

AFS 2001:1

12

Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Till 2 §

Begreppet systematiskt arbetsmiljöarbete

Föreskrifterna innebär att det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar

hela verksamheten oavsett om den bedrivs på samma ställe hela tiden, är

spridd eller rörlig. De gäller också vid distansarbete, till exempel när ar-

betstagaren utför arbete i sitt eget hem.

Arbetsmiljöarbetet behöver bedrivas både under löpande drift och vid

förändringar, exempelvis omorganisationer och nybyggnad och när nya

arbets- och produktionsmetoder skall införas.

Det är viktigt att arbetsmiljöarbetet inte begränsas till arbetsmiljön för

huvuddelen av arbetstagarna utan även omfattar förhållanden som kan-

ske bara berör en eller några få.

Ohälsa, olycksfall och en tillfredsställande arbetsmiljö

Syftet med kraven i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbe-

tarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets regler är att förebygga

ohälsa och olycksfall i arbetet och att uppnå en tillfredsställande arbets-

miljö.

Ohälsa kan vara både sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier

och kroppsliga och psykiska funktionsstörningar av olika slag som inte är

sjukdom i objektiv mening. Exempel på det senare är olika former av

stressreaktioner och belastningsbesvär. Sådana tillstånd kan leda till

sjukdom. Styrkan i upplevelserna, varaktigheten och förmågan att fun-

gera som tidigare avgör om ohälsa föreligger.

Olycksfall innebär fysisk eller psykisk skada till följd av en plötslig hän-

delse. Ett olycksfall kan leda till såväl en lindrig skada som till dödsfall.

En tillfredsställande arbetsmiljö utmärks av till exempel möjlighet till in-

flytande, handlingsfrihet och utveckling, till variation, samarbete och so-

ciala kontakter.

AFS 2001:1

13

Naturlig del i verksamheten, medverkan,

arbetsmiljöpolicy och rutiner

Till 3 §

Naturlig del i den dagliga verksamheten

Arbetsmiljöfrågor behöver på samma sätt som produktion, ekonomi och

kvalitet hanteras i verksamheten och inte som ett eget system för sig.

Många verksamhetsbeslut berör arbetsförhållandena. Följderna för ar-

betsmiljön behöver därför bedömas och beaktas innan besluten fattas.

Enligt 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att ha en or-

ganisation för arbetsanpassning och rehabilitering. Denna verksamhet

bör samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivaren kan även tillämpa frivilliga system för kvalitetssäkring och

miljöledning. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan, där det är lämp-

ligt, samordnas med dessa system. Det är dock viktigt att arbetsmiljöfrå-

gorna får tillräcklig uppmärksamhet och utrymme även vid en samord-

ning. Det gäller till exempel frågor om belastningsergonomi, psykoso-

ciala förhållanden och arbetsanpassning och rehabilitering.

Alla förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön

Det finns många skilda faktorer i arbetet som påverkar arbetstagaren fy-

siskt och psykiskt. De ger tillsammans arbetstagarens totala arbetsmiljö.

Som exempel kan nämnas buller, luftkvalitet, kemiska hälsorisker och

maskiner samt organisatoriska förhållanden såsom arbetsbelastning, ar-

betstider, ledarskap, sociala kontakter, variation och möjlighet till åter-

hämtning.

Arbetsgivaren behöver ta hänsyn till alla faktorer som kan inverka på den

enskildes arbetssituation. Det gäller inte bara sådant som kan påverka

hälsa och säkerhet negativt. En bra arbetsmiljö bidrar till en god hälsa

och betyder mer än frånvaro av sjukdom och olycksfall.

Till 4 §

Arbetstagare

Alla som är anställda i verksamheten är arbetstagare. Det gäller även

chefer och arbetsledande personal, till exempel Vd i ett aktiebolag och

förvaltningschef i en kommun.

AFS 2001:1

14

Praktikanter, lärlingar, vikarier, prov- och projektanställda är också ar-

betstagare. Elever, värnpliktiga och andra som tjänstgör inom totalför-

svaret och personer på vårdinstitutioner som utför anvisat arbete likställs

med arbetstagare.

Det är viktigt att de enskilda arbetstagarna deltar i det dagliga systema-

tiska arbetsmiljöarbetet. Deras uppgifter är exempelvis att rapportera ris-

ker, att ge förslag på åtgärder och synpunkter på resultatet av genom-

förda åtgärder. Det är också viktigt att de deltar när arbetsmiljöpolicyn

och rutinerna tas fram.

Medverkan

Arbetstagarna företräds i arbetsmiljöfrågor av lokala och regionala

skyddsombud. Elever företräds av elevskyddsombud. Skyddsombuden

och elevskyddsombuden har givna roller i arbetsmiljöarbetet genom be-

stämmelser i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.

Det är väsentligt att arbetsgivaren, arbetstagarna, skyddsombuden och

elevskyddsombuden tillsammans avgör hur man skall samverka i det

systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är ofta praktiskt att utveckla de for-

mer för samarbete som redan finns, till exempel arbetsplatsträffar, pro-

jekt- och samverkansgrupper och skyddskommittémöten. Det kan vara

värdefullt att föra protokoll vid mötena.

Det är viktigt att de som deltar i arbetsmiljöarbetet har tillräcklig tid för

uppgifterna och får den information som behövs.

Det är väsentligt att arbetsmiljöarbetet bedrivs utifrån riskerna för ohälsa

och olycksfall och arbetstagarnas förutsättningar för arbetet. Arbetsgiva-

ren bör därför utnyttja deras kunskaper och erfarenheter. Kvinnor och

män arbetar ofta under olika villkor och har ofta olika förutsättningar för

arbetet. Det är viktigt att arbetsgivaren tar till sig arbetstagarnas syn-

punkter och tar hänsyn till sådant som kan förbättra arbetsförhållandena.

Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön. Samverkan är

dock i praktiken en förutsättning för att arbetsmiljöarbetet skall bli effek-

tivt.

Till 5 §

Arbetsmiljöpolicy

De risker som finns i verksamheten är en viktig utgångspunkt när arbets-

miljöpolicyn skall formuleras. Det är viktigt att policyn är så konkret att

AFS 2001:1

15

den kan följas upp. Den kan till exempel vara inriktad på konkreta åtgär-

der för att förebygga olycksfall och för att öka variationen i arbetet.

I ett litet företag kan handlingsplanerna (10 §) fungera som arbetsmiljö-

policy.

Rutiner

Rutiner, det vill säga i förväg bestämda tillvägagångssätt, syftar till att få

systematik i arbetsmiljöarbetet. Detta kan förhindra felaktiga beslut.

Rutinerna bör ge besked om när, hur och av vem det systematiska ar-

betsmiljöarbetet skall genomföras samt vilka som skall medverka. Ruti-

nerna behöver inte vara omfattande. I ett litet företag kan det räcka med

att det finns en tydlig framförhållning när det gäller vad som skall göras i

arbetsmiljöarbetet. Det är särskilt viktigt att på förhand bestämma när

och hur undersökning av arbetsförhållandena skall göras.

Allmänt om skriftlig dokumentation

Det räcker inte att upprätta dokument för att bedriva ett systematiskt ar-

betsmiljöarbete. Avgörande är vad som åstadkoms i praktiken för att för-

bättra arbetsmiljön. Det finns inte heller krav på någon särskild pärm eller

handbok.

Syftet med skriftlig dokumentation är att den skall vara hjälpmedel i ar-

betsmiljöarbetet, både för arbetsgivaren och arbetstagarna. Det är därför

lämpligt att de tillsammans tar fram de dokument som behövs.

Riskbedömning, sammanställningar av skador och tillbud samt åtgärds-

planer skall alltid vara skriftliga, även i små företag (8, 9 och 10 §§).

Skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning

och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet krävs inte i före-

tag med färre än tio anställda.

Dokumentationen behöver alltid anpassas till verksamhetens förutsätt-

ningar och behov och vara tydlig och lätt att förstå. För att arbetstagarna

skall kunna medverka i arbetsmiljöarbetet är det viktigt att dokumentatio-

nen är lättillgänglig. Den behöver också hållas aktuell och innehålla upp-

gift om när den är uppdaterad.

Sammanfattning av dokumentationskraven

Riskbedömning, sammanställningar av skador och tillbud samt hand-

lingsplaner skall alltid vara skriftliga (8, 9 och 10 §§).

AFS 2001:1

16

Skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning

och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet krävs om det

finns minst tio arbetstagare i verksamheten (5, 6 och 11 §§).

När riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga instruktioner

för arbetet (7 §).

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Till 6 §

Uppgifter

Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om olika

uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelats.

I ett litet företag kan arbetsgivaren på ett enkelt sätt klargöra vem som

skall göra vad i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren kan

också välja att utföra uppgifter själv. I större företag gäller uppgiftsfördel-

ningen i första hand chefer och arbetsledande personal. De bedriver ar-

betsmiljöarbetet som en naturlig del i sin dagliga verksamhet, till exem-

pel vid beslutsfattande och arbetsledning. De kan i sin tur ofta lägga ut

uppgifter på andra arbetstagare.

Uppgifterna behöver fördelas på bestämda personer eller befattningar.

Det är viktigt att en uppgift inte faller mellan stolar, glöms bort eller att

samma uppgift läggs på flera personer. Det är också viktigt att bestämma

vad som skall gälla till exempel vid sjukfrånvaro och semester. Uppgif-

terna bör beskrivas så tydligt som möjligt, särskilt när verksamheten är

rörlig eller bedrivs på olika platser. Det bör vid varje tillfälle stå klart för

alla berörda arbetstagare vem som skall göra vad i arbetsmiljöarbetet.

Kraven i bilaga 1 är en överföring av artiklar i EG:s ramdirektiv.

Föreskrifterna i 6 § och i bilaga 1 avser inte skyddsombuden.

Befogenheter och resurser

Befogenheter gäller rätt att fatta beslut och vidta åtgärder.

Resurser är ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler,

tid och kunskaper. Om en arbetstagares befogenheter, kunskaper eller tid

inte räcker för en tilldelad arbetsuppgift, är det viktigt att han eller hon

vänder sig till sin chef och begär förändring. Det kan bli nödvändigt att

arbetstagaren frånsäger sig uppgiften. Detta kan göras helt informellt

men behöver uttryckas klart och tydligt. Om uppgiftsfördelningen har

AFS 2001:1

17

gjorts skriftligt är det ofta viktigt att arbetstagaren också frånsäger sig

uppgiften skriftligt.

Uppgiftsfördelning och ansvar

Arbetsgivaren behöver hela tiden ha klart för sig att uppgiftsfördelningen

fungerar bra och göra ändringar i fördelningen när det behövs.

Uppgiftsfördelning innebär inte att den som fått uppgifter automatiskt

blir straffad vid en arbetsolycka eller sjukdom i arbetet. Fördelningen

innebär alltså inte att arbetsgivaren kan bestämma vem som skall straf-

fas om till exempel en olycka inträffar. Detta ansvar fastställs av domstol.

Om en olycka leder till åtal och domstolsbehandling, kan det ha stor bety-

delse för domstolens bedömning om den åtalade haft tillräckliga kunska-

per och tillräckliga befogenheter och resurser för sina uppgifter.

Till 7 §

Allmänt om kunskaper

Arbetstagarna kan få kunskaper om arbetsmiljön genom att delta i sär-

skild utbildning och genom att syssla med arbetsmiljöfrågor i arbetet.

Även om arbetet i sig inte är särskilt riskfyllt kan felhandlingar eller

olämplig hantering leda till ohälsa och olycksfall, både för arbetstagaren

själv och annan personal. Om arbetstagaren inte anser sig ha tillräckliga

kunskaper för att ohälsa och olycksfall skall kunna förebyggas är det vik-

tigt att arbetstagaren anmäler detta till arbetsgivaren.

Arbetstagarna behöver ha kunskaper om vilken personlig skyddsutrust-

ning och vilka tekniska hjälpmedel som kan behövas i arbetet. Det är vik-

tigt att arbetsgivaren lägger ner tillräcklig tid på att motivera dem att an-

vända utrustningen och hjälpmedlen och att arbetstagarna använder

dessa.

Det är ofta nödvändigt att komplettera kunskaperna vid ändringar i ar-

betsuppgifter, arbetsutrustning, arbetsmetoder, verksamhet och organi-

sation och efter lång bortovaro. Det är viktigt att arbetsgivaren ser till att

kunskaperna hela tiden hålls aktuella.

Det är angeläget att arbetstagarna får information i god tid vid planerade

ändringar i verksamhetens omfattning, inriktning och organisation och

att de ges möjlighet att delta i förändringsarbetet. Det är särskilt viktigt

inför verksamhetsinskränkningar och nedläggning så att fysiska och psy-

kiska belastningar i arbetet kan förebyggas.

AFS 2001:1

18

Risker i arbetet

Det är helt nödvändigt att arbetstagaren får klart för sig vilka risker som

finns med de egna arbetsuppgifterna och vad som skall göras för att und-

vika ohälsa och olycksfall. Det är också väsentligt att känna till andra ris-

ker som arbetstagaren kan komma i kontakt med i arbetet.

Det är särskilt viktigt att arbetstagaren har grundliga kunskaper om ris-

kerna vid arbete på platser som den egna arbetsgivaren inte kan be-

stämma över, till exempel vid arbete där flera arbetsgivare driver verk-

samhet och vid distansarbete.

Introduktion

Arbetsgivaren bör så tidigt som möjligt introducera arbetstagaren i arbe-

tet. Det gäller särskilt arbetstagare som saknar tidigare erfarenheter av

arbetslivet.

Introduktionen bör ge en uppfattning om arbetstagarens egna arbetsupp-

gifter och sambandet med andras, inblick i hur verksamheten i stort fung-

erar och om vilka risker som finns i verksamheten. Introduktionen bör

också beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel vem ar-

betstagaren skall vända sig till när det gäller arbetsmiljön.

Skriftliga instruktioner

Det är viktigt att det finns skriftliga instruktioner för vad som skall göras

vid haverier, driftstörningar, tillbud och olycksfall. Det behövs ofta skrift-

liga instruktioner för reparation, underhåll och annan service liksom för

svårbemästrade situationer i arbete med till exempel klienter och patien-

ter. Det är angeläget att instruktionerna är tillgängliga på arbetsplatsen

och är lätta att förstå. Det är också viktigt att de hålls aktuella och innehål-

ler uppgift om när de är uppdaterade. Skriftliga instruktioner kan behöva

kombineras med muntliga.

Arbetsgivaren bör anpassa introduktion och instruktioner till arbetstaga-

rens ålder, erfarenhet, vana vid arbetsuppgiften och arbetslivet, språk-

kunskaper, kulturella bakgrund och eventuell funktionsnedsättning. Ar-

betsgivaren bör också förvissa sig om att instruktionerna uppfattats rik-

tigt.

Chefer och arbetsledande personal

Chefer och arbetsledande personal behöver ha god kännedom om reg-

lerna i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen liksom föreskrif-

AFS 2001:1

19

terna från Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. De behöver

också ha klart för sig hur reglerna skall tillämpas i verksamheten.

Chefer och arbetsledande personal har avgörande betydelse för att ar-

betsförhållandena skall vara tillfredsställande och för att ohälsa och

olycksfall skall förebyggas. De behöver därför gedigna kunskaper om ar-

betet, riskerna i arbetet och åtgärder för att förebygga skador. Det är vik-

tigt att de har god insikt i hur människor reagerar i olika situationer och

att de är insatta i de hälsomässiga effekterna av till exempel hög arbets-

belastning, övertid, kränkande särbehandling, våld och hot och missbruk.

De bör då lättare kunna ge arbetstagarna det stöd som de behöver.

Riskbedömning, åtgärder och uppföljning

Till 8 §

Risker i arbetet

Ordet risk innebär i föreskrifterna sannolikheten för att ohälsa eller

olycksfall i arbetet skall uppstå och följderna av detta. Risker i arbetet kan

leda till skador både på kort och lång sikt. Hur allvarlig risken är måste av-

göras från fall till fall.

Uppmärksamhet i vardagen

Det är väsentligt att chefer och arbetsledande personal i den dagliga

verksamheten är uppmärksamma på hur arbetstagarna mår i sitt arbete.

Stor korttidsfrånvaro, vantrivsel och relationsproblem kan vara varnings-

signaler om risker i arbetet. Arbetsgivaren bör vara uppmärksam på ef-

fekterna av till exempel övertid och hög arbetsbelastning.

Undersökning och riskbedömning

Risker i arbetet behöver undersökas och bedömas systematiskt. Det kan

göras genom dagliga undersökningar eller till exempel genom skydds-

ronder, arbetsmiljöronder och andra probleminventeringar. Arbetsgiva-

ren behöver vara klar över vilka risker som finns så att ohälsa och olycks-

fall kan förebyggas. Hur ofta undersökningar behöver göras bestäms av

de risker som finns i verksamheten. Bedömningen bör alltid resultera i

förslag till åtgärder för att få bort eller minska riskerna.

Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets regler kan ge viktig in-

formation när risker skall kartläggas och bedömas. Om det inte finns fö-

reskrifter på ett visst område, gäller arbetsmiljölagens allmänna krav.

AFS 2001:1

20

Bedömningen av risker behöver göras mot bakgrund av de allmänna er-

farenheter som finns i verksamheten och de rutiner som tillämpas. Det är

viktigt att hämta kunskaper från sammanställningar av ohälsa, olycksfall

och tillbud och av genomförda arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåt-

gärder. Information kan hämtas från forskning på området och från all-

män statistik, till exempel över arbetsskador.

Metoder för undersökning

Yrkeshygieniska och andra mätningar samt medicinska kontroller kan be-

höva göras som ett led i riskbedömningen.

I företag med kemiska risker, brand- eller explosionsrisker är det ofta

nödvändigt att använda särskilda metoder för riskanalys. Det gäller också

verksamhet med automatiserad eller komplex maskinell utrustning.

Enkäter och intervjuer kan ge en bild av förhållanden som innebär fysiska

och psykiska påfrestningar. Medarbetarsamtal är viktiga för att få en tyd-

ligare bild av förhållandena.

Flera omständigheter samverkar vanligen när det skapas risker i arbetet.

Det är också väsentligt att ta hänsyn till hur människan fungerar i olika ar-

betssituationer. Det gäller att fråga sig hur hon reagerar, tänker, beter sig

och samspelar med andra personer.

Riskfyllda arbetssituationer

Reparationsarbete, till exempel vid störningar och haverier i maskiner

och andra tekniska anordningar, är ofta riskfyllt. Det gäller också ovän-

tade situationer i arbete med andra människor, till exempel i vård- och

omsorgsarbete.

Risker för arbetstagargrupper

Minderåriga, invandrare, personer med funktionshinder och gravida

kvinnor är exempel på grupper som av olika skäl kan vara utsatta för sär-

skilda risker.

Ändringar i verksamheten

Det är angeläget att ta hänsyn till arbetsmiljön, dels innan verksamheten

kommit i gång, dels inför förändringar under löpande drift. Det är viktigt

att hitta riskerna och åtgärda dem innan de ”byggts in i systemet”.

AFS 2001:1

21

Personalen kan ibland fara illa vid en omorganisation, särskilt vid in-

skränkning och nedläggning av verksamheten. Det är viktigt att tidigt få

fram riskerna så att negativa följder av omställningsprocessen kan före-

byggas.

Det är angeläget att ta hänsyn till arbetsmiljön exempelvis när man tar in

anbud, tecknar avtal, projekterar, konstruerar och köper in varor och

tjänster. Anbud kan till exempel utformas så att levererad utrustning och

tillhandahållna tjänster uppfyller kraven enligt Arbetarskyddsstyrelsens

och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det är också viktigt att ta hänsyn till

att leverantörens/entreprenörens eget systematiska arbetsmiljöarbete är

tillfredsställande.

Skriftliga riskbedömningar

Den skriftliga riskbedömningen avser de risker som kommer fram vid de

regelbundna undersökningarna och i samband med planeringen av änd-

ringar i verksamheten. De kan med fördel samordnas med handlingspla-

nen (10 §). Även de risker som avhjälps omedelbart behöver tas med i

riskbedömningen. De utgör viktig information i det fortsatta systematiska

arbetsmiljöarbetet.

Till 9 §

Allvarliga tillbud

Ett tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller

olycksfall. Allvarliga tillbud är händelser som i sig innebär stor fara för

ohälsa eller olycksfall. Det behöver inte finnas någon fara för person i

den aktuella situationen. Ett exempel är en explosion i en lokal där ingen

vistas för tillfället.

Tillbud är ofta en följd av brister i arbetsmiljöarbetet.

Utredning

Utredningsskyldigheten gäller om det finns ett samband mellan det som

hänt och förhållandena i arbetet. Det kan vara värdefullt att arbetsgivaren

även utreder tillbud som inte är allvarliga.

Ofta har tekniska faktorer, mänskligt handlande, organisatoriska förhål-

landen och ledning av verksamheten samverkat, exempelvis till ett

olycksfall. Arbetsgivaren bör därför, så långt det är praktiskt möjligt, ta

reda på samtliga bakomliggande orsaker till det inträffade. Utredningen

behöver göras grundligt och systematiskt. Den kan omfatta iakttagelser

AFS 2001:1

22

på arbetsplatsen, intervjuer med berörd personal och granskning av rit-

ningar, uppgiftsfördelning, instruktioner och rutiner.

Utredningen bör fokuseras på händelsen och de förhållanden som lett

fram till den. Den bör göras i förebyggande syfte och inte uppehålla sig

vid skuldfrågan.

Sjukfrånvaro kan bero på ohälsa eller olycksfall som orsakats av förhål-

landen i arbetsmiljön. Det är därför viktigt att ta reda på om frånvaron har

samband med arbetsförhållandena. En sammanställning av den totala

sjukfrånvaron speglar ofta arbetsmiljön i verksamheten.

Årliga sammanställningar

Syftet med sammanställningarna är att underlätta bedömningen av ris-

ker i arbetet så att nya skador och tillbud kan förhindras.

Det kan vara lämpligt att använda blanketten för anmälan av arbetsskada

när anteckning om ohälsa och olycksfall skall göras. Även sådan ohälsa i

arbetet som inte anmäls som arbetsskada behöver antecknas, liksom all-

varliga tillbud. Dessa uppgifter kan ha stor betydelse för att förebygga se-

nare ohälsa.

Kvinnor och män kan utsättas för olika risker i arbetet. Det är därför vik-

tigt att särredovisa kvinnor och män i fråga om ohälsa, olycksfall och till-

bud. Redovisningen kan visa att skilda åtgärder behövs.

Till 10 §

Åtgärder

När åtgärder skall vidtas är utgångspunkten de risker för ohälsa och

olycksfall som kommit fram vid undersökningarna. Ofta behövs en priori-

tering utifrån hur allvarliga riskerna är. De kan ibland vara så allvarliga att

arbetet måste avbrytas direkt.

Det är väsentligt att få bort eller minska riskerna ”vid källan”. Om en risk

inte helt kan undvikas är det viktigt att arbetstagarna skyddas på annat

sätt, exempelvis genom instruktioner, stöd och handledning eller person-

lig skyddsutrustning.

Olika lösningar kan ibland behöva prövas för att komma fram till lämp-

liga åtgärder. När det gäller till exempel negativ stress och ensidigt fy-

siskt arbete kan det ofta behövas ändringar i organisationen och genom-

förande av utbildning och träning för att få en tillfredsställande arbets-

miljö med meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter.

AFS 2001:1

23

Handlingsplaner

De åtgärder som inte vidtas omedelbart, dvs. samma dag eller någon av

de närmast följande dagarna, antecknas i en skriftlig handlingsplan eller

förs in i en reviderad plan. Det är ofta praktiskt att ta upp riskerna i anslut-

ning till åtgärderna.

Risker i arbetet som inte åtgärdas kan vara tecken på att arbetsmiljöarbe-

tet fungerar dåligt.

Kontroll av genomförda åtgärder

För att förvissa sig om att riskerna åtgärdats bör arbetsgivaren, omedel-

bart eller så snart det går rent praktiskt, kontrollera resultatet. Om åtgär-

derna inte varit tillräckliga kan de behöva kompletteras. Även de nya åt-

gärderna kan skapa risker och behöver därför kontrolleras.

Till 11 §

Uppföljningsmetodik

Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljö-

arbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det kan behövas tätare uppföljning än en gång om året, till exempel efter

en omorganisation och efter olycksfall och allvarliga tillbud.

Uppföljningen kan göras genom att innehållet i föreskrifterna och råden

jämförs med det arbetsmiljöarbete som faktiskt bedrivs. Genom inter-

vjuer med chefer, arbetsledare, andra arbetstagare och skyddsombud

kan arbetsgivaren ta reda på om till exempel uppgiftsfördelningen funge-

rar bra.

Företagshälsovård

Till 12 §

Innebörden av företagshälsovård

Hälsan kan påverkas av en rad olika, ibland samverkande faktorer i ar-

betsmiljön. Även individuella faktorer har betydelse för hälsan. Enligt

3 kap. 2 b § arbetsmiljölagen avses med företagshälsovård en oberoende

expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Den skall ha

kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö,

organisation, produktivitet och hälsa. Inom företagshälsovården behövs

AFS 2001:1

24

därför breda kunskaper i till exempel arbetsorganisation, beteendeveten-

skap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik.

Företagshälsovård kan upphandlas utifrån eller ordnas som en självstän-

dig del av företagets verksamhet. Det är viktigt att den är partsneutral.

Det är angeläget att arbetstagarna och skyddsombuden får möjlighet att

medverka vid upphandling av företagshälsovård liksom vid beslut om

uppdragets utformning och genomförande. Frågor om företagshälsovård

tas upp i skyddskommittén.

Anlitande av företagshälsovård

Företagshälsovården skall kunna utnyttjas av både arbetsgivare och ar-

betstagare. Det är lämpligt att den anlitas som en sammanhållen resurs

och inte enbart till enstaka tjänster. Därmed säkras kontinuitet och en all-

sidig bedömning av arbetsmiljöförhållandena.

Företagshälsovårdens expertkunskap är ofta nödvändig både när det gäl-

ler att undersöka och bedöma de fysiska och psykiska riskerna och när

det gäller att föreslå åtgärder och medverka vid genomförandet. Före-

tagshälsovården är också en viktig resurs när rehabiliteringsutredningar

skall göras och vid arbetsanpassningsåtgärder för enskilda arbetstagare

och grupper av anställda. Det gäller till exempel när det finns arbetsta-

gare som är särskilt känsliga för risker i den aktuella arbetsmiljön.

Om det finns särskilda arbetsmiljöproblem kan det ibland vara ändamåls-

enligt att arbetsgivaren ansluter sig till en företagshälsovård med speciell

branschkompetens.

Det kan ibland finnas behov av resurser som inte finns inom företags-

hälsovården. I dessa situationer kan arbetsgivaren behöva anlita annan

sakkunnig hjälp.

Det är viktigt att arbetsgivaren samverkar med företagshälsovården.

Arbetsgivaren har dock alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön.

Kraven i bilaga 2 är en överföring av artiklar i direktiv 89/391/EEG.

AFS 2001:1

25

Andra aktuella regler

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (till och med den 31 december 2000)

Arbetsmiljöverkets författningssamling (från och med den 1 januari 2001)

Övriga skrifter

Kom i gång med arbetsmiljöarbetet, ADI 540

En vägledning till systematiskt arbetsmiljöarbete, H347

––––––––––

Eftersom lagar, förordningar och föreskrifter ändras eller ersätts med andra

författningar är det viktigt att hålla reda på vad som gäller. När lagar och

förordningar ändras behåller de ofta sitt nummer i svensk författningssamling,

SFS. Arbetsmiljölagen har till exempel SFS-numret 1977:1160, trots att den har

ändrats många gånger sedan 1977.

För att få reda på hur den aktuella lag- eller förordningstexten ser ut kan man

exempelvis via Internet gå in på www.lagrummet.gov.se och ta fram den senaste

versionen av lagar och förordningar som man är intresserad av.

För att hålla sig uppdaterad om Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets

föreskrifter kan det vara bra att regelbundet via Internet gå in på Arbetsmiljöver-

kets hemsida www.av.se och under ”Regler” kontrollera vilka föreskrifter som

gäller för den aktuella verksamheten. Det går också att vända sig till Publika-

tionsservice för att få upplysningar om vilka föreskrifter som är aktuella. De kan

beställas från Arbetsmiljö-verket, Publikationsservice, Box 1300, 171 25 Solna.

Fax: 08-735 85 55, tfn 08-730 97 00.

Notera att det kan finnas fel i dokument på Internet och att det är den tryckta

texten som gäller rättsligt.

Information från Arbetsmiljöverket