AFS 2008:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Maskiner

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna

råd om tillämpningen av föreskrifterna

ISBN 978-91-7930-494-2

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

171 84 Solna, Telefon: 08-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Falun

(Dalarnas och Gävleborgs län)

Gruvgatan 2

Box 153

791 24 Falun

Tel 023-457 00

Fax 023-222 69

e-post: falun@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Göteborg

(Västra Götalands

och Hallands län)

Rosenlundsgatan 8

Box 2555

403 17 Göteborg

Tel 031-743 72 00

Fax 031-13 50 60

e-post: goteborg@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Härnösand

(Västernorrlands och

Jämtlands län)

Brunnshusgatan 8

871 32 Härnösand

Tel 0611-885 00

Fax 0611-184 10

e-post: harnosand@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Linköping

(Östergötlands och

Södermanlands län)

Kungsgatan 39 B

Box 438

581 04 Linköping

Tel 013-37 08 00

Fax 013-10 44 20

e-post: linkoping@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Luleå

(Norrbottens län)

Köpmangatan 40 A

Box 902

971 27 Luleå

Tel 0920-24 22 60

Fax 0920-24 22 99

e-post: lulea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Malmö

(Skåne län)

Vattenverksvägen 47

Box 21019

200 21 Malmö

Tel 040-38 62 00

Fax 040-12 64 07

e-post: malmo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Stockholm

(Stockholms, Uppsala

och Gotlands län)

Drottningholmsvägen 37

Box 12295

102 27 Stockholm

Tel 08-475 01 00

Fax 08-764 49 72

e-post: stockholm@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Umeå

(Västerbottens län)

Riddaregatan 8

Box 3012

903 02 Umeå

Tel 090-17 07 00

Fax 090-77 40 19

e-post: umea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Växjö

(Kronobergs, Blekinge,

Jönköpings och Kalmar län)

Västra Esplanaden 9 A

352 31 Växjö

Tel 0470-74 80 00

Fax 0470-482 64

e-post: vaxjo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Örebro

(Örebro, Värmlands

och Västmanlands län)

Fabriksgatan 20

Box 1622

701 16 Örebro

Tel 019-601 41 00

Fax 019-26 09 39

e-post: orebro@av.se

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga

nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbets-

miljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och

allmänna råd.

Utgivare: Anna Middelman

Elanders i Vällingby 2008 56119

BESTÄLLNINGSADRESS

Ytterligare ex av denna föreskrift beställs från:

Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Box 1300,

171 25 SOLNA Tfn 08-730 97 00. Telefax 08-735 85 55

AFS 2008:3

3

Innehållsförteckning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Släppa ut på marknaden eller ta i drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Förfarande för bedömning av överensstämmelse för maskiner . . . . . .

12

Förfarande för delvis fullbordade maskiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Märkning som inte uppfyller kraven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Bestämmelser om straff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Bilaga 1 Grundläggande hälso- och säkerhetskrav på konstruktion

och tillverkning av maskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Allmänna principer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

1 Grundläggande hälso- och säkerhetskrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

1.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

1.2 Styrsystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

1.3 Skydd mot mekaniska riskkällor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

1.4 Krav på egenskaper hos skydd och skyddsanordningar. . . . .

27

1.5 Risker på grund av andra riskkällor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

1.6 Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

1.7 Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

2 Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav för vissa

maskinkategorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

2.1 Maskiner för bearbetning och hantering av livsmedel och

maskiner avsedda för kosmetiska och hygieniska produkter eller

läkemedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

2.2 Bärbara handhållna eller handstyrda maskiner . . . . . . . . . . . .

39

2.3 Maskiner för bearbetning av trä och material med liknande

fysiska egenskaper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

3 Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav för att

förhindra de särskilda riskkällor som uppstår på grund av

maskiners mobilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

3.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

3.2 Arbetsstationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

3.3 Styrsystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

3.4 Skydd mot mekaniska riskkällor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

3.5 Skydd mot övriga riskkällor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

AFS 2008:3

4

3.6 Information och signaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

4 Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav för att

förhindra riskkällor i samband med lyft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

4.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

4.2 Krav för maskiner med annan kraftkälla än handkraft . . . . . .

56

4.3 Information och märkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

4.4 Bruksanvisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

5 Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav för maskiner

som är avsedda för arbete under jord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

5.1 Risker på grund av bristande stabilitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

5.2 Förflyttning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

5.3 Manöverfordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

5.4 Stopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

5.5 Brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

5.6 Avgasutsläpp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

6 Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav avseende

maskiner som medför särskilda riskkällor beroende på lyft av

personer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

6.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

6.2 Manöverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

6.3 Risk för personer i eller på lastbäraren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

6.4 Maskiner som betjänar fasta stannplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

6.5 Märkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Bilaga 2 Försäkran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

1 Innehåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

A. EG-försäkran om maskinens överensstämmelse . . . . . . . . . . . .

64

B. Försäkran för inbyggnad av en delvis fullbordad maskin . . . .

65

2 Förvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Bilaga 3 CE-märkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Bilaga 4 Maskinkategorier på vilka något av förfarandena i 12 § och

13 § ska tillämpas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Bilaga 5 Vägledande förteckning över säkerhetskomponenter som

avses i 4 § c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Bilaga 6 Monteringsanvisningar för delvis fullbordade maskiner . .

70

AFS 2008:3

5

Bilaga 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

A. Teknisk tillverkningsdokumentation för maskiner . . . . . . . . . .

71

B. Relevant teknisk dokumentation för delvis fullbordade

maskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Bilaga 8 Bedömning av överensstämmelse genom intern kontroll

av tillverkningen av en maskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

Bilaga 9 EG-typkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Bilaga 10 Fullständig kvalitetssäkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Bilaga 11 Upphävande eller tillbakadragande av utfärdade intyg

eller godkännanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

om maskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

AFS 2008:3beslutade den 1 juni 2008.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(19:1166) och § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller följande produkter

a) maskiner,

b) utbytbar utrustning,

c) säkerhetskomponenter,

d) lyftredskap,

e) kedjor, kättingar, linor och vävband,

f) avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar, samt

g) delvis fullbordade maskiner.

2 § Föreskrifterna gäller inte för

a) säkerhetskomponenter som är avsedda att användas som reservdelar

för att ersätta identiska komponenter och som tillhandahålls av tillverkaren

av den ursprungliga maskinen,

b) specialutrustning för användning på marknadsplatser eller nöjesfält,

c) maskiner som speciellt konstruerats eller tagits i drift för kärntekniska

tillämpningar och som vid fel kan ge upphov till radioaktivt utsläpp,

d) vapen, inklusive skjutvapen,

e) följande transportmedel,

– jordbruks- och skogsbrukstraktorer, för de risker som omfattas av svens-

ka föreskrifter som genomför direktiv 2003/3/EG2, med undantag av ma-

skiner monterade på dessa fordon,

– motorfordon och släpvagnar till dessa fordon som omfattas av svenska

1

Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 1 maj 2006 om maski-

ner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning) (EUT L 15, 9.6.2006, s. 24, Celex

32006L0042).

2

Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/3/EG av den 26 maj 2003 om typ-

godkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna

maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter

till dessa fordon och om upphävande av direktiv 4/150/EEG (EUT L 11, 9..2003, s. 1,

Celex 32003L003).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om maskiner;

Utkom från trycket

den 2 juni 2008

AFS 2008:3

8

föreskrifter som genomför rådets direktiv 0/156/EEG3, med undantag av

maskiner monterade på dessa fordon,

– fordon som omfattas av svenska föreskrifter som genomför Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG4, med undantag av maskiner

monterade på dessa fordon,

– motorfordon uteslutande avsedda för tävling,

– transportmedel för luftbefordran, transport på vatten eller järnväg, med

undantag av maskiner monterade på dessa,

f) havsgående fartyg och mobila offshore-enheter samt maskiner installe-

rade ombord på sådana fartyg eller enheter,

g) maskiner som är särskilt konstruerade och tillverkade för militära eller

polisiära ändamål,

h) maskiner som är särskilt konstruerade och tillverkade för forsknings-

ändamål för tillfälligt bruk i laboratorier,

i) gruvhissar med linspel,

j) maskiner för förflyttning av aktörer vid artistiska framträdanden,

k) elektriska och elektroniska produkter av följande slag, i den mån som

de omfattas av svenska föreskrifter som genomför Europaparlamentets och

rådets direktiv 2006/95/EG5 om elektrisk utrustning avsedd för användning

inom vissa spänningsgränser

– hushållsapparater avsedda för privat bruk,

– ljud- och bildutrustning,

– informationsteknisk utrustning,

– ordinära kontorsmaskiner,

– kopplingsutrustning för lågspänning,

– elektriska motorer, samt

l) följande typer av elektrisk högspänningsutrustning

– kopplingsapparater och kopplingsutrustning,

– transformatorer.

3 § 6–15 §§ gäller tillverkare, eller dennes representant, som på marknaden

släpper ut eller tar i drift produkter som omfattas av dessa föreskrifter.

3

Jfr. Rådets direktiv 0/156/EEG av den 6 februari 190 om tillnärmning av medlemssta-

ternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

(EGT L 42, 23.2.190, s. 1, Celex 3190L0156).

4

Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typ-

godkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv

92/61/EEG (EGT L 124, 9.5.2002, s. 1, Celex 32002L0024).

5

Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG av den 12 december 2006 om

harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för an-

vändning inom vissa spänningsgränser (kodifierad version av Rådets direktiv 3/23/EEG

av den 19 februari 193) (EUT L 34, 2.12.2006, s. 10, Celex 32006L0095).

AFS 2008:3

9

18–20 §§ gäller distributörer av produkter som omfattas av dessa före-

skrifter.

Anmälda organ som av Sverige anmälts för bedömning av överensstäm-

melse enligt reglerna i direktiv 2006/42/EG ska följa vad som framgår av

bilagorna 9–11.

Definitioner

4 § I dessa föreskrifter avses med ”maskin” de produkter som är förteck-

nade i 1 § a–f.

Följande definitioner ska gälla

a) maskin:

– en sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med

ett drivsystem som inte utgörs av direkt drivkraft från människa eller djur

och som består av inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst

en rörlig, som är sammansatta för ett särskilt ändamål,

– en sammansatt enhet enligt första strecksatsen som endast saknar kom-

ponenter för anslutning på användningsstället eller för anslutning till en en-

ergi- eller rörelsekälla,

– en sammansatt enhet enligt första och andra strecksatserna som är fär-

dig för installation och som kan fungera endast om den är monterad på ett

transportmedel eller installerad i en byggnad eller i en anläggning,

– sammansatta maskiner enligt första, andra och tredje strecksatserna el-

ler delvis fullbordade maskiner enligt g) som för ett gemensamt syfte ställs

upp och styrs så att de fungerar som en enhet,

– en sammansatt enhet av inbördes förbundna delar eller komponenter,

varav minst en är rörlig, som är förenade i syfte att lyfta laster och där den

enda energikällan är direkt manuellt arbete.

b) utbytbar utrustning: anordning som operatören, sedan en maskin eller

en traktor tagits i drift, själv monterar ihop med maskinen eller traktorn för

att ändra dess funktion eller för att ge den en ny funktion, såvida denna ut-

rustning inte är ett verktyg eller redskap.

c) säkerhetskomponent: en komponent

– som fullgör en säkerhetsfunktion,

– som släpps ut på marknaden separat,

– som om den inte fungerar eller fungerar dåligt utgör risk för personers

säkerhet, och

– som inte är nödvändig för att maskinen ska fungera eller som kan ersät-

tas med normala komponenter för att maskinen ska fungera.

I bilaga 5 finns en vägledande förteckning över säkerhetskomponenter.

AFS 2008:3

10

d) lyftredskap: komponent eller utrustning, som inte är monterad på en lyf-

tande maskin, vilken möjliggör hållande av lasten och är placerad antingen

mellan maskinen och lasten eller på själva lasten eller är avsedd att utgöra

en integrerad del av lasten, och som släpps ut på marknaden separat; sling

och komponenter till sådana betraktas också som lyftredskap.

e) kedjor, kättingar, linor och vävband: kedjor, kättingar, linor och vävband

konstruerade och tillverkade för lyftändamål som delar av lyftande maski-

ner eller lyftredskap.

f) avtagbar mekanisk kraftöverföringsanordning: avtagbar komponent som

är avsedd för kraftöverföring mellan en självgående maskin eller en traktor

och en annan maskin genom sammanlänkning vid den första fasta lagring-

en. När den släpps ut på marknaden med sitt skydd ska den betraktas som

en produkt.

g) delvis fullbordad maskin: sammansatt enhet som nästan utgör en maskin

men som inte ensam kan användas för något särskilt ändamål. Ett drivsys-

tem är en delvis fullbordad maskin. En delvis fullbordad maskin är endast

avsedd att byggas in i eller monteras ihop med andra maskiner eller med

andra delvis fullbordade maskiner eller annan utrustning, så att de bildar en

maskin som direktiv 2006/42/EG är tillämpligt på.

h) utsläppande på marknaden: det första tillhandahållandet inom EES av en

maskin eller en delvis fullbordad maskin för distribution eller användning,

antingen mot ersättning eller kostnadsfritt.

i) tillverkare: en fysisk eller juridisk person som konstruerar och/eller till-

verkar maskiner eller delvis fullbordade maskiner som omfattas av direktiv

2006/42/EG och som ansvarar för att sådana maskiner eller delvis fullbor-

dade maskiner överensstämmer med direktiv 2006/42/EG i syfte att släppa

ut dem på marknaden, i eget namn eller under eget varumärke eller använda

för eget bruk. I avsaknad av en tillverkare enligt definitionen ovan ska varje

fysisk eller juridisk person som på marknaden släpper ut sådana maskiner

eller delvis fullbordade maskiner som omfattas av direktiv 2006/42/EG be-

traktas som tillverkare.

j) representant: en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EES

och som erhållit skriftlig fullmakt av tillverkaren att i dennes namn uppfylla

samtliga eller en del av de skyldigheter och formalia som följer av direktiv

2006/42/EG.

k) ta i drift: när en maskin som omfattas av direktiv 2006/42/EG för första

gången används på avsett sätt inom EES.

l) harmoniserad standard: en icke bindande teknisk specifikation som anta-

gits av ett standardiseringsorgan, närmare bestämt Europeiska standardi-

seringsorganisationen (CEN), Europeiska standardiseringsorganisationen

AFS 2008:3

11

inom elområdet (Cenelec) eller Europeiska institutet för telekommunika-

tionsstudier (ETSI), inom ramen för ett mandat från kommissionen enligt de

förfaranden som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG

av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska stan-

darder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhäl-

lets tjänster.

m) EES: det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

n) distributör: varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, förutom

tillverkaren eller dennes representant, som på den svenska marknaden till-

handahåller en maskin eller tar den i drift.

o) anmält organ: tredje parts organ etablerat på en medlemsstats territo-

rium och utsett av medlemsstaten att ombesörja bedömning av överens-

stämmelse.

5 § Om de riskkällor som det hänvisas till i bilaga 1 avseende maskiner

helt eller delvis behandlas mer specifikt i andra föreskrifter som reglerar hur

en tillverkare, eller dennes representant, får släppa ut en produkt på mark-

naden eller ta den i drift, gäller inte de här föreskrifterna med avseende på

dessa riskkällor.

Släppa ut på marknaden eller ta i drift

6 § Innan tillverkaren eller dennes representant släpper ut en maskin på

marknaden eller tar den i drift, ska denne

a) säkerställa att maskinen uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso-

och säkerhetskrav som anges i bilaga 1,

b) säkerställa att den tekniska dokumentation som anges i bilaga , avsnitt

A är tillgänglig,

c) särskilt tillhandahålla all nödvändig information, t.ex. bruksanvisning,

d) genomföra tillämpligt förfarande för bedömning av överensstämmelse

i enlighet med 10–13 §§,

e) upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse i enlighet med bilaga

2, del 1, avsnitt A och säkerställa att denna försäkran medföljer maskinen,

samt

f) anbringa CE-märkning i enlighet med bilaga 3.

AFS 2008:3

12

7 § Innan tillverkaren eller dennes representant släpper ut en delvis full-

bordad maskin på marknaden, ska denne försäkra sig om att förfarandet i

14–15 §§ har fullgjorts.

8 § Tillverkaren eller dennes representant ska, vid tillämpning av de för-

faranden som avses i 10–13 §§, förfoga över eller ha tillgång till de resurser

som är nödvändiga för att säkerställa att maskinen överensstämmer med de

grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 1.

9 § En maskin som har tillverkats enligt en harmoniserad standard, vars

referens har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska för-

utsättas överensstämma med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav

som omfattas av en sådan harmoniserad standard.

Förfarande för bedömning av överensstämmelse för maskiner

10 § För att intyga att maskiner överensstämmer med bestämmelserna i

dessa föreskrifter ska tillverkaren eller dennes representant tillämpa något av

de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som anges i 11–13 §§.

11 § Om maskinen inte är upptagen i bilaga 4, ska tillverkaren eller dennes

representant tillämpa det förfarande för bedömning av överensstämmelse

genom intern kontroll av tillverkningen av en maskin som anges i bilaga 8.

12 § Om maskinen är upptagen i bilaga 4 och har tillverkats i enlighet med

de harmoniserade standarder som avses i 9 § och dessa standarder omfat-

tar alla tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskrav, ska tillverkaren

eller dennes representant tillämpa något av följande förfaranden

a) förfarandet för bedömning av överensstämmelsen genom intern kon-

troll av tillverkningen av en maskin enligt bilaga 8,

b) förfarandet med EG-typkontroll enligt bilaga 9 samt intern kontroll av

tillverkningen av en maskin enligt bilaga 8, punkt 3,

c) förfarandet för fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga 10.

13 § Om maskinen är upptagen i bilaga 4 men inte eller endast delvis har

tillverkats i enlighet med de harmoniserade standarder som avses i 9 § eller

om de harmoniserade standarderna inte omfattar alla grundläggande hälso-

och säkerhetskrav eller inga harmoniserade standarder finns för den berör-

da maskinen, ska tillverkaren eller dennes representant tillämpa något av

följande förfaranden

AFS 2008:3

13

a) förfarandet med EG-typkontroll enligt bilaga 9 samt intern kontroll av

tillverkningen av en maskin enligt bilaga 8, punkt 3,

b) förfarandet för fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga 10.

Förfarande för delvis fullbordade maskiner

14 § Innan en delvis fullbordad maskin släpps ut på marknaden ska till-

verkaren eller dennes representant se till att

a) den relevanta tekniska dokumentation som beskrivs i bilaga , avsnitt

B är upprättad,

b) de monteringsanvisningar som beskrivs i bilaga 6 är upprättade, samt

att

c) en försäkran för inbyggnad i enlighet med vad som beskrivs i bilaga 2,

del 1, avsnitt B har upprättats.

15 § Monteringsanvisningarna och försäkran för inbyggnad ska åtfölja en

delvis fullbordad maskin när den släpps ut på marknaden.

Märkning som inte uppfyller kraven

16 § Det är inte tillåtet att anbringa CE-märkning enligt dessa föreskrifter

på produkter som inte omfattas av föreskrifterna.

17 § Det är inte tillåtet att på maskiner anbringa märkning, symboler och

inskriptioner som troligen kan vilseleda tredje man i fråga om CE-märkning-

ens innebörd eller utformning eller båda delarna samtidigt. Annan märk-

ning får anbringas på maskinerna, förutsatt att den inte försämrar CE-märk-

ningens synlighet eller läsbarhet eller ändrar dess innebörd.

Distribution

18 § En distributör får bara tillhandahålla en maskin om den från tillverka-

ren eller dennes representant

a) åtföljs av en ”EG-försäkran om maskinens överensstämmelse”, enligt

bilaga 2 A, på något av de officiella språken inom EES,

b) är försedd med märkning enligt bilaga 1, punkt 1..3, och

c) åtföljs av en ”Bruksanvisning i original”, enligt bilaga 1, punkt 1..4,

avfattad på något av de officiella språken inom EES.

AFS 2008:3

14

19 § En distributör som för in en maskin i Sverige ska

a) tillhandahålla en översättning till svenska, enligt bilaga 1, punkt

1..4.1 b), av ”Bruksanvisning i original” om den inte är på svenska,

b) tillhandahålla en översättning till svenska av ”EG-försäkran om maski-

nens överensstämmelse” om inte en sådan finns på svenska i original, och

c) se till att alla skriftliga eller muntliga upplysningar och varningar som

inte utgörs av lättförståeliga symboler eller piktogram, är på svenska.

20 § En distributör får bara tillhandahålla en maskin om den dokumenta-

tion, de upplysningar och de varningar som anges i 19 § medföljer maski-

nen.

Bestämmelser om straff

21 § Bestämmelserna i 6 § d) är föreskrifter enligt 4 kap. 1 och 2 §§ arbets-

miljölagen (19:1160). Brott mot dessa föreskrifter kan enligt 8 kap. 2 §

samma lag medföra böter.

1. Denna författning träder i kraft den 29 december 2009.

2. Genom författningen upphävs Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

(AFS 1993:10) med föreskrifter om maskiner och vissa andra tekniska anord-

ningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

3. Bultpistoler och andra bärbara slagmaskiner som drivs av en drivladd-

ning och som följer reglerna i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

1984:2) om bultpistoler i dess lydelse den 1 maj 2006 får utan hinder av

dessa föreskrifter släppas ut på marknaden i Sverige eller tas i drift i Sverige

till och med den 29 juni 2011.

MIKAEL SJÖBERG

Lennart Ahnström

Anna Middelman

AFS 2008:3

15

Bilaga 1

Grundläggande hälso- och säkerhetskrav på konstruktion och

tillverkning av maskiner

Allmänna principer

1. Maskintillverkaren eller dennes representant ska säkerställa att en risk-

bedömning görs för att fastställa de hälso- och säkerhetskrav som är tillämp-

liga på maskinen. Maskinen ska därefter konstrueras och tillverkas med

hänsyn till resultatet av denna riskbedömning.

Genom den upprepande processen för riskbedömningen och riskreduce-

ringen enligt ovan ska tillverkaren eller dennes representant

– fastställa maskinernas gränser, bland annat avsedd användning och rim-

ligen förutsebar felaktig användning,

– identifiera de riskkällor som maskinerna kan ge upphov till och risk-

situationerna i anslutning till dessa,

– bedöma riskerna med beaktande av hur allvarlig eventuell skada eller

ohälsa kan bli och sannolikheten för att sådan ska uppkomma,

– utvärdera riskerna i syfte att fastställa om det krävs riskreducering i en-

lighet med direktivets mål,

– eliminera riskkällorna eller minska riskerna relaterade till dessa genom

skyddsåtgärder enligt prioriteringen i punkt 1.1.2 b.

2. De skyldigheter som anges i de grundläggande hälso- och säkerhets-

kraven gäller bara när maskinen i fråga ger upphov till riskkällor vid an-

vändning under sådana omständigheter som tillverkaren eller dennes re-

presentant förutsett, eller under sådana onormala omständigheter som kan

förutses. Principerna för integration av säkerheten enligt punkt 1.1.2 och

skyldigheterna rörande märkning av maskiner och tillhandahållande av

bruksanvisning enligt punkt 1..3 och 1..4 ska gälla under alla omständig-

heter.

3. De grundläggande hälso- och säkerhetskrav som fastställs i denna bi-

laga är tvingande. Det kan dock på grund av rådande teknisk utvecklings-

nivå vara omöjligt att uppfylla de mål som anges i kraven. Under sådana

omständigheter ska maskinen så långt möjligt konstrueras och tillverkas för

att närma sig dessa mål.

4. Denna bilaga består av flera delar. Den första har en allmän omfattning

och gäller samtliga maskintyper. De andra delarna behandlar vissa mer spe-

cifika riskkällor. För att med säkerhet uppfylla samtliga tillämpliga grund-

läggande krav måste man dock ta hela denna bilaga i beaktande. När maski-

nerna konstrueras ska kraven i den allmänna delen och kraven i en eller flera

av de andra delarna beaktas, beroende på resultatet av riskbedömningen i

enlighet med punkt 1 i dessa allmänna principer.

AFS 2008:3

16

1. Grundläggande hälso- och säkerhetskrav

1.1 Allmänt

1.1.1 Definitioner

I denna bilaga avses med

a) riskkälla: en potentiell källa till skada eller ohälsa,

b) riskområde: varje område inom eller omkring en maskin där en persons

hälsa eller säkerhet kan utsättas för risk,

c) utsatt person: en person som helt eller delvis befinner sig inom ett risk-

område,

d) operatör: den eller de personer som installerar, använder, ställer in,

underhåller, rengör, reparerar eller förflyttar en maskin,

e) risk: kombinationen av hur sannolik och hur allvarlig en skada eller

ohälsa som kan uppstå vid en risksituation är,

f) skydd: del av maskinen som särskilt används för att ge skydd genom ett

fysiskt hinder,

g) skyddsanordning: annan anordning än ett skydd som antingen ensam

eller i förening med ett skydd minskar risken,

h) avsedd användning: användning av en maskin i enlighet med informa-

tionen i bruksanvisningen,

i) rimligen förutsebar felaktig användning: användning av en maskin på ett

i bruksanvisningen icke avsett sätt men som kan följa av lätt förutsebart

mänskligt beteende.

1.1.2 Principer för integration av säkerheten

a) Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så att de kan fungera

på avsett vis och användas, ställas in och underhållas utan att medföra risk

för personer, när dessa uppgifter utförs under omständigheter som förut-

setts och även med beaktande av rimligen förutsebar felaktig användning.

Syftet med de åtgärder som vidtas ska vara att undanröja alla risker un-

der maskinens förväntade livslängd, i vilken ingår transport, montering, de-

montering, åtgärder för att göra den oanvändbar samt skrotning.

b) Vid valet av lämpligaste metoder ska tillverkaren eller dennes repre-

sentant tillämpa följande principer i nedan angiven ordning:

– Risker ska så långt möjligt undanröjas eller minskas (säkerheten integre-

ras redan på konstruktions- och tillverkningsstadierna).

– Nödvändiga skyddsåtgärder ska vidtas för sådana risker som inte kan

undanröjas.

– Information ska ges till användarna om kvarstående risker som beror på

AFS 2008:3

1

otillräcklighet i de skyddsåtgärder som vidtagits samt ange om särskild ut-

bildning krävs och om personlig skyddsutrustning behöver tillhandahållas.

c) Vid konstruktion och tillverkning av en maskin samt vid utarbetande

av bruksanvisningar till denna ska tillverkaren eller dennes representant

inte endast beakta den avsedda användningen av maskinen utan även rimli-

gen förutsebar felaktig användning.

Maskinen ska vara konstruerad och tillverkad så att onormal användning

förhindras om sådan användning ger upphov till risker. I förekommande fall

ska användaren i bruksanvisningen göras uppmärksam på sådana olämp-

liga användningssätt som erfarenhetsmässigt kan tänkas uppstå.

d) En maskin ska konstrueras och tillverkas så att hänsyn tas till de be-

gränsningar för vilka operatören utsätts på grund av nödvändigt eller förut-

sebart bruk av personlig skyddsutrustning.

e) En maskin ska levereras tillsammans med all sådan specialutrustning

och alla sådana tillbehör som krävs för att möjliggöra inställning, underhåll

och användning på ett säkert sätt.

1.1.3 Material och produkter

De material som används för att tillverka en maskin eller produkter som

används eller framställs vid användningen av en maskin får inte medföra

risker för personers hälsa eller säkerhet. I synnerhet när vätskor eller gaser

används, ska maskinen konstrueras och tillverkas så att riskerna i samband

med påfyllning, användning, uppsamling eller tömning förebyggs.

1.1.4 Belysning

En maskin ska vara försedd med inbyggd belysning som är lämplig för av-

sett arbete, om avsaknaden av sådan sannolikt skulle kunna innebära en risk

även om den omgivande belysningen är av normal styrka.

En maskin ska vara konstruerad och tillverkad så att belysningen inte ger

upphov till områden med besvärande skuggor, inte ger bländningseffekter

och inte ger farliga stroboskopiska effekter på rörliga komponenter.

Invändiga delar som kräver täta kontroller samt områden där justering

och underhåll utförs ska vara försedda med lämplig belysning.

1.1.5 Konstruktion av en maskin i syfte att underlätta hanteringen

En maskin eller i denna ingående delar ska

– kunna hanteras och transporteras på ett säkert sätt,

AFS 2008:3

18

– vara förpackad eller konstruerad så att den kan förvaras säkert och utan

att ta skada.

Vid transport av maskinen eller dess delar får det inte finnas någon möj-

lighet till plötsliga rörelser eller riskkällor som beror på instabilitet så länge

som maskinen eller delar av den hanteras enligt bruksanvisningen.

Om maskinens eller dess ingående delars vikt, storlek eller utformning

utgör ett hinder för att förflytta den eller dem för hand ska maskinen eller

varje ingående del

– förses med fästanordningar för lyftutrustning, eller

– konstrueras så att den eller de kan förses med sådana anordningar, eller

– utformas så att lyftutrustning av standardtyp lätt kan anslutas.

Om en maskin eller någon av dess ingående delar ska flyttas för hand ska

den

– kunna flyttas lätt, eller

– förses med anordningar för att kunna lyftas och flyttas på ett säkert sätt.

Speciella åtgärder ska vidtas för hantering även av verktyg eller maskin-

delar som kan utgöra en risk, även om de har låg vikt.

1.1.6 Ergonomi

Obehag, trötthet och fysisk och psykisk påverkan som operatören kan utsät-

tas för under avsedda användningsförhållanden ska reduceras till ett mini-

mum med hänsyn till ergonomiska principer som exempelvis

– att hänsyn tas till variationer i kroppsbyggnad, styrka och uthållighet

hos operatörer,

– att operatören får tillräckligt rörelseutrymme, så att han/hon kan röra

alla delar av kroppen,

– att undvika att arbetstakten bestäms av maskinen,

– att undvika övervakning som kräver lång koncentration,

– att anpassa gränssnittet mellan människa och maskin till operatörernas

förutsebara egenskaper.

1.1.7 Arbetsstationer

En arbetsstation ska vara konstruerad och tillverkad så att risker på grund

av avgaser eller syrebrist undviks.

Om maskinen är avsedd att användas i en riskfylld miljö som kan inne-

bära hälso- och säkerhetsrisker för operatören eller om maskinen i sig utgör

en riskfylld miljö, ska tillräckliga åtgärder vidtas för att säkerställa att ope-

ratörens arbetsförhållanden är goda och att han/hon är skyddad mot varje

förutsebar riskkälla.

AFS 2008:3

19

Arbetsstationen ska i förekommande fall vara utrustad med en lämplig

hytt, som är konstruerad, tillverkad och utrustad för att uppfylla ovanstå-

ende krav. Utgången ska medge snabb evakuering. Dessutom ska det om

möjligt finnas en nödutgång i en annan riktning än den ordinarie utgången.

1.1.8 Säten

När så är lämpligt och när arbetsförhållandena så medger, ska arbetsstatio-

ner som utgör en integrerad del av maskinen vara utformade så att säten

kan installeras.

Om operatören ska sitta under handhavandet och operatörens plats utgör

en integrerad del av maskinen, ska sätet medfölja maskinen.

Operatörens säte ska göra det möjligt för honom/henne att sitta stadigt.

Dessutom ska det vara möjligt att anpassa sätet och avståndet till manöver-

donen efter operatören.

Om maskinen är utsatt för vibrationer, ska sätet vara konstruerat och till-

verkat så att det dämpar de vibrationer som överförs till operatören, till den

lägsta möjliga nivå som rimligen kan uppnås. Fästena för sätet ska kunna stå

emot alla påfrestningar de kan utsättas för. Om det saknas golv under opera-

törens fötter, ska det finnas fotstöd försedda med halkskydd för föraren.

1.2 Styrsystem

1.2.1 Ett styrsystems säkerhet och tillförlitlighet

Ett styrsystem ska vara konstruerat och tillverkat så att riskfyllda situationer

inte ska kunna uppstå. Framför allt ska det vara konstruerat och tillverkat

så att

– det kan tåla avsedda påfrestningar under drift och yttre påverkan,

– fel i styrsystemets maskinvara eller programvara inte leder till riskfyllda

situationer,

– fel i styrsystemets logik inte leder till riskfyllda situationer,

– rimligen förutsebara mänskliga misstag under handhavandet inte leder

till riskfyllda situationer.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas följande punkter:

– Maskinen får inte starta oväntat.

– Maskinens parametrar får inte ändras på ett okontrollerat sätt; om en

ändring kan ge upphov till riskfyllda situationer.

– Maskinen får inte hindras från att stanna om stoppkommandot redan

har givits.

AFS 2008:3

20

– Ingen rörlig del av maskinen eller del som hålls av maskinen får falla

eller kastas ut.

– Automatiskt eller manuellt stopp av rörliga delar av vilket slag som

helst ska kunna göras obehindrat.

– Skyddsanordningarna ska fortsätta att vara effektiva fullt ut eller utlösa

stoppkommando.

– De säkerhetsrelaterade delarna av styrsystemet ska fungera på ett sam-

manhängande sätt för en hel grupp av maskiner eller delvis fullbordade ma-

skiner.

För trådlös styrning ska ett automatiskt stopp göras när korrekta styrsig-

naler inte går fram, inklusive kommunikationsbortfall.

1.2.2 Manöverdon

Ett manöverdon ska vara

– klart synligt och identifierbart, i tillämpliga fall med piktogram,

– placerat så att maskinen kan handhas säkert, utan tveksamhet, tidsspil-

lan eller risk för missförstånd,

– konstruerat så att manöverdonets rörelse överensstämmer med dess

verkan,

– placerat utanför riskområden, med undantag för visst manöverdon där

så krävs, t.ex. nödstoppdon eller programmeringskonsol,

– placerat så att användningen av det inte ger upphov till ytterligare ris-

ker,

– konstruerat eller skyddat så att avsedd verkan, om denna kan utgöra en

riskkälla, endast kan uppnås genom en avsiktlig handling,

– utfört så att det tål förutsebara påfrestningar. Nödstoppsdon som kan

utsättas för avsevärda påfrestningar ska beaktas särskilt.

När ett manöverdon är konstruerat och tillverkat för att utföra flera olika

funktioner, dvs. när dess funktion inte är entydig, ska den begärda funktio-

nen visas tydligt och om nödvändigt kräva bekräftelse.

Ett manöverdon ska utformas med beaktande av ergonomiska principer

och på så sätt att dess placering, rörelse och manövermotstånd är förenligt

med det arbete som ska utföras.

En maskin ska vara försedd med de indikeringsanordningar som krävs

för säker användning. Operatören ska kunna läsa av anordningarna från

manöverplatsen.

Operatören ska från varje manöverplats kunna försäkra sig om att inga

personer befinner sig inom riskområdena, eller också ska styrsystemet vara

konstruerat och utformat så att maskinen inte kan startas så länge som nå-

gon befinner sig i riskområdet.

AFS 2008:3

21

Om inte något av dessa alternativ går att tillämpa, ska en ljudsignal och/

eller optisk varningssignal ges innan maskinen startar. De utsatta perso-

nerna ska då ha tid att lämna riskområdet eller förhindra maskinen från att

sätta igång.

Om nödvändigt ska det finnas anordningar som gör att maskinen bara

kan styras från manöverplatser belägna inom vissa i förväg fastställda områ-

den eller på särskilda platser.

Finns det mer än en manöverplats ska styrsystemet vara konstruerat så att

användning av en manöverplats utesluter användning av de övriga, utom

när det gäller manöverdon för stopp och nödstopp.

Om en maskin har två eller fler manöverplatser, ska varje plats vara ut-

rustad med alla nödvändiga manöverdon utan att detta medför att operatö-

rerna hindrar varandra eller utsätter varandra för riskfyllda situationer.

1.2.3 Start

En maskin ska kunna startas endast genom avsiktlig påverkan på en för det-

ta ändamål särskilt avsett manöverdon.

Samma krav gäller

– vid återstart av maskiner efter stopp, oavsett orsaken därtill, och

– vid avsevärd förändring av driftförhållandena.

Under förutsättning att sådan återstart eller ändring av driftförhållandena

kan genomföras utan att detta leder till en riskfylld situation, får den göras

genom avsiktlig påverkan på ett annat manöverdon än det som är avsett för

detta.

Återstart efter stopp eller ändring av driftförhållanden när en maskin är

i automatisk drift får vara möjlig utan ingrepp, om detta inte leder till en

riskfylld situation.

Om en maskin har flera manöverdon för start och operatörerna därför kan

utsätta varandra för fara, ska kompletterande utrustning vara installerad för

att eliminera sådana risker. Om säkerheten kräver att start eller stopp ska

göras i en viss ordning, ska det finnas anordningar som säkerställer att dessa

operationer utförs korrekt.

1.2.4 Stopp

1.2.4.1 Normalt stopp

En maskin ska vara försedd med ett manöverdon som gör det möjligt att på

ett säkert sätt stoppa maskinen fullständigt.

AFS 2008:3

22

Varje arbetsstation ska vara försedd med ett manöverdon som gör det

möjligt att, beroende på befintliga riskkällor, stoppa några eller samtliga

funktioner i maskinen så att den intar ett säkert tillstånd.

Maskinens stoppanordning ska vara överordnad dess startanordning.

När maskinen eller dess riskfyllda funktioner har stoppat, ska kraftför-

sörjningen till de berörda drivorganen vara bruten.

1.2.4.2 Stopp under driften

När det av driftsskäl krävs att en stoppanordning inte bryter kraftförsörj-

ningen till drivorganen, ska stopptillståndet övervakas och upprätthållas.

1.2.4.3 Nödstopp

En maskin ska vara försedd med en eller flera nödstoppsanordningar som

gör det möjligt att avvärja överhängande fara eller fara som redan uppstått.

Detta krav gäller dock inte för

– en maskin i vilken en nödstoppsanordning inte skulle minska risken,

antingen beroende på att den inte skulle förkorta stopptiden eller beroende

på att anordningen skulle göra det omöjligt att vidta de särskilda åtgärder

som den aktuella risken kräver, samt

– bärbara handhållna eller handstyrda maskiner.

Nödstoppsanordningen ska

– ha klart identifierbara, klart synliga och lättåtkomliga manöverdon,

– stoppa det farliga förloppet så snabbt som möjligt, utan att därmed ge

upphov till ytterligare risk, och

– vid behov utlösa eller möjliggöra utlösning av vissa rörelser av skydds-

karaktär.

När aktiv påverkan av nödstoppsanordningen har upphört efter ett stopp-

kommando, ska detta kommando kvarstå tills nödstoppsanordningen åter-

ställts; manöverdonet får inte kunna spärras utan att stoppkommando ges;

återställning av anordningen får endast vara möjlig genom en för ändamålet

lämplig åtgärd och återställning av anordningen får inte starta maskinen på

nytt utan endast möjliggöra återstart.

Nödstoppsfunktionen ska alltid vara tillgänglig och i drift oberoende av

driftsätt.

Nödstoppsanordningar ska vara ett komplement till andra säkerhetsåt-

gärder och inte en ersättning för dem.

AFS 2008:3

23

1.2.4.4 Montering av maskiner

Maskiner eller maskindelar som är konstruerade för att arbeta tillsammans

ska vara konstruerade och tillverkade så att stoppanordningar, inklusive

nödstoppsanordningar, inte bara kan stoppa själva maskinen, utan även all

ansluten utrustning, om fortsatt drift av denna kan vara farlig.

1.2.5 Val av styr- och funktionssätt

Det styrsätt eller funktionssätt som valts ska vara överordnat alla andra styr-

sätt eller funktionssätt, förutom nödstoppet.

Om en maskin har konstruerats och tillverkats för att kunna styras eller

fungera på olika sätt med krav på olika skyddsåtgärder och/eller arbetsruti-

ner, ska den vara försedd med en väljare för styrsätt eller funktionssätt som

kan låsas i varje enskilt läge. Varje läge på väljaren ska vara tydligt angivet

och endast motsvara ett styr- eller funktionssätt.

Väljaren kan ersättas av annan anordning som gör det möjligt att begränsa

användningen av vissa maskinfunktioner till särskilda operatörskategorier.

Om maskinen för vissa funktioner ska kunna användas med ett skydd

flyttat eller avlägsnat eller med en skyddsanordning satt ur funktion, ska

väljaren för styr- eller funktionssätt samtidigt

– omöjliggöra alla andra styr- eller funktionssätt,

– tillåta drift av riskfyllda funktioner endast med hålldonsmanöver-

anordning,

– tillåta drift av riskfyllda funktioner endast under förhållanden där ris-

kerna är begränsade, samtidigt som riskkällor som kan uppstå till följd av

sekventiella förlopp förhindras,

– förhindra att riskfyllda funktioner uppkommer genom avsiktlig eller

oavsiktlig påverkan på maskinens givare.

Om dessa fyra villkor inte kan säkerställas samtidigt, ska väljaren av styr-

sätt eller funktionssätt aktivera andra skyddsåtgärder som är konstruerade

och tillverkade så att ett säkert arbetsområde garanteras.

Dessutom ska operatören från det ställe där han/hon utför arbete kunna

styra driften av de delar han/hon arbetar med.

1.2.6 Fel i kraftförsörjningen

Avbrott, återställning efter avbrott eller variationer i kraftförsörjningen till

maskinen får inte leda till riskfyllda situationer.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas följande punkter:

– Maskinen får inte starta oväntat.

AFS 2008:3

24

– Maskinens parametrar får inte ändras på ett okontrollerat sätt, om en

sådan ändring kan ge upphov till riskfyllda situationer.

– Maskinen får inte hindras från att stoppa om stoppkommandot redan

har givits.

– Ingen rörlig del av maskinen eller del som hålls av maskinen får falla

eller kastas ut.

– Automatiskt eller manuellt stopp av rörliga delar av vilket slag som

helst ska kunna ske utan hinder.

– Skyddsanordningarna ska fortsätta att vara effektiva fullt ut eller utlösa

stoppkommando.

1.3 Skydd mot mekaniska riskkällor

1.3.1 Risk för förlust av stabilitet

En maskin, dess komponenter och tillbehör ska vara så stabila att de inte

välter, faller eller gör okontrollerade rörelser under transport, montering,

demontering och varje annan åtgärd som rör maskinen.

Om formen på själva maskinen eller den avsedda installationen inte er-

bjuder tillräcklig stabilitet, ska lämpliga förankringsanordningar finnas och

beskrivas i bruksanvisningen.

1.3.2 Risk för brott under drift

De olika delarna i en maskin och dess förbindningar ska tåla den påfrestning

de utsätts för när de används.

De ingående materialens hållfasthet ska vara tillräcklig med hänsyn till

förhållandena på den plats där de används i enlighet med tillverkarens eller

dennes representants avsikter, i synnerhet beträffande utmattning, åldring,

korrosion och nötning.

I bruksanvisningen ska det anges vilken typ av underhåll och kontroll

som krävs av säkerhetsskäl samt hur ofta detta ska utföras. Det ska i före-

kommande fall anges vilka delar som är utsatta för slitage och vilka kriteri-

erna för utbyte är.

När risk för brott eller sönderfall kvarstår trots de åtgärder som vidtagits,

ska de berörda delarna vara monterade, belägna eller skyddade på ett så-

dant sätt att brottstycken inte sprids, så att riskfyllda situationer förhindras.

Såväl styva som böjliga rör som leder vätskor eller gaser, i synnerhet un-

der högt tryck, ska tåla förutsedda inre och yttre påfrestningar. De ska vara

ordentligt fästade och/eller skyddade, så att eventuella brott inte ger upp-

hov till risker.

AFS 2008:3

25

När det material som ska bearbetas matas fram till verktyget automatiskt,

ska följande villkor vara uppfyllda för att risker för personer ska kunna und-

vikas:

– När arbetsstycket kommer i kontakt med verktyget, ska detta ha upp-

nått normala driftförhållanden.

– När verktyget startar eller stannar (avsiktligt eller oavsiktligt), ska mat-

ningsrörelsen och verktygets rörelse vara samordnade.

1.3.3 Risker orsakade av fallande eller utkastade föremål

Åtgärder ska vidtas för att förhindra att fallande eller utkastade föremål ger

upphov till risker.

1.3.4 Risker i samband med ytor, kanter eller vinklar

Så långt det är möjligt med hänsyn till funktionen, ska maskinens tillgäng-

liga delar vara fria från vassa kanter, skarpa vinklar och ojämna ytor som

kan orsaka skada.

1.3.5 Risker med kombinerade maskiner

När maskinen är avsedd att utföra flera olika operationer och arbetsstycket

avlägsnas manuellt mellan de olika operationerna (kombinerad maskin), ska

den vara konstruerad och tillverkad så att de ingående delarna kan använ-

das var för sig, utan att övriga delar utgör en risk för utsatta personer.

Det ska därför vara möjligt att starta och stoppa eventuella oskyddade

delar var för sig.

1.3.6 Risker i samband med variationer i funktionssätt

Om maskinen utför arbete under olika användningsförhållanden, ska den

vara konstruerad och tillverkad så att förhållandena kan väljas och ställas in

på ett säkert och tillförlitligt sätt.

1.3.7 Risker i samband med rörliga delar

En maskins rörliga delar ska vara konstruerade och tillverkade så att risk

för kontakt som kan leda till olyckor förhindras eller, i de fall då risker ändå

finns, vara försedda med skydd eller skyddsanordningar.

Alla nödvändiga åtgärder ska vidtas för att förhindra oavsiktlig blocke-

AFS 2008:3

26

ring av rörliga delar som ingår i arbetet. I fall då det finns risk för blockering

trots att åtgärder vidtagits för att förebygga detta, bör i förekommande fall

tillverkaren tillhandahålla nödvändiga särskilda skyddsanordningar och

verktyg, för att möjliggöra att blockeringen säkert kan hävas.

Bruksanvisningen och om möjligt en skylt på maskinen ska ange de sär-

skilda skyddsanordningarna och hur dessa ska användas.

1.3.8 Val av skyddsåtgärd mot risker som orsakas av rörliga delar

Skydd eller skyddsanordningar som konstruerats för att skydda mot de risk-

källor som kan förorsakas av rörliga delar ska väljas med hänsyn till riskens

karaktär. Följande riktlinjer ska tillämpas som hjälp vid valet.

1.3.8.1 Rörliga transmissionsdelar

Skydd som är avsedda att skydda personer mot risker som orsakas av rör-

liga transmissionsdelar ska

– vara antingen fasta enligt punkt 1.4.2.1, eller

– vara förreglande öppningsbara skydd enligt punkt 1.4.2.2.

Förreglande öppningsbara skydd bör användas när det kan förutses att

tillträde till delarna kommer att behövas ofta.

1.3.8.2 Rörliga delar som ingår i själva användningen

Skydd eller skyddsanordningar som är avsedda att skydda personer mot

riskkällor som orsakas av de rörliga delar som ingår i själva användningen

ska

– vara antingen fasta enligt punkt 1.4.2.1, eller

– vara förreglande öppningsbara skydd enligt punkt 1.4.2.2, eller

– vara skyddsutrustning enligt punkt 1.4.3, eller

– vara en kombination av ovanstående.

Om vissa rörliga delar som ingår i själva användningen inte kan göras

helt oåtkomliga under drift på grund av att vissa operationer kräver opera-

törens ingrepp, ska dessa delar förses med

– fasta skydd eller förreglande öppningsbara skydd som förhindrar till-

träde till de delar som inte ingår i själva användningen, och

– inställbara skydd enligt 1.4.2.3, vilka begränsar tillträdet till de kompo-

nenter av de rörliga delarna till vilka tillträde är nödvändigt.

AFS 2008:3

2

1.3.9 Risk för okontrollerade rörelser

När en del av en maskin har stoppats, ska varje rörelse från stoppläget av

något annat skäl än påverkan på manöverdonen förhindras eller vara av så-

dant slag att det inte utgör någon riskkälla.

1.4 Krav på egenskaper hos skydd och skyddsanordningar

1.4.1 Allmänna krav

Skydd och skyddsanordningar ska

– vara robust tillverkade,

– sitta stadigt på plats,

– inte ge upphov till någon ytterligare riskkälla,

– inte lätt kunna kringgås eller sättas ur funktion,

– placeras på tillräckligt avstånd från riskområdet,

– i minsta möjliga mån begränsa överblicken över produktionsprocessen,

och

– möjliggöra att nödvändiga arbeten för installation eller utbyte av verk-

tyg samt för underhåll kan utföras, genom att begränsa tillträde till det om-

råde där arbetet ska utföras, om möjligt utan att skyddet måste avlägsnas

eller skyddsanordningen sättas ur funktion.

Dessutom ska skydd om möjligt skydda mot att material eller föremål

kastas ut eller faller samt mot utsläpp som alstras av maskinen.

1.4.2 Speciella krav för skydd

1.4.2.1 Fasta skydd

Fasta skydd ska vara fästade så att de inte kan öppnas eller avlägsnas utan

verktyg.

Fästanordningarna ska förbli kvar på skydden eller på maskinen när

skydden demonterats.

Om möjligt ska skydden inte kunna förbli på plats utan att vara fästade.

1.4.2.2 Förreglande öppningsbara skydd

Förreglande öppningsbara skydd ska

– så långt möjligt förbli kvar på maskinen när de är öppna,

– vara konstruerade och tillverkade så att de kan ställas in endast genom

avsiktlig påverkan.

AFS 2008:3

28

Förreglande öppningsbara skydd ska vara försedda med en förreglings-

anordning som

– förhindrar att riskfyllda maskinfunktioner startar till dess skydden är

stängda, och

– ger ett stoppkommando när skyddet inte är stängt.

Om en operatör kan nå riskområdet innan den risk som uppkommit ge-

nom riskfyllda maskinfunktioner har upphört, ska öppningsbara skydd vara

försedda med en låsanordning för skyddet förutom en förreglingsanordning

som

– förhindrar att riskfyllda maskinfunktioner startar till dess skyddet har

stängts, och

– håller skyddet stängt och låst till dess risken för skada från riskfyllda

maskinfunktioner har upphört.

Förreglande öppningsbara skydd ska vara konstruerade så att avsaknad

av eller fel på någon komponent förhindrar start av eller stoppar de risk-

fyllda maskinfunktionerna.

1.4.2.3 Inställbara skydd som begränsar åtkomlighet

Inställbara skydd som begränsar åtkomlighet till de rörliga delar som är ab-

solut nödvändiga för arbetet ska

– kunna ställas in manuellt eller automatiskt, beroende på arbetets art,

– lätt kunna ställas in utan verktyg.

1.4.3 Speciella krav för skyddsanordningar

Skyddsanordningar ska vara konstruerade och integrerade i styrsystemet,

så att

– rörliga delar inte kan starta när de kan nås av operatören,

– personer inte kan nå rörliga delar när dessa är i rörelse,

– avsaknad av eller fel på någon av komponenterna hindrar start av eller

stoppar de rörliga delarna.

Skyddsanordningar ska endast kunna ställas in genom avsiktlig påver-

kan.

AFS 2008:3

29

1.5 Risker på grund av andra riskkällor

1.5.1 Elektrisk matning

En maskin som är elektriskt matad ska vara konstruerad, tillverkad och ut-

rustad så att alla riskkällor av elektrisk natur förebyggs eller kan förebyg-

gas.

1.5.2 Statisk elektricitet

En maskin ska vara konstruerad och tillverkad så att uppkomst av potenti-

ellt farliga elektrostatiska laddningar förhindras eller begränsas, eller vara

försedd med ett urladdningssystem.

1.5.3 Kraftförsörjning med annat än elektricitet

När maskiner drivs med annan kraft än elektricitet, ska maskinen vara kon-

struerad, tillverkad och utrustad så att alla potentiella risker i samband med

dessa energislag undviks.

1.5.4 Monteringsfel

Fel som kan begås vid montering eller återmontering av vissa delar och som

kan ge upphov till risker ska undanröjas genom delarnas konstruktion och

tillverkning eller, om detta inte är möjligt, genom att information anbringas

på själva delarna eller deras höljen. Samma information ska ges på rörliga

delar eller deras höljen, när rörelsens riktning måste vara känd för att en risk

ska kunna undvikas.

Om det är nödvändigt ska kompletterande upplysningar om sådana ris-

ker lämnas i bruksanvisningen.

Om felaktiga anslutningar kan ge upphov till risker, ska oriktiga anslut-

ningar göras omöjliga genom själva konstruktionen eller, om detta inte är

möjligt, genom att information anbringas på de element som ska anslutas

och i förekommande fall på anslutningsdonen.

1.5.5 Extrema temperaturer

Åtgärder ska vidtas för att undanröja varje risk för skada till följd av kon-

takt med eller närhet till maskindelar eller material med hög eller mycket

låg temperatur.

AFS 2008:3

30

Nödvändiga åtgärder ska också vidtas för att undvika eller skydda mot

risken för att mycket hett eller mycket kallt material kastas ut.

1.5.6 Brand

En maskin ska vara konstruerad och tillverkad så att varje risk för brand

eller överhettning orsakad av maskinen själv eller av gaser, vätskor, damm,

ånga eller andra ämnen som maskinen frambringar eller använder undviks.

1.5.7 Explosioner

En maskin ska vara konstruerad och tillverkad så att varje explosionsrisk

orsakad av maskinen själv eller av gaser, vätskor, damm, ånga eller andra

ämnen som maskinen frambringar eller använder undviks.

När det gäller explosionsrisk på grund av användning av en maskin i en

potentiellt explosiv atmosfär, ska maskinen uppfylla kraven i särskilda ge-

menskapsdirektiv.

1.5.8 Buller

En maskin ska vara konstruerad och tillverkad så att risker till följd av emis-

sion av luftburet buller minskas till lägsta möjliga nivå, med hänsyn till

tekniska framsteg och tillgång till anordningar för att reducera buller, fram-

förallt vid källan.

Bulleremissionsnivån kan bedömas med hänvisning till jämförbara emis-

sionsdata för liknande maskiner.

1.5.9 Vibrationer

En maskin ska vara konstruerad och tillverkad så att risker till följd av vi-

brationer som orsakas av maskinen minskas till lägsta möjliga nivå, med

hänsyn till tekniska framsteg och tillgång till anordningar för att reducera

vibrationer, framförallt vid källan.

Vibrationsnivån kan bedömas med hänvisning till jämförbara data för lik-

nande maskiner.

1.5.10 Strålning

Oönskade utsläpp av strålning från maskinen ska elimineras eller minskas

till nivåer som inte har några skadliga effekter på personer.

AFS 2008:3

31

Alla funktionella utsläpp av joniserande strålning ska begränsas till den

lägsta nivå som är tillräcklig för att maskinen ska fungera på ett riktigt sätt

under installation, drift och rengöring. Om det föreligger några risker ska

nödvändiga skyddsåtgärder vidtas.

Alla funktionella utsläpp av icke-joniserande strålning under installation,

drift och rengöring ska begränsas till nivåer som inte har skadliga effekter

på personer.

1.5.11 Yttre strålning

Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så att yttre strålning inte

stör driften.

1.5.12 Laserstrålning

När laserutrustning används bör följande föreskrifter beaktas:

– Laserutrustning i maskiner ska vara konstruerad och tillverkad så att

strålning av en olyckshändelse förhindras.

– Laserutrustning i en maskin ska vara skyddad så att direktstrålning,

strålning framkallad av reflektion eller spridning och sekundär strålning

inte skadar hälsan.

– Optisk utrustning för observation eller inställning av laserutrustning i

maskiner ska vara av sådant slag att laserstrålningen inte ger upphov till

hälsorisker.

1.5.13 Utsläpp av riskfyllda material och ämnen

En maskin ska vara konstruerad och tillverkad så att risker för inandning,

inmundigande, kontakt med hud, ögon och slemhinnor samt inträngning

genom huden av riskfyllda material och ämnen som maskinen framställer

kan undvikas.

Om en riskkälla inte kan elimineras, ska maskinen vara utrustad så att

riskfyllda material och ämnen kan inneslutas, avlägsnas, spolas bort med

vatten, filtreras eller behandlas med någon lika effektiv metod.

Om processen inte är fullt sluten i normal drift av maskinen, ska anord-

ningar för inneslutning eller bortförande vara placerade så att de får maxi-

mal effekt.

AFS 2008:3

32

1.5.14 Risk för att bli instängd i en maskin

En maskin ska vara konstruerad, tillverkad eller utrustad med anordningar

så att det förhindras att en person blir instängd i den, eller om det är omöj-

ligt, med en anordning för att kalla på hjälp.

1.5.15 Risk för att halka, snubbla eller falla

De delar av maskinen där personer kan tänkas förflytta sig eller stå ska vara

konstruerade och tillverkade så att det förhindras att personer halkar, snubb-

lar eller faller på eller från dessa delar.

Där så är lämpligt ska dessa delar förses med handtag eller ledstänger

som är fasta i förhållande till användaren och som gör att denne kan ha kvar

stabiliteten.

1.5.16 Blixtnedslag

En maskin i behov av skydd mot effekterna av blixtnedslag under använd-

ning ska vara försedd med ett system som leder den elektriska laddningen

till jord.

1.6 Underhåll

1.6.1 Underhåll av maskiner

Inställnings- och underhållsställen ska vara placerade utanför riskområden.

Det ska vara möjligt att göra justeringar, underhålla, reparera, rengöra och

utföra service när maskinen är stilla.

Om ett eller flera av ovanstående villkor av tekniska skäl inte kan uppfyl-

las, ska åtgärder vidtas för att säkerställa att dessa arbeten kan utföras säkert

(se punkt 1.2.5).

På automatiserade maskiner och där det är nödvändigt på andra maski-

ner ska anslutningspunkter för diagnostisk felsökningsutrustning finnas.

Automatiserade maskindelar som måste bytas ofta ska lätt och säkert kun-

na avlägsnas och bytas. Tillträdesmöjligheterna till delarna ska vara sådana

att dessa uppgifter kan utföras med de nödvändiga tekniska hjälpmedlen, i

enlighet med en föreskriven arbetsmetod.

AFS 2008:3

33

1.6.2 Tillträde till arbetsstationer och serviceställen som används för

underhåll

En maskin ska vara konstruerad och tillverkad så att man säkert kan nå alla

områden som är nödvändiga i samband med produktion, inställning och

underhåll.

1.6.3 Frånkoppling av kraftkällor

En maskin ska vara försedd med anordningar för frånkoppling av alla kraft-

källor. Dessa frånkopplingsanordningar ska vara klart identifierade. De ska

kunna låsas om återinkoppling kan medföra fara för personer.

Frånkopplingsanordningen ska även kunna låsas då en operatör inte har

möjlighet att kontrollera om krafttillförseln är frånkopplad från någon av de

platser till vilka han/hon har tillträde.

När det gäller en maskin som kan anslutas till ett elnät, räcker det att man

kan dra ur stickproppen, under förutsättning att operatören från någon av

de platser han/hon har tillträde till kan kontrollera att stickproppen är ur-

dragen.

När krafttillförseln är frånkopplad, ska det vara möjligt att på normalt vis

avlasta all energi som kvarstår eller som ackumulerats i maskinens kretsar

utan risk för personer.

Undantagna från kravet i de föregående styckena är vissa kretsar som kan

förbli anslutna till sina kraftkällor, t.ex. för att hålla delar på plats, skydda

information, lysa upp interiörer osv. I dessa fall ska särskilda åtgärder vidtas

för att garantera operatörens säkerhet.

1.6.4 Operatörsingripanden

En maskin ska vara konstruerad, tillverkad och utrustad så att behovet för

operatören att ingripa begränsas.

Om operatörsingripanden inte kan undvikas, ska de kunna utföras enkelt

och säkert.

1.6.5 Rengöring av inre delar

En maskin ska vara konstruerad och tillverkad så att det är möjligt att rengö-

ra de inre delar som har innehållit farliga ämnen eller preparat utan att det är

nödvändigt att gå in i den; om det är nödvändigt ska varje blockering kunna

avhjälpas från utsidan. Om det är omöjligt att undvika att gå in i maskinen,

ska den vara konstruerad och tillverkad så att rengöring kan ske säkert.

AFS 2008:3

34

1.7 Information

1.7.1 Information och varningar på maskinen

Information och varningar på maskinen bör företrädesvis tillhandahållas ge-

nom lättförståeliga symboler eller piktogram. Alla skriftliga eller muntliga

upplysningar och varningar ska ges på det eller de officiella gemenskaps-

språken som får fastställas i enlighet med fördraget av den stat inom EES

där maskinen släpps ut på marknaden eller tas i drift och som på begäran

får åtföljas av en version på något annat officiellt gemenskapsspråk som för-

stås av operatörerna.

1..1.1 Information och informationsanordningar

Den information som krävs för att styra en maskin ska vara entydig och lätt-

begriplig. Den får inte vara så omfattande att den överbelastar operatören.

Datorskärmar eller andra interaktiva kommunikationsmedel mellan ope-

ratören och maskinen ska vara lättförståeliga och användarvänliga.

1..1.2 Varningsanordningar

När personers hälsa och säkerhet kan äventyras genom funktionsfel hos en

maskin som arbetar utan tillsyn, ska maskinen vara utrustad så att den av-

ger lämplig ljud- eller ljussignal som varning.

Om en maskin är utrustad med varningsanordningar, ska dessa vara en-

tydiga och lättfattliga. Operatören ska ständigt ha möjlighet att kontrollera

att varningssignalerna fungerar.

Kraven i särskilda gemenskapsdirektiv om varselmärkning och signaler

ska uppfyllas.

1.7.2 Varning för kvarstående risker

Om risker kvarstår trots de inbyggda säkerhetsåtgärderna och de vidtagna

kompletterande skyddsåtgärderna, ska nödvändiga varningar, bland annat

varningsanordningar, finnas.

1.7.3 Märkning av maskiner

Alla maskiner ska vara försedda med en fullt synlig, läsbar och varaktig

märkning, som innehåller minst följande uppgifter:

AFS 2008:3

35

– Tillverkarens företagsnamn och fullständiga adress och i förekommande

fall dennes representant.

– Maskinens beteckning.

– CE-märkningen (se bilaga 3).

– Serie- eller typbeteckning.

– Eventuellt serienummer.

– Tillverkningsår, dvs. året då tillverkningsprocessen avslutades.

Det är inte tillåtet att antedatera eller postdatera maskinen då CE-märk-

ningen anbringas.

Om maskinen är konstruerad och tillverkad för användning i potentiellt

explosiva atmosfärer, ska även detta anges på maskinen.

Maskinen ska dessutom förses med all information som är relevant för

maskintypen i fråga och som är väsentligt för att den ska kunna användas

på ett säkert sätt. Sådan information omfattas av bestämmelserna i punkt

1..1.

När en maskindel vid användningen måste hanteras med lyftanordning,

ska dess vikt anges på ett läsligt, varaktigt och entydigt sätt.

1.7.4 Bruksanvisning

Med alla maskiner ska följa en bruksanvisning på svenska när den släpps ut

på marknaden, tas i drift eller distribueras första gången i Sverige. Bruksan-

visningen i original ska vara avfattad på det eller de officiella språken i det

EES-land där maskinen släppts ut på marknaden.

Den medföljande bruksanvisningen ska antingen vara ”Bruksanvisning i

original” eller ”Översättning av bruksanvisning i original”. Lämnas en över-

sättning av bruksanvisningen ska ”Bruksanvisning i original” medfölja.

Undantaget från detta krav är underhållsinstruktioner avsedda att använ-

das av specialiserad personal som anlitas av tillverkaren eller av dennes re-

presentant, vilka kan avfattas på endast ett gemenskapsspråk, som den per-

sonalen förstår.

Bruksanvisningen ska utformas efter principerna nedan.

1..4.1 Allmänna principer för utformningen av bruksanvisningen

a) Bruksanvisningen ska vara avfattad på ett eller flera av de officiella

språken i EES. Beteckningen ”Bruksanvisning i original” ska anges på den

eller de språkversion(er) tillverkaren eller dennes representant är ansvarig

för.

b) Om det inte finns någon ”Bruksanvisning i original” på det officiella

AFS 2008:3

36

språket eller de officiella språken i det land där maskinen ska användas, ska

en översättning till detta eller dessa språk tillhandahållas av tillverkaren el-

ler dennes representant eller av den som för in maskinen i språkområdet i

fråga. Dessa översättningar ska vara märkta med texten ”Översättning av

bruksanvisning i original”.

c) Innehållet i bruksanvisningen ska inte endast omfatta den avsedda an-

vändningen av maskinen utan även beakta rimligen förutsebar felaktig an-

vändning.

d) Vid formulering och utformning av bruksanvisningar för maskiner som

även kan komma att användas av operatörer som inte yrkesmässigt arbetar

med maskinerna, ska hänsyn tas till den allmänna utbildningsnivån och till

den insikt som sådana operatörer rimligtvis kan förväntas ha.

1..4.2 Bruksanvisningens innehåll

Varje bruksanvisning ska i tillämpliga fall innehålla minst följande informa-

tion:

a) Namn på och fullständig adress till både tillverkaren och dennes repre-

sentant.

b) Maskinens beteckning så som den är angiven på själva maskinen, utom

serienumret (se punkt 1..3).

c) EG-försäkran om överensstämmelse eller ett dokument som anger inne-

hållet i EG-försäkran om överensstämmelse och uppgifter om maskinen,

men inte nödvändigtvis serienummer och underskriften.

d) En allmän beskrivning av maskinen.

e) De ritningar, diagram, beskrivningar och förklaringar som är nödvän-

diga för drift, underhåll och reparationer av maskinen och för att kontrollera

om den fungerar korrekt.

f) En beskrivning av arbetsstation(er) som sannolikt kommer att beman-

nas av operatörer.

g) En beskrivning av hur maskinen är tänkt att användas.

h) Varningar för hur maskinen inte får användas men som erfarenheten

visar kan förekomma.

i) Monterings-, installations- och anslutningsanvisningar för maskinen,

inklusive ritningar, diagram och fästanordningar samt uppgift om det chassi

eller den anläggning som maskinen ska monteras på.

j) Anvisningar om installation och montering för att minska buller eller

vibrationer.

k) Anvisningar för idrifttagande och användning av maskinen och, om

nödvändigt, instruktioner för utbildning av operatörer.

AFS 2008:3

3

l) Information om kvarstående risker trots de inbyggda skyddsåtgärderna

och de vidtagna kompletterande skyddsåtgärderna.

m) Instruktioner om vilka skyddsåtgärder användaren ska vidta, i före-

kommande fall inbegripet vilken personlig skyddsutrustning som ska till-

handahållas.

n) De grundläggande egenskaperna hos de verktyg som får monteras i

maskinen.

o) Under vilka betingelser maskinen uppfyller kraven på stabilitet vid an-

vändning, transport, montering, demontering, urdrifttagande, testning och

förutsebart haveri.

p) Anvisningar så att transport, hantering och lagring kan genomföras

säkert med angivande av maskinens och de ingående delarnas massa, om

dessa regelbundet kommer att transporteras separat.

q) Den arbetsmetod som ska följas vid missöde eller haveri. Om en block-

ering kan uppstå, ska det framgå vilken arbetsmetod som ska följas för att

häva den utan risk.

r) Hur användaren ska genomföra inställningar och underhåll och vilka

förebyggande underhållsåtgärder som ska vidtas.

s) Anvisningar om hur inställningar och underhåll kan genomföras på ett

säkert sätt, inbegripet vilka skyddsåtgärder som bör vidtas under dessa ope-

rationer.

t) Specifikation av vilka reservdelar som ska användas, när dessa påver-

kar operatörers hälsa och säkerhet.

u) Följande information om emission av luftburet buller:

– A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationerna, om denna över-

stiger 0 dB (A). Om nivån inte överstiger 0 dB (A) ska detta anges.

– Momentant C-vägt toppvärde för emissionsljudtrycket vid arbetsstatio-

nerna, om detta överstiger 63 Pa (130 dB relaterat till 20 μPa).

– A-vägd ljudeffektnivå från maskinen om A-vägd emissionsljudtrycks-

nivå vid arbetsstationerna överstiger 80 dB (A).

Dessa värden ska antingen vara det faktiska värdet för den maskin som

avses eller baseras på mätningar utförda på tekniskt jämförbara maskiner

som motsvarar den maskin som ska tillverkas.

För mycket stora maskiner kan A-vägd -emissionsljudtrycksnivå på be-

stämda ställen omkring maskinen anges i stället för A-vägd ljudeffektnivå.

När de harmoniserade standarderna inte tillämpas, ska ljudnivåerna mä-

tas med den för maskinen lämpligaste metoden. När bullervärden anges ska

osäkerheten beträffande dessa värden specificeras. Maskinens driftförhål-

landen under mätning samt vilka mätmetoder som använts ska anges.

Om arbetsstationer inte har angetts eller inte går att ange, ska A-vägda

ljudtrycksnivåer mätas på ett avstånd av 1 meter från maskinens yta och

AFS 2008:3

38

1,60 meter från golvet eller tillträdesplattformen. Läge och värde för maxi-

mal ljudtrycksnivå ska anges.

När andra krav för mätning av ljudtrycksnivå eller ljudeffektnivå anges i

särskilda gemenskapsdirektiv, ska dessa direktiv tillämpas och motsvarande

krav i denna punkt inte tillämpas.

v) Upplysningar om den strålning som avges till operatören och utsatta

personer, när maskinen kan avge icke-joniserande strålning som kan skada

personer, särskilt personer som bär aktiva eller icke-aktiva medicintekniska

produkter för implantation.

1..4.3 Säljstödsmaterial

Säljstödsmaterial som beskriver maskinen får inte innehålla uppgifter som

strider mot bruksanvisningarna i fråga om hälso- och säkerhetsaspekterna.

Säljstödsmaterial med beskrivning av maskinens prestanda ska innehålla

samma information om utsläpp som bruksanvisningarna.

2. Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav för

vissa maskinkategorier

Maskiner för bearbetning och hantering av livsmedel, maskiner avsedda

för kosmetiska och hygieniska produkter eller läkemedel, handhållna eller

handstyrda maskiner, bultpistoler och andra bärbara slagmaskiner samt ma-

skiner för bearbetning av trä och material med liknande fysiska egenskaper

ska uppfylla samtliga grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i

detta kapitel (se allmänna principer, punkt 4).

2.1 Maskiner för bearbetning och hantering av livsmedel och

maskiner avsedda för kosmetiska och hygieniska produkter eller

läkemedel

2.1.1 Allmänt

Maskiner avsedda för användning tillsammans med livsmedel, kosmetiska

och hygieniska produkter eller läkemedel ska vara konstruerade och tillver-

kade så att risker för infektioner, sjukdom eller smitta inte uppstår.

Följande bestämmelser ska iakttas:

a) Material som kommer eller avses komma i kontakt med livsmedel, kos-

metiska och hygieniska produkter eller läkemedel ska uppfylla de villkor

som anges i tillämpliga direktiv. Maskinen ska vara konstruerad och tillver-

AFS 2008:3

39

kad så att dessa material kan rengöras före varje användningstillfälle, och

när detta inte är möjligt ska engångsdelar användas.

b) Alla ytor som kommer i kontakt med livsmedel, kosmetiska och hygie-

niska produkter eller läkemedel ska, bortsett från engångsdelar,

– vara släta och får varken ha några upphöjningar eller sprickor där orga-

niskt material kan fastna; samma sak gäller för fogar mellan två ytor,

– vara konstruerade och tillverkade så att utstående delar, kanter och för-

sänkningar är så få som möjligt,

– lätt kunna rengöras och desinficeras, där så är nödvändigt efter avlägs-

nande av lätt demonterbara delar. Inre ytor ska ha tillräcklig rundningsradie

för att medge noggrann rengöring.

c) Vätskor, gaser och aerosoler från livsmedel, kosmetiska produkter eller

läkemedel samt från rengörings-, desinfektions- och sköljningsvätskor bör

utan hinder kunna avlägsnas helt ur maskinen (om möjligt i ”rengörings-

läge”).

d) Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så att substanser eller

levande varelser, i synnerhet insekter, inte kan tränga in i maskinen, eller så

att organiskt material inte ansamlas på ställen som inte kan rengöras.

e) Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så att inga hälsofarli-

ga bisubstanser, däribland de smörjmedel som används, kommer i kontakt

med livsmedel, kosmetiska och hygieniska produkter eller läkemedel. Där

så krävs ska maskiner vara konstruerade och tillverkade så att det fortlö-

pande kan kontrolleras att detta krav uppfylls.

2.1.2 Bruksanvisning

Bruksanvisningen för en maskin för bearbetning och hantering av livsmedel

och maskiner avsedda för kosmetiska och hygieniska produkter eller läke-

medel ska ange vilka produkter och metoder för rengöring, desinfektion och

sköljning som rekommenderas, inte enbart för lättåtkomliga områden utan

även för områden till vilka åtkomst är omöjlig eller olämplig.

2.2 Bärbara handhållna eller handstyrda maskiner

2.2.1 Allmänt

Bärbara handhållna eller handstyrda maskiner ska

– beroende på typ av maskin ha en stödyta med tillräcklig storlek samt

tillräckligt antal handtag och stöd med lämplig storlek samt vara placerade

så att maskinens stabilitet säkerställs under de avsedda användningsförhål-

landena,

AFS 2008:3

40

– om de har handtag som inte kan släppas utan risk, vara försedd med

start-stoppdon, som är placerade så att operatören kan manövrera dem utan

att släppa handtagen, utom när det är tekniskt omöjligt eller där det finns

separata manöverdon,

– inte förete någon risk för oavsiktlig igångsättning eller fortsatt drift efter

det att operatören har släppt handtagen; likvärdiga åtgärder ska vidtas om

detta krav inte kan uppfyllas av tekniska skäl,

– om nödvändigt tillåta visuell kontroll av riskområdet och av verktygets

kontakt med det material som bearbetas.

Handtagen på bärbara maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så

att maskinerna enkelt kan startas och stoppas.

2.2.1.1 Bruksanvisning

Bruksanvisningen ska ge följande information om vibrationer som överförs

av bärbara handhållna och handstyrda maskiner:

– Det totala vibrationsvärdet som hand-arm-systemet utsätts för, om detta

överstiger 2,5 m/s2. Om värdet inte överstiger 2,5 m/s2 ska detta anges.

– Mätosäkerheten.

Dessa värden ska vara antingen det faktiskt uppmätta värdet för den ma-

skin som avses eller baserade påmätningar utförda på en tekniskt jämförbar

maskin, vilken motsvarar den maskin som ska tillverkas.

När harmoniserade standarder inte tillämpas, ska vibrationerna mätas

med den metod som lämpar sig bäst för maskinen i fråga.

Maskinens driftförhållanden under mätning samt vilka mätmetoder som

använts ska beskrivas eller referens till den harmoniserade standard som

tillämpats ska anges.

2.2.2 Bärbara maskiner för fastsättning och andra bärbara slagmaskiner

2.2.2.1 Allmänt

Bärbara maskiner för fastsättning och andra bärbara slagmaskiner ska vara

konstruerade och tillverkade så att

– kraften överförs till det påverkade arbetselementet via en mellanliggan-

de komponent som inte lämnar anordningen,

– en aktiveringsanordning förhindrar slag, om maskinen inte befinner sig

i rätt läge och ligger an med tillräckligt tryck mot underlaget,

– oavsiktlig utlösning förhindras; när så är nödvändigt ska det krävas en

lämplig sekvens av åtgärder på aktiveringsanordningen och manöverdonet

för att utlösa ett slag,

AFS 2008:3

41

– oavsiktlig utlösning förhindras under hantering eller vid stöt,

– laddning och tömning kan utföras enkelt och säkert.

När det är nödvändigt ska det vara möjligt att utrusta anordningen med

splitterskydd och de lämpliga skydden ska tillhandahållas av maskintillver-

karen.

2.2.2.2 Bruksanvisning

I bruksanvisningen ska nödvändiga anvisningar ges om

– vilka tillbehör och vilken utbytbar utrustning som kan användas med

maskinen,

– vilka passande fastsättningsanordningar eller andra påverkade anord-

ningar som kan användas tillsammans med maskinen,

– i förekommande fall, vilka drivladdningar som ska användas.

2.3 Maskiner för bearbetning av trä och material med liknande

fysiska egenskaper

En maskin för bearbetning av trä och material med liknande fysiska egen-

skaper ska uppfylla följande krav:

a) Maskinen ska vara konstruerad, tillverkad eller utrustad så att det ar-

betsstycke som bearbetas kan placeras och styras på ett säkert sätt. Om ar-

betsstycket hålls för hand på en arbetsbänk, ska denna vara tillräckligt stabil

under arbetets utförande och får inte hindra arbetsstyckets rörelse.

b) När maskinen sannolikt kommer att användas under förhållanden där

risk finns för utkast av arbetsstycken eller delar av dessa ska den vara kon-

struerad, tillverkad och utrustad så att sådana utkast förhindras eller, om

detta inte är möjligt, så att utkast inte medför risk för operatören eller utsatta

personer.

c) Maskinen ska vara försedd med automatisk broms som stoppar verk-

tyget på tillräckligt kort tid, om det finns risk för kontakt med verktyget

medan det löper ut.

d) Om verktyget är inbyggt i en inte helt automatiserad maskin, ska denna

vara konstruerad och tillverkad så att risken för personskada genom olycks-

händelse elimineras eller minskas.

AFS 2008:3

42

3. Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav för

att förhindra de särskilda riskkällor som uppstår på grund av

maskiners mobilitet

Maskiner som utgör riskkällor på grund av mobilitet ska uppfylla samtliga

grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i detta kapitel (se all-

männa principer, punkt 4).

3.1 Allmänt

3.1.1 Definitioner

a) maskin som utgör en riskkälla på grund av sin mobilitet:

– en maskin vars användning kräver antingen mobilitet under arbetet el-

ler kontinuerlig eller delvis kontinuerlig förflyttning mellan en följd av fasta

arbetsstationer, eller

– en maskin som inte flyttas under användningen, men som kan vara ut-

rustad på sådant sätt att den lättare ska kunna flyttas från en plats till en

annan;

b) förare: operatör som ansvarar för en maskins förflyttning. Föraren kan

sitta på maskinen eller gå till fots i anslutning till maskinen eller styra ma-

skinen via fjärrkontroll.

3.2 Arbetsstationer

3.2.1 Förarplats

Sikten från förarplatsen ska vara sådan att föraren, i fullständig säkerhet

för sig själv och de utsatta personerna, kan manövrera maskinen och dess

redskap under de förutsebara användningsförhållandena. Om det är nöd-

vändigt ska det finnas lämpliga anordningar för att avhjälpa riskkällor som

uppstår på grund av att den direkta sikten är otillräcklig.

En maskin på vilken föraren åker ska vara konstruerad och tillverkad på

ett sådant sätt att det inte finns någon risk att föraren från förarplatsen oav-

siktligt kan komma i kontakt med hjul eller band.

Om utrymmet så tillåter ska förarplatsen för åkande förare vara konstru-

erad och tillverkad på ett sådant sätt att den kan utrustas med en förarhytt,

under förutsättning att detta inte ökar risken. I hytten ska det i sådana fall

finnas plats för bruksanvisningar som föraren behöver.

AFS 2008:3

43

3.2.2 Säten

Om det finns risk för att operatören eller andra personer som transporte-

ras på maskinen kan krossas mellan delar av maskinen och marken, om

maskinen välter eller slår runt, särskilt maskiner som är utrustade med en

skyddande konstruktion enligt punkterna 3.4.3 eller 3.4.4, ska sätena vara

konstruerade eller utrustade med en fasthållningsanordning som håller kvar

personerna på sätena, utan att hindra de rörelser som är nödvändiga för ma-

növreringen eller de rörelser som förorsakas av sätets fjädring i förhållande

till den skyddande konstruktionen. Sådana fasthållningsanordningar bör

inte finnas om de ökar risken.

3.2.3 Platser för övriga personer

Om användningsområdet innebär att andra personer än föraren tillfälligt el-

ler regelbundet transporteras av maskinen eller arbetar på den, ska det fin-

nas lämpliga platser där de kan transporteras eller arbeta utan risk.

Andra och tredje styckena i punkt 3.2.1 gäller även platser för andra per-

soner än förare.

3.3 Styrsystem

Om det är nödvändigt ska åtgärder vidtas för att förhindra obehörig an-

vändning av manöverdon.

För maskiner med fjärrstyrning ska det vid varje manöverenhet entydigt

anges vilken maskin som styrs från enheten i fråga.

Fjärrstyrningssystemet ska vara konstruerat och tillverkat så att det en-

dast påverkar

– den maskin som berörs, och

– de funktioner som berörs.

En fjärrstyrd maskin ska vara konstruerad och tillverkad så att den bara

reagerar på signaler från de avsedda manöverenheterna.

3.3.1 Manöverdon

Föraren ska kunna påverka alla manöverdon som behövs för att manövrera

maskinen från förarplatsen, med undantag för de funktioner som bara kan

aktiveras säkert genom användning av manöverdon som är placerade på an-

nan plats. Detta gäller även för sådana funktioner som andra operatörer än

föraren ansvarar för eller där föraren måste lämna förarplatsen för att kunna

manövrera dem på ett betryggande sätt.

AFS 2008:3

44

Om det finns pedaler, ska de vara konstruerade, tillverkade och monte-

rade på så sätt att föraren kan arbeta på ett betryggande sätt och så att risken

för felmanövrering minimeras. De ska vara försedda med halkskydd och

vara lätta att rengöra.

När manövreringen av manöverdonen kan utgöra riskkällor, t.ex. farliga

rörelser, ska dessa återgå till neutralläge så snart som operatören släpper

dem, med undantag för manöverdon med förinställda lägen.

På hjulförsedda maskiner ska styrningen vara konstruerad och tillverkad

så att kraften, vid plötsliga ratt- eller styrstångsrörelser på grund av stötar

mot styrhjulen, reduceras.

Alla reglage som låser differentialen ska vara så konstruerade och arrang-

erade att de tillåter att differentialen frigörs när maskinen är i rörelse.

Det sjätte stycket i punkt 1.2.2 om ljudsignal och/eller optisk varningssig-

nal gäller endast vid backning.

3.3.2 Start och förflyttning

En självgående maskin med åkande förare ska bara kunna förflyttas när fö-

raren finns vid reglagen.

När maskinen för arbetets utförande är försedd med utrustning som

sträcker sig utanför maskinens normala arbetsområde (t.ex. stabilisatorer,

jib), ska föraren ha möjlighet att innan maskinen sätts i rörelse på ett enkelt

sätt kontrollera att utrustningen befinner sig i ett visst läge som möjliggör

förflyttning på ett säkert sätt.

Detta gäller även alla andra delar som måste befinna sig i vissa lägen,

eventuellt låsta, för att förflyttningen ska kunna äga rum på ett säkert sätt.

Om det inte ger upphov till andra risker, ska maskinen bara kunna förflyt-

tas om ovannämnda delar befinner sig i säkert läge.

Maskinen får inte kunna börja förflytta sig oavsiktligt i samband med att

motorn startas.

3.3.3 Förflyttningsfunktion

Utan att det hindrar tillämpningen av gällande vägtrafikregler gäller att

självgående maskiner och därtill hörande släp ska uppfylla kraven beträf-

fande fartminskning, stopp, bromsning och uppställning för att säkerställa

säkerheten under alla tillåtna arbets-, lastnings-, hastighets-, mark- och lut-

ningsförhållanden.

Föraren måste kunna sakta ned och stanna en självgående maskin med

hjälp av ett huvudreglage. Om säkerheten så kräver, om huvudreglaget

AFS 2008:3

45

(färdbromsen) inte fungerar eller om det saknas tillräckligt med energi för

att aktivera huvudreglaget, ska en nödstoppsanordning med helt oberoende

och lätt tillgängligt manöverdon finnas, så att maskinen kan bromsas och

stoppas.

Om så erfordras av säkerhetsskäl, ska det finnas en parkeringsanordning

(broms) som hindrar en stillastående maskin från att komma i rörelse. Den-

na anordning (broms) kan vara kombinerad med en av de anordningar som

avses i andra stycket, förutsatt att den är helt mekanisk.

En maskin som fjärrstyrs ska vara försedd med anordningar så att maski-

nen automatiskt och omedelbart stannar och så att drift som kan vara farlig

förhindras,

– om föraren förlorar kontakten,

– vid mottagande av en stoppsignal,

– när ett fel detekteras i en säkerhetsrelaterad del av systemet, och

– när en kontrollsignal inte detekteras inom angiven tid.

Punkt 1.2.4 gäller inte förflyttningsfunktionen.

3.3.4 Förflyttning av självgående maskin för gående förare

En självgående maskin för gående förare får bara kunna förflyttas genom att

föraren hela tiden påverkar aktuellt manöverdon. Framför allt får maskinen

inte kunna sättas i rörelse i samband med att motorn startas.

Manöversystemen för en maskin som manövreras av gående förare ska

vara konstruerade på så sätt att de risker som uppstår om maskinen oavsikt-

ligt skulle komma i rörelse mot föraren minimeras. Här avses särskilt risk

för

– krossning, och

– skador av roterande verktyg.

Maskinens hastighet vid förflyttning ska stämma överens med förarens

gånghastighet.

På maskiner som kan förses med roterande verktyg får det inte vara möj-

ligt att aktivera verktyget när backfunktionen är inkopplad, utom då ma-

skinens rörelse framkallas av verktygets rörelse. I det senare fallet ska back-

ningshastigheten vara så låg att det inte medför fara för föraren.

3.3.5 Fel i styrkrets

Ett fel i kraftförsörjningen till servostyrningen, där sådan finns, får inte med-

föra att maskinen inte kan styras under den tid som krävs för att stoppa

den.

AFS 2008:3

46

3.4 Skydd mot mekaniska riskkällor

3.4.1 Okontrollerade rörelser

En maskin ska vara konstruerad, tillverkad och i förekommande fall place-

rad på sitt mobila underrede på så sätt att det säkerställs att okontrollerade

svängningar av tyngdpunkten under förflyttning inte påverkar maskinens

stabilitet eller utsätter dess bärande delar för alltför stor belastning.

3.4.2 Rörliga kraftöverföringsdelar

Trots vad som sägs i punkt 1.3.8.1 behöver, när det gäller motorer, öppnings-

bara skydd som hindrar tillträde till de rörliga delarna i motorrummet inte

vara försedda med förreglingsanordningar, om de måste öppnas med hjälp

av antingen ett verktyg eller en nyckel eller med ett manöverdon placerat

vid förarplatsen, förutsatt att denna finns i en sluten hytt med lås för att för-

hindra tillträde för obehöriga.

3.4.3 Överrullning och vältning

Om det finns risk för att en självgående maskin med åkande förare, operatö-

rer eller andra personer kan slå runt eller välta, ska maskinen vara utrustad

med lämplig skyddsanordning, såvida detta inte ökar risken.

Denna skyddsanordning ska vara av sådan beskaffenhet att de personer

som befinner sig på maskinen om den slår runt eller välter garanteras ett

tillfredsställande deformationssäkert utrymme.

För att styrka att anordningen uppfyller kraven enligt andra stycket ska

tillverkaren eller dennes representant för varje typ av skyddsanordning ge-

nomföra lämpliga provningar eller låta genomföra sådana provningar.

3.4.4 Fallande föremål

Om det finns risk för att föremål eller material faller ned på åkande förare,

operatörer eller andra personer, ska en självgående maskin vara konstruerad

och tillverkad med hänsyn tagen till denna risk och, om dess storlek medger,

vara försedd med en lämplig skyddsanordning.

Denna skyddsanordning ska vara sådan att den säkerställer tillfredsstäl-

lande deformationssäkert utrymme för åkande personer om föremål eller

material faller ned.

För att styrka att anordningen uppfyller kraven enligt andra stycket ska

tillverkaren eller dennes representant för varje typ av skyddsanordning ge-

nomföra lämpliga provningar eller låta genomföra sådana provningar.

AFS 2008:3

4

3.4.5 Tillträdesvägar

Handtag och fotsteg ska vara konstruerade, tillverkade och placerade på ett

sådant sätt att operatörerna använder dem instinktivt och inte använder ma-

növerdonen för detta ändamål.

3.4.6 Bogseringsanordningar

Alla maskiner som används för att bogsera eller som ska bli bogserade ska

vara utrustade med bogserings- eller kopplingsanordningar som är konstru-

erade, tillverkade och placerade på sådant sätt att de säkerställer enkel och

säker till- och frånkoppling och förhindrar oavsiktlig frånkoppling under

användning.

Om det behövs med tanke på belastningen i dragstången, ska en sådan

maskin vara utrustad med ett stöd med en bäryta som är anpassad till lasten

och underlaget.

3.4.7 Kraftöverföring mellan en självgående maskin (eller traktor) och en

driven maskin

En avtagbar mekanisk kraftöverföringsanordning som kopplar ihop en

självgående maskin (eller traktor) med en dragen maskins närmaste fasta

lagring ska vara konstruerad och tillverkad så att alla delar som är rörliga

under drift är skyddade i hela sin längd.

På den självgående maskinen (eller traktorn) ska det kraftuttag som den

avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningen kopplats till vara försett

med ett skydd, antingen i form av en skärm monterad på den självgående

maskinen (eller traktorn) eller någon annan anordning som ger ett likvärdigt

skydd.

Det ska vara möjligt att öppna detta skydd för att få tillgång till den avtag-

bara mekaniska kraftöverföringsanordningen.

När det är på plats ska det finnas tillräckligt utrymme för att förhindra att

kardanaxeln skadar skyddet när maskinen (eller traktorn) är i rörelse.

På den drivna maskinen ska den ingående axeln vara omsluten av ett

skydd som är monterat på maskinen.

En momentbegränsare eller ett frihjul får anslutas till en kraftöverföring

med kardanknut endast i den ända som är vänd mot den drivna maskinen.

Den avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningen ska vara märkt i en-

lighet härmed.

Alla drivna maskiner som för sin funktion kräver anslutning med en av-

tagbar mekanisk kraftöverföringsanordning till en självgående maskin (eller

AFS 2008:3

48

traktor), ska ha ett system för att fästa den avtagbara mekaniska kraftöver-

föringsanordningen, så att denna anordning och dess skydd, när maskinen

inte är ansluten, inte tar skada genom beröring med marken eller någon ma-

skindel.

Skyddets yttre delar ska vara konstruerade, tillverkade och placerade på

sådant sätt att de inte kan rotera med den avtagbara mekaniska kraftöver-

föringsanordningen. Skyddet ska täcka kraftöverföringsanordningen till än-

darna på de inre gafflarna när det gäller enkla kardanknutar och minst till

mitten av den/de yttre knuten/knutarna när det gäller ”vidvinkel”-kardan-

knutar.

Om det finns tillträdesvägar till arbetsstationer som ligger nära en avtag-

bar mekanisk kraftöverföringsanordning, ska dessa vara konstruerade och

tillverkade så att skydden över kraftöverföringsanordningarna inte kan an-

vändas som fotsteg, såvida de inte är konstruerade och byggda för detta än-

damål.

3.5 Skydd mot övriga riskkällor

3.5.1 Batterier

Batterilådan ska vara konstruerad och tillverkad för att förhindra att elektro-

lyt stänker på operatören, om maskinen skulle slå runt eller välta, och för att

förhindra att ångor samlas på de ställen där operatörer befinner sig.

Maskinen ska vara konstruerad och tillverkad på ett sådant sätt att bat-

teriet kan kopplas ifrån med hjälp av en lättillgänglig anordning avsedd för

detta ändamål.

3.5.2 Brand

Beroende på de av tillverkaren förutsedda riskkällorna ska maskinen, om

dess storlek så medger,

– antingen medge montering av lättåtkomliga brandsläckare, eller

– utrustas med inbyggda brandsläckningssystem.

3.5.3 Utsläpp av farliga ämnen

Andra och tredje stycket i punkt 1.5.13 ska inte tillämpas när maskinens hu-

vudsakliga funktion är att bespruta produkter. Dock ska operatören skyddas

mot risken att exponeras för sådana farliga utsläpp.

AFS 2008:3

49

3.6 Information och signaler

3.6.1 Skyltar, signal- och varningsanordningar

Alla maskiner ska vara försedda med märkning eller skyltar med instruk-

tioner om användning, justering och underhåll när det är nödvändigt för

att säkerställa personers hälsa och säkerhet. De ska väljas, konstrueras och

tillverkas på ett sådant sätt att de är tydliga och oförstörbara.

Utan att det påverkar tillämpningen av gällande vägtrafikregler ska ma-

skiner med åkande förare vara försedda med följande utrustning:

– En akustisk signalanordning för att varna personer.

– Ett system av ljussignaler som är lämpliga för avsedda användnings-

förhållanden. Det sistnämnda kravet gäller inte maskiner som endast är av-

sedda för arbete under jord och inte är försedda med elkraft.

– Det ska om nödvändigt finnas ett lämpligt anslutningssystem mellan en

släpvagn och maskinen för drift av signalerna.

Fjärrstyrda maskiner som under normala användningsförhållanden kan

medföra att personer utsätts för stöt- eller krossningsrisker ska vara utrustade

med lämpliga anordningar som varnar för maskinernas rörelser eller med

utrustning som skyddar personer mot sådana risker. Detsamma gäller maski-

ner som under användning kontinuerligt upprepar rörelser framåt och bakåt

i längsled, och där föraren inte direkt kan se området bakom maskinen.

En maskin ska vara tillverkad så att varnings- och signalanordningar inte

oavsiktligt kan sättas ur funktion. När det är viktigt för säkerheten ska det

kunna kontrolleras att sådana anordningar är i gott och funktionsdugligt

skick och operatören ska kunna uppfatta om anordningarna upphör att fung-

era.

När förflyttningen av en maskin eller dess redskap är särskilt riskfylld,

ska maskinen vara försedd med skyltar eller liknande som varnar en för att

närma sig maskinen medan den är i arbete; skyltarna ska kunna läsas på

tillräckligt stort avstånd för att säkerheten för de personer som vistas i dess

närhet ska vara garanterad.

3.6.2 Märkning

Följande ska anges fullt läsbart och varaktigt på alla maskiner:

– Märkeffekt uttryckt i kilowatt (kW).

– Det vanligaste maskinutförandets vikt i kilo (kg).

Samt i förekommande fall följande:

– Maximal dragkraft i dragstångens kopplingsanordning uttryckt i New-

ton (N).

AFS 2008:3

50

– Kopplingsanordningens maximala vertikala belastning uttryckt i New-

ton (N).

3.6.3 Bruksanvisning

3.6.3.1 Vibrationer

Bruksanvisningen ska innehålla följande information om vibrationer som

överförs av maskinen till hand-arm-systemet eller till hela kroppen:

– Det totala vibrationsvärdet, som hand-arm-systemet utsätts för, om det-

ta överstiger 2,5 m/s2. Om det inte överstiger 2,5 m/s2 ska detta anges.

– Det högsta rms-värdet för den vägda acceleration som hela kroppen ut-

sätts för, om det överstiger 0,5 m/s2. Om det inte överstiger 0,5 m/s2 ska

detta anges.

– Mätosäkerheten.

Dessa värden ska vara antingen det faktiskt uppmätta värdet för den ma-

skin som avses eller baserade på mätningar utförda på en tekniskt jämförbar

maskin, vilken motsvarar den maskin som ska tillverkas.

När harmoniserade standarder inte tillämpas, ska vibrationerna mätas

med den metod som lämpar sig bäst för maskinen i fråga.

Maskinens driftförhållanden under mätning samt vilka mätmetoder som

använts ska beskrivas.

3.6.3.2 Flera användningsområden

Bruksanvisningen för en maskin som kan användas för flera ändamål bero-

ende på vilken utrustning som används och bruksanvisningen för den ut-

bytbara utrustningen ska innehålla den information som är nödvändig för

användning av basmaskinen och den utbytbara utrustningen som kan an-

slutas.

4. Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav för att

förhindra riskkällor i samband med lyft

Maskiner som kan utgöra riskkällor på grund av lyft ska uppfylla samtliga

tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i detta kapi-

tel (se Allmänna principer, punkt 4).

AFS 2008:3

51

4.1 Allmänt

4.1.1 Definitioner

a) lyft: förflyttning av enhetslaster bestående av gods och/eller personer

och som vid ett givet tillfälle innebär en nivåförändring.

b) styrd last: last vars hela rörelse sker längs fasta eller flexibla gejdrar,

vars läge bestäms av fasta punkter.

c) nyttjandefaktor: det aritmetiska förhållandet mellan den högsta last

som tillverkaren eller dennes representant garanterar att en komponent för-

mår hålla och den högsta lasten (maxlasten) som anges på komponenten.

d) testfaktor: det aritmetiska förhållandet mellan den last som används

för att utföra de statiska eller dynamiska proven på en lyftande maskin eller

ett lyftredskap och den högsta lasten (maxlasten) som anges på maskinen

eller lyftredskapet.

e) statisk provning: prov vid vilken en lyftande maskin eller ett lyftred-

skap först kontrolleras och utsätts för en kraft motsvarande den högsta las-

ten (maxlasten) multiplicerad med lämplig testfaktor för statisk provning

och sedan kontrolleras på nytt, efter det att lasten i fråga har avlägsnats i

syfte att konstatera att ingen skada har uppstått.

f) dynamisk provning: prov vid vilken en lyftande maskin manövreras i

alla tänkbara konfigurationer med högsta last (maxlasten) multiplicerad med

lämplig testfaktor för dynamisk provning och där hänsyn tas till maskinens

dynamiska uppträdande i syfte att kontrollera att den fungerar korrekt.

g) lastbärare: en del av maskinen på, eller i vilken, personer och/eller

gods befinner sig för att lyftas.

4.1.2 Skydd mot mekaniska riskkällor

4.1.2.1 Risker på grund av bristande stabilitet

En maskin ska vara konstruerad och tillverkad så att den stabilitet som krävs

enligt punkt 1.3.1 upprätthålls, både när maskinen är i drift och när den inte

är i drift inklusive alla stadier av transport, montering och demontering,

vid förutsebara komponentfel och även under de prov som utförs i enlighet

med bruksanvisningen. Tillverkaren eller dennes representant ska använda

lämpliga metoder för att kontrollera detta.

4.1.2.2 Maskiner som rör sig längs gejdrar eller räls

En maskin ska vara utrustad med anordningar som verkar på gejdrar eller

räls i syfte att förhindra urspårning. Om det trots sådana anordningar kvar-

AFS 2008:3

52

står risk för urspårning eller haveri på gejder eller räls eller någon styrande

komponent, ska det finnas anordningar för att förhindra att utrustningen,

komponenter eller last faller ned eller maskinen välter.

4.1.2.3 Mekanisk hållfasthet

Maskiner, lyftredskap och deras komponenter ska tåla de påfrestningar de ut-

sätts för, både under användning och i förekommande fall då de inte är i drift

och under angivna installations- och arbetsförhållanden och i alla tillämpliga

konfigurationer, i förekommande fall med vederbörlig hänsyn tagen till infly-

tande från atmosfäriska faktorer och kraft som utövas av personer. Detta krav

ska också vara uppfyllt under transport, montering och demontering.

Maskiner och lyftredskap ska vara konstruerade och tillverkade så att fel

till följd av materialutmattning och slitage förhindras, varvid vederbörlig

hänsyn ska tas till deras avsedda användning.

De material som används ska väljas med utgångspunkt i deras avsedda

arbetsförhållanden med särskild hänsyn till korrosion, nötning, slag, extre-

ma temperaturer, materialutmattning, sprödhet och åldring.

Maskiner och lyftredskap ska vara konstruerade och tillverkade så att de

tål överbelastning i de statiska proven utan bestående deformationer eller

tydliga defekter. Hållfasthetsberäkningar ska ta hänsyn till det värde på test-

faktorn för statisk provning som valts för att garantera en tillräckligt hög

säkerhetsnivå; denna faktor har i regel följande värden:

a) Manuellt drivna maskiner och lyftredskap: 1,5.

b) Övriga maskiner: 1,25.

Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så att de felfritt klarar

de dynamiska prov som utförs med högsta lasten (maxlasten) multiplice-

rad med testfaktorn för dynamisk provning. Denna testfaktor för dynamisk

provning ska väljas så att den garanterar en tillräcklig säkerhetsnivå; värdet

är i regel lika med 1,1. I regel ska proven utföras vid de nominella hastighe-

terna. Om maskinens manöversystem medger flera rörelser samtidigt, ska

proven utföras under de minst gynnsamma förhållandena, i regel vid en

kombination av de aktuella rörelserna.

4.1.2.4 Brytskivor, trummor, hjul, linor, kedjor och kättingar

Brytskivor, trummor och hjul ska ha en diameter som är förenlig med storle-

ken på de linor, kedjor eller kättingar som kan monteras.

Trummor och hjul ska vara konstruerade, tillverkade och monterade på

ett sådant sätt att de linor, kedjor eller kättingar med vilka de är utrustade

kan rullas upp utan att falla av.

AFS 2008:3

53

Linor som används direkt för att lyfta eller hålla lasten får inte ha någ-

ra splitsar annat än i ändarna. Splitsar godtas dock vid installationer som

genom sin konstruktion är avsedda att regelbundet modifieras alltefter an-

vändningsbehov.

För kompletta linor och deras ändar ska väljas en nyttjandefaktor som kan

garantera en tillräcklig säkerhetsnivå. Detta värde är i regel lika med 5.

För lyftkedjor och lyftkättingar ska väljas en nyttjandefaktor som garante-

rar en tillräckligt hög säkerhetsnivå. Detta värde är i regel lika med 4.

För att styrka att en tillräcklig nyttjandefaktor har uppnåtts, ska tillverka-

ren eller dennes representant för varje typ av kedja, kätting eller lina som an-

vänds direkt för lyftning av lasten samt för linändarna genomföra lämpliga

prov eller ombesörja att sådana prov görs.

4.1.2.5 Lyftredskap och deras komponenter

Lyftredskap och deras ingående komponenter ska vara dimensionerade med

vederbörlig hänsyn tagen till materialutmattnings- och åldringsprocesser för

ett antal arbetscykler, som överensstämmer med den förväntade livslängden

som specificerats i driftförutsättningarna för en given tillämpning.

Dessutom gäller följande:

a) Nyttjandefaktorn för metallinor med ändbeslag ska väljas så att den ga-

ranterar tillräcklig säkerhetsnivå; detta värde är i regel lika med 5. Linorna

får inte innehålla några splitsar eller öglor annat än i ändarna.

b) När kedjor och kättingar med svetsade länkar används ska dessa vara

av kortlänkstyp. Nyttjandefaktorn för kedjor och kättingar ska väljas så att

tillräcklig säkerhetsnivå kan garanteras; detta värde är i regel lika med 4.

c) Nyttjandefaktorn för linor eller sling av fibermaterial är beroende av

material, tillverkningsmetod, dimensioner och användning. Värdet ska väl-

jas så att tillräckligt hög säkerhetsnivå kan garanteras; i regel är detta värde

lika med , förutsatt att det material som används är av mycket hög kvalitet

och tillverkningsmetoden är lämplig för avsedd användning. Om så inte är

fallet sätts i regel en högre nyttjandefaktor för att säkerställa likvärdig sä-

kerhetsnivå. Linor och sling av fibermaterial får inte uppvisa några andra

knutar, skarvar eller splitsar än de som finns i slingets ändar, med undantag

för om det rör sig om ett ändlöst sling.

d) För alla metallkomponenter som ingår i eller används tillsammans med

ett sling ska väljas en nyttjandefaktor som garanterar en tillräcklig säkerhets-

nivå; detta värde är i regel lika med 4.

e) Den högsta arbetslasten hos ett flerpartigt sling bestäms med utgångs-

punkt från nyttjandefaktorn hos den svagaste parten, antalet parter och en

reduktionsfaktor som är beroende av slingets uppbyggnad.

AFS 2008:3

54

f) För att kunna styrka att tillräcklig nyttjandefaktor har uppnåtts ska till-

verkaren eller dennes representant för varje typ av komponent som avses i

led a, b, c och d själv genomföra lämpliga prov eller låta genomföra sådana

prov.

4.1.2.6 Styrning av rörelser

Anordningar för styrning av rörelser ska fungera på ett sådant sätt att de

maskiner som de är installerade på förblir säkra.

a) Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade eller försedda med an-

ordningar så att deras komponenters rörelser håller sig inom de specifice-

rade gränserna. Innan sådana anordningar träder i funktion ska vid behov

en varningssignal ges.

b) När flera fast monterade eller spårgående maskiner kan manövreras

samtidigt inom samma område med risk för kollision, ska sådana maskiner

vara konstruerade och tillverkade så att de kan förses med system som gör

det möjligt att undvika sådana risker.

c) Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så att lasterna inte kan

krypa på ett farligt sätt eller falla fritt och oväntat, inte ens om det skulle

inträffa ett partiellt eller totalt energibortfall eller när operatören slutar ma-

növrera maskinen.

d) Det får inte vara möjligt att under normala arbetsförhållanden sänka

lasten enbart med friktionsbroms, utom när det gäller maskiner som med

hänsyn till deras funktion måste arbeta på det sättet.

e) Fasthållningsdon ska vara konstruerade och tillverkade för att undvika

att last tappas oavsiktligt.

4.1.2. Rörelser hos laster under hantering

Manöverplatsen på maskiner ska vara placerad på ett sådant sätt att den ger

bästa möjliga sikt över de rörliga delarnas arbetsområde i syfte att undvika

eventuella kollisioner med personer, utrustning eller andra maskiner som

kan vara i drift samtidigt och kan utgöra en riskkälla.

Maskiner med styrda laster ska vara konstruerade och tillverkade för att

förhindra att personer skadas av rörelser hos lasten, lastbäraren eller even-

tuella motvikter.

AFS 2008:3

55

4.1.2.8 Maskiner som betjänar fasta stannplan

4.1.2.8.1 Lastbärarens rörelser

Lastbärarens rörelser på maskiner som betjänar fasta stannplan ska ha fast

styrning till och vid stannplanen. System med saxarmar ska också anses som

fast styrning.

4.1.2.8.2 Tillträde till lastbäraren

Om personer har tillträde till lastbäraren, ska maskinerna vara konstruerade

och tillverkade så att lastbäraren står still vid tillträde, särskilt vid lastning

och lossning.

Maskinerna ska vara konstruerade och tillverkade så att nivåskillnaden

mellan lastbäraren och det stannplan vid vilken den stannat inte utgör nå-

gon snubbelrisk.

4.1.2.8.3 Risker på grund av kontakt med lastbärare i rörelse

Där det är nödvändigt för att uppfylla kravet i punkt 4.1.2. andra stycket,

ska det område där lastbäraren rör sig göras omöjligt att beträda vid normal

drift.

Om det vid kontroll eller underhåll finns risk för att personer som befin-

ner sig under eller över lastbäraren kläms mellan lastbäraren och någon fast

del, ska tillräckligt fritt utrymme finnas antingen genom fysiska räddnings-

utrymmen eller genom mekaniska anordningar som blockerar lastbärarens

rörelser.

4.1.2.8.4 Risk för att last faller från lastbäraren

Om det föreligger risk för att last faller av lastbäraren, ska maskinen kon-

strueras och tillverkas så att detta förebyggs.

4.1.2.8.5 Stannplan

Risker på grund av att personer på stannplanen kommer i kontakt med en

lastbärare i rörelse eller andra rörliga delar ska förebyggas.

Om det föreligger risk på grund av att personer kan falla ned i det om-

råde där lastbäraren rör sig när denna inte befinner sig vid stannplanen,

ska skydd vara monterade för att förebygga denna risk. Sådana skydd får

inte öppnas i riktning mot det område där lastbäraren rör sig. De ska vara

AFS 2008:3

56

försedda med en förreglande anordning som styrs av lastbärarens läge, och

som förhindrar

– att lastbäraren rör sig på ett riskfyllt sätt innan skydden har stängts och

låsts,

– att skyddet öppnar sig på ett riskfyllt sätt innan lastbäraren har stannat

vid motsvarande stannplan.

4.1.3 Funktionsduglighet

När en lyftande maskin eller ett lyftredskap släpps ut på marknaden eller

första gången tas i drift, ska tillverkaren eller dennes representant, genom

att själv vidta eller låta vidta lämpliga åtgärder, säkerställa att maskinen el-

ler lyftredskapet – vare sig den eller det drivs manuellt eller mekaniskt – kan

utföra sina angivna funktioner på ett säkert sätt.

De statiska och dynamiska prov som avses i punkt 4.1.2.3 ska genomföras

på alla maskiner för lyft som är klara att tas i drift.

Om en maskin inte kan monteras i tillverkarens eller dennes representants

lokaler, ska nödvändiga åtgärder vidtas på den plats där den ska användas.

I annat fall får åtgärderna vidtas antingen i tillverkarens lokaler eller på den

plats där de används.

4.2 Krav för maskiner med annan kraftkälla än handkraft

4.2.1 Styrning av rörelser

Hålldonsmanöveranordningar ska användas för att styra maskinens eller

dess utrustnings rörelser. För partiella eller kompletta förflyttningar där det

inte föreligger någon risk för att lasten eller maskinen kan kollidera med

något, får anordningarna i fråga dock ersättas med manöveranordning som

medger automatiska stopp vid förvalda lägen, utan att operatören påverkar

en hålldonsmanöveranordning.

4.2.2 Lastkontroll

En maskin med en högsta last (maxlast) på minst 1 000 kg eller ett tippmo-

ment på minst 40 000 Nm ska vara utrustad med anordningar som varnar

föraren och förhindrar farliga rörelser av lasten i händelse av

– överbelastning, antingen till följd av att den högsta lasten (maxlasten)

eller det maximala momentet på grund av lasten överskrids, eller

– att tippmomentet överskrids.

AFS 2008:3

5

4.2.3 Linstyrd installation

Linstöd, draganordningar eller bärare av draganordningar ska hållas på

plats med motvikter eller med en anordning som medger permanent styr-

ning av linspänningen.

4.3 Information och märkning

4.3.1 Kedjor, kätting, linor och vävband

Varje kedje-, kätting-, lin- eller vävbandslängd som inte ingår som en del i

en sammansatt enhet ska vara försedd med märkning eller, om detta inte är

möjligt, en bricka eller icke borttagbar ring med tillverkarens eller dennes

representants namn och adress samt det relevanta certifikatets identifika-

tionsnummer.

Ovannämnda certifikat ska innehålla åtminstone följande information:

a) Tillverkarens namn och adress och i förekommande fall dennes repre-

sentants namn och adress.

b) En beskrivning av kedjan, kättingen eller linan som omfattar

– dess nominella storlek,

– dess konstruktion,

– det material den är tillverkad av, och

– eventuell speciell metallurgisk behandling som materialet undergått.

c) Den provningsmetod som tillämpats.

d) Den högsta last (maxlast) som kedjan, kättingen eller linan får utsättas

för under drift. En skala av värden får anges för de specificerade tillämp-

ningarna.

4.3.2 Lyftredskap

Lyftredskap ska vara försedda med följande uppgifter:

– Uppgift om material, när sådan information behövs för säker använd-

ning.

– Uppgift om högsta last (maxlast).

På lyftredskap på vilka det inte är fysiskt möjligt att anbringa märkningar

ska de uppgifter som anges i första stycket anges på en skylt eller på annat

likvärdigt sätt, säkert fastsatt på redskapet.

Uppgifterna ska vara läsbara och placerade så att de varken riskerar att

försvinna till följd av slitage eller äventyrar redskapets hållfasthet.

AFS 2008:3

58

4.3.3 Lyftande maskiner

Den högsta lasten (maxlasten) ska finnas klart angiven på maskinen. Denna

märkning ska vara läsbar, outplånlig och i klartext.

När den högsta lasten (maxlasten) är avhängig maskinens konfigura-

tion, ska varje manöverplats vara försedd med en lastskylt, som helst i dia-

gram- eller tabellform anger den tillåtna lasten för varje konfiguration.

En maskin som endast är avsedd för att lyfta gods och som är utrustad

med en lastbärare som kan beträdas av personer ska vara försedda med en

tydlig och outplånlig varningsskylt, som förbjuder lyft av personer. Denna

varningsskylt ska vara synlig på alla ställen där tillträde är möjligt.

4.4 Bruksanvisning

4.4.1 Lyftredskap

Varje lyftredskap eller varje kommersiellt odelbart parti av lyftredskap ska

åtföljas av en bruksanvisning, som innehåller minst följande uppgifter:

a) Den avsedda användningen.

b) Användningsbegränsningar (särskilt för lyftredskap såsom lastmagne-

ter eller vakuumlyftare som inte till fullo uppfyller bestämmelserna enligt

punkt 4.1.2.6 e).

c) Bruksanvisningar för montering, användning och underhåll.

d) Det värde på testfaktorn för statisk provning som använts.

4.4.2 Lyftande maskiner

En lyftande maskin ska åtföljas av en bruksanvisning som ska innehålla in-

formation om följande:

a) Maskinens tekniska egenskaper, särskilt

– den högsta lasten (maxlasten) och i förekommande fall en kopia av last-

skylten eller lasttabeller enligt punkt 4.3.3 andra stycket,

– stödens eller förankringarnas mottryck och i förekommande fall spårens

egenskaper,

– i förekommande fall hur man fastställer barlasten och tillvägagångssät-

tet vid montering av densamma.

b) Innehållet i journalen, om denna inte medföljer maskinen.

c) Råd om användning, särskilt för att kompensera för om operatören inte

har direkt uppsikt över lasten.

d) I förekommande fall en provningsrapport med uppgifter om de statis-

ka och dynamiska provningar som har utförts av eller för tillverkaren eller

dennes representant.

AFS 2008:3

59

e) För en maskin som inte har monterats hos tillverkaren i det utförande

den ska användas, nödvändiga instruktioner för att vidta åtgärderna enligt

punkt 4.1.3 innan den tas i drift.

5. Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav för

maskiner som är avsedda för arbete under jord

Maskiner som är avsedda för arbete under jord ska uppfylla samtliga grund-

läggande hälso- och säkerhetskrav som anges i detta kapitel (se Allmänna

principer, punkt 4).

5.1 Risker på grund av bristande stabilitet

Motordrivna takstöd ska vara konstruerade och tillverkade så att de kan bi-

behålla en given riktning under förflyttning och inte glida innan de belastas

eller under tiden som de belastas och efter det att belastningen har avlägs-

nats. De ska vara försedda med förankringar för takplattorna till de enskilda

hydrauliska stämparna.

5.2 Förflyttning

Motordrivna takstöd får inte hindra personer från att röra sig obehindrat.

5.3 Manöverfordon

Gas- och bromsreglagen för förflyttning av en spårbunden maskin ska vara

handmanövrerade. Acceptdon får dock vara fotmanövrerade.

Manöverdon till motordrivna takstöd ska vara konstruerade och placera-

de på ett sådant sätt att operatörerna under flyttning av stöden är skyddade

av ett stöd på plats. Manöverdonen ska vara skyddade mot all oavsiktlig

utlösning.

5.4 Stopp

Motordrivna spårbundna maskiner som är avsedda för arbete under jord

ska vara utrustade med ett acceptdon som verkar på den krets som styr ma-

skinens rörelser, så att rörelsen stoppar om föraren inte längre har kontroll

över rörelsen.

AFS 2008:3

60

5.5 Brand

Punkt 3.5.2 andra strecksatsen är obligatorisk när det gäller maskiner med

mycket brandfarliga delar.

Bromssystemet i en maskin avsedd för arbete under jord ska vara kon-

struerat och tillverkat på ett sådant sätt att det inte kan alstra gnistor eller

orsaka brand.

Maskiner med motorer med sluten förbränning avsedda för arbete under

jord får endast vara utrustade med motorer som drivs av bränsle med lågt

ångtryck och där all gnistbildning av elektriskt ursprung är utesluten.

5.6 Avgasutsläpp

Avgasutsläpp från motorer med sluten förbränning får inte avledas uppåt.

6. Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav

avseende maskiner som medför särskilda riskkällor beroende

på lyft av personer

Maskiner som kan utgöra riskkällor på grund av lyft av personer ska upp-

fylla samtliga berörda grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i

detta kapitel (se Allmänna principer, punkt 4).

6.1 Allmänt

6.1.1 Mekanisk hållfasthet

Lastbäraren, inklusive eventuella luckor i golvet, ska vara konstruerad och

tillverkad så att den erbjuder utrymme och hållfasthet i förhållande till det

maximala antal personer som tillåts på lastbäraren och den högsta lasten

(maxlasten).

Nyttjandefaktorerna för komponenter enligt punkterna 4.1.2.4 och 4.1.2.5

är inte tillräckliga för maskiner avsedda att lyfta personer och ska i regel

dubbleras. Maskiner avsedda för att lyfta personer eller personer och gods

ska vara försedda med ett system för upphängning eller uppbärande av last-

bäraren som är konstruerat och tillverkat så att en tillräcklig säkerhetsnivå

kan garanteras och lastbäraren inte riskerar att falla.

Om linor, kedjor eller kättingar används för upphängning av lastbäraren,

krävs det i regel åtminstone två av varandra oberoende linor, kedjor eller

kättingar, vardera med egen förankring.

AFS 2008:3

61

6.1.2 Lastkontroll för maskiner med annan kraftkälla än handkraft

Kraven i punkt 4.2.2 gäller oavsett storlek på den högsta lasten (maxlasten)

och tippningsmomentet, såvida inte tillverkaren kan visa att det inte finns

någon risk för överbelastning eller vältning.

6.2 Manöverdon

När säkerheten inte kräver andra lösningar ska som regel lastbäraren kon-

strueras och tillverkas så att personer som befinner sig på den har möjlighet

att styra rörelser uppåt och nedåt och i förekommande fall lastbärarens öv-

riga rörelser.

Vid användning ska dessa manöverdon vara överordnade varje annan an-

ordning som styr samma rörelse, med undantag för nödstoppsanordningar.

Dessa manöverdon ska vara utförda som hålldon, med undantag av om

lastbäraren är fullständigt omsluten.

6.3 Risk för personer i eller på lastbäraren

6.3.1 Risker till följd av lastbärarens rörelser

Maskiner för att lyfta personer ska vara konstruerade, tillverkade eller ut-

rustade så att accelerationer eller inbromsningar av lastbäraren inte innebär

risker för personer.

6.3.2 Risker för att personer ska falla från lastbäraren

Lastbäraren får inte luta i en sådan utsträckning att det innebär risker för att

de åkande faller, inbegripet när maskinen och lastbäraren är i rörelse.

Om lastbäraren är konstruerad som en arbetsstation, ska åtgärder vidtas

för att säkerställa stabilitet och förhindra farliga rörelser.

Om åtgärderna enligt punkt 1.5.15 inte är tillräckliga, ska lastbäraren vara

försedd med ett tillräckligt antal fästpunkter för det antal personer som till-

låts på lastbäraren. Fästpunkterna ska vara tillräckligt starka för användning

av personlig skyddsutrustning mot fall från en höjd.

Alla luckor i golvet eller i taket eller sidodörrar ska vara konstruerade och

tillverkade så att det förhindras att de öppnas oavsiktligt och de ska öppnas

i en riktning som gör att det inte kan uppstå någon fallrisk, om de öppnas

oväntat.

AFS 2008:3

62

6.3.3 Risker till följd av att föremål faller ned på lastbäraren

Om det finns risk att föremål faller ned på lastbäraren och utsätter personer

för fara, ska lastbäraren vara utrustad med ett skyddstak.

6.4 Maskiner som betjänar fasta stannplan

6.4.1 Risker för personer som befinner sig i eller på lastbäraren

Lastbäraren ska vara konstruerad och tillverkad så att risker till följd av kon-

takt mellan personer och/eller föremål i eller på lastbäraren och eventuella

fasta eller rörliga delar förhindras. Om det är nödvändigt för att uppfylla

dessa krav, ska själva lastbäraren vara fullständigt innesluten med dörrar

utrustade med en förreglande anordning som förhindrar farliga rörelser hos

lastbäraren om dörrarna inte är stängda. Dörrarna ska förbli stängda om

lastbäraren stannar mellan två stannplan, om det föreligger risk att åkande

kan falla från lastbäraren.

Maskinen ska vara konstruerad, tillverkad och vid behov utrustad med

anordningar för att förhindra att lastbäraren rör sig okontrollerat uppåt eller

nedåt. Dessa anordningar ska kunna stoppa lastbäraren vid dess högsta last

(maxlast) och vid högsta förutsebara hastighet.

Stoppet får inte orsaka en inbromsning som är farlig för de åkande, oav-

sett lastförhållandena.

6.4.2 Manöverdon vid stannplanen

Manöverdon vid stannplan får, förutom i nödsituationer, inte initiera rörelse

hos lastbäraren, om

– lastbärarens manöverdon används,

– lastbäraren inte befinner sig vid ett stannplan.

6.4.3 Tillträde till lastbäraren

Skydden vid stannplanen och på lastbäraren ska vara konstruerade och till-

verkade så att säker förflyttning till och från lastbäraren möjliggörs, med be-

aktande av den förutsebara omfattningen av det gods och de personer som

ska lyftas.

AFS 2008:3

63

6.5 Märkning

Lastbäraren ska vara försedd med den information som är nödvändig för

säkerheten, bland annat

– det antal personer som tillåts på lastbäraren,

– den högsta lasten (maxlasten).

AFS 2008:3

64

Bilaga 2

Försäkran

1. Innehåll

A. EG-försäkran om maskinens överensstämmelse

Denna försäkran och översättningar av den ska utformas på samma villkor

som bruksanvisningen (se bilaga 1, punkt 1..4.1 a–b) och vara maskinskri-

ven eller textad med versaler.

Denna försäkran gäller enbart maskinen i det tillstånd den släpptes ut på

marknaden och omfattar inte komponenter som läggs till eller åtgärder som

därefter genomförs av slutanvändaren.

EG-försäkran om överensstämmelse ska innehålla följande uppgifter:

1. Tillverkarens fullständiga namn och adress och i förekommande fall den-

nes representant.

2. Namn på och adress till den person som är behörig att ställa samman den

tekniska dokumentationen och som ska vara etablerad inom EES.

3. Beskrivning och identifikation av maskinen, inbegripet allmän benäm-

ning, funktion, modell, typ, serienummer och varunamn.

4. En mening med en uttrycklig försäkran att maskinen uppfyller alla till-

lämpliga bestämmelser i direktiv 2006/42/EG och i tillämpliga fall en lik-

nande mening med en försäkran om överensstämmelse med andra direktiv

eller relevanta bestämmelser som maskinen uppfyller. Hänvisningarna ska

vara till texter som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5. I tillämpliga fall namn på, adress till och identifikationsnummer för det

anmälda organ som utförde EG-typkontrollen enligt bilaga 9 och numret på

EG-typkontrollintyget.

6. I tillämpliga fall namn på, adress till och identifikationsnummer för det

anmälda organ som godkände systemet för fullständig kvalitetssäkring en-

ligt bilaga 10.

7. I tillämpliga fall en hänvisning till de harmoniserade standarder enligt ar-

tikel .2 som använts.

8. I tillämpliga fall en hänvisning till andra tekniska standarder och speci-

fikationer som använts.

9. Ort och datum för försäkran.

10. Identitet på och namnteckning av den person som bemyndigats att upp-

rätta försäkran på tillverkarens eller dennes representants vägnar.

AFS 2008:3

65

B. Försäkran för inbyggnad av en delvis fullbordad maskin

Denna försäkran och översättningar av den ska uppfylla samma villkor som

bruksanvisningarna (se bilaga 1, punkt 1..4.1 a–b) och vara maskinskriven

eller textad med versaler.

Försäkran för inbyggnad ska innehålla följande uppgifter:

1. Namn på och fullständig adress till tillverkaren av maskiner som är del-

vis fullbordade och i förekommande fall dennes representants namn och

adress.

2. Namn på och adress till den person som är behörig att ställa samman den

relevanta tekniska dokumentationen och som ska vara etablerad inom EES.

3. Beskrivning och identifikation av delvis fullbordade maskiner, inbegripet

allmän benämning, funktion, modell, typbeteckning, serienummer och va-

runamn.

4. En mening som anger vilka grundläggande krav i direktiv 2006/42/EG

som tillämpas och uppfylls och att relevant teknisk dokumentation har sam-

manställts enligt bilaga , avsnitt B och i tillämpliga fall en mening med en

försäkran om överensstämmelse med andra relevanta direktiv beträffande

den delvis fullbordade maskinen. Hänvisningarna ska vara till texter som

offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5. Ett åtagande att på motiverad begäran av nationella myndigheter över-

lämna relevant information om den delvis fullbordade maskinen. Detta

åtagande ska ange hur överlämnandet ska gå till och inte påverka de im-

materiella rättigheter som tillkommer tillverkaren av delvis fullbordade ma-

skiner.

6. I tillämpliga fall ett meddelande om att delvis fullbordade maskiner inte

får tas i drift förrän de fullständiga maskiner de ska byggas in i har förkla-

rats överensstämma med bestämmelserna i direktiv 2006/42/EG.

7. Ort och datum för försäkran.

8. Identitet på och namnteckning av den person som bemyndigats att upp-

rätta försäkran på tillverkarens eller dennes representants vägnar.

2. Förvar

Maskintillverkaren eller dennes representant ska förvara originalet till EG-

försäkran om överensstämmelse i minst tio år efter maskinens sista tillverk-

ningsdag.

Tillverkaren av en delvis fullbordad maskin eller dennes representant ska

förvara originalet till försäkran för inbyggnad i minst tio år efter en sådan

maskins sista tillverkningsdag.

AFS 2008:3

66

Bilaga 3

CE-märkning

Bestämmelser om anbringande och användning av CE-märkning finns i la-

gen (SFS 1992:1534) om CE-märkning.

AFS 2008:3

6

Bilaga 4

Maskinkategorier på vilka något av förfarandena i 12 § och

13 § ska tillämpas

1. Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) avsedda för bearbetning av trä och ma-

terial med liknande fysiska egenskaper eller för bearbetning av kött och ma-

terial med liknande fysiska egenskaper, av följande typer:

1.1 Sågar med fast verktygsläge under bearbetning, med fast bord eller

stöd för arbetsstycket med manuell matning eller en löstagbar anordning för

maskinell matning.

1.2 Sågar med fast verktygsläge under bearbetning och som har manuellt

drivet, fram- och återgående sågbord eller vagn.

1.3 Sågar med fast verktygsläge under sågning och som har en inbyggd

maskinell matningsanordning för arbetsstyckena med manuell inläggning

eller borttagning.

1.4 Sågar med rörligt verktygsläge under sågning och som har en maski-

nell förflyttning av verktyget med manuell inläggning eller borttagning.

2. Handmatade rikthyvlar för träbearbetning.

3. Planhyvlar för enkelsidig träbearbetning med inbyggd maskinell mat-

ningsanordning för arbetsstyckena med manuell inläggning eller borttag-

ning.

4. Bandsågar med manuell inläggning eller borttagning avsedda för bear-

betning av trä och material med liknande fysiska egenskaper eller för bear-

betning av kött och material med liknande fysiska egenskaper, av följande

typer:

4.1 Sågar med fast verktygsläge under sågning och som har ett fast eller

fram- och återgående bord eller stöd för arbetsstycket.

4.2 Sågar med verktyget monterat på en vagn med fram- och återgående

rörelse.

5. Kombinerade maskiner av de slag som avses i punkterna 1–4 och  för

bearbetning av trä och material med liknande fysiska egenskaper.

6. Handmatade tappmaskiner med flera verktygshållare för träbearbetning.

7. Handmatade bordfräsmaskiner med vertikal spindel för bearbetning av

trä och material med liknande fysiska egenskaper.

8. Bärbara motorkedjesågar för trä.

9. Pressar, inklusive kantpressar, för kallbearbetning av metaller, med manu-

ell inläggning eller borttagning och vars rörliga bearbetande delar kan ha en

rörelseväg överstigande 6 mm och en hastighet överstigande 30 mm/s.

10. Formsprutmaskiner eller formpressar för plast med manuell inläggning

eller borttagning.

AFS 2008:3

68

11. Formsprutmaskiner eller formpressar för gummi med manuell inlägg-

ning eller borttagning.

12. Maskiner för arbete under jord av följande typer:

12.1 Lokomotiv och bromsvagnar.

12.2 Hydrauliska takstöd.

13. Manuellt lastade lastbilar med kompressionsmekanism för insamling av

hushållssopor.

14. Avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar, inbegripet skydd för

dessa.

15. Skyddsanordningar till avtagbara mekaniska kraftöverföringsanord-

ningar.

16. Fordonslyftar.

17. Anordningar för lyft av personer eller personer och gods vilka medför

risk att falla från en höjd på mer än tre meter.

18. Bultpistoler och andra bärbara slagmaskiner som drivs av en drivladd-

ning.

19. Skyddsanordningar för detektering av personer.

20. Motordrivna förreglande öppningsbara skydd avsedda att användas som

skyddsanordningar i sådana maskiner som avses i punkterna 9, 10 och 11.

21. Logikenheter för skyddsfunktioner.

22. Överrullningsskydd (ROPS).

23. Skydd mot fallande föremål (FOPS).

AFS 2008:3

69

Bilaga 5

Vägledande förteckning över säkerhetskomponenter som

avses i 4 § c)

1. Skydd för avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar.

2. Skyddsanordningar för detektering av personer.

3. Motordrivna förreglande öppningsbara skydd avsedda att användas som

skyddsanordningar i sådana maskiner som avses i bilaga 4, punkterna 9, 10

och 11.

4. Logikenheter för skyddsfunktioner på maskiner.

5. Ventiler med funktioner för feldetektering och som är avsedda för styr-

ning av farliga rörelser i maskiner.

6. Utsugningssystem för utsläpp från maskiner.

7. Skydd och skyddsanordningar för att skydda utsatta personer mot rörliga

delar som är direkt involverade i en maskins användning.

8. Anordningar för övervakning av last och rörelse på lyftande maskiner.

9. Anordningar för att hålla kvar personerna på säten.

10. Nödstoppsanordningar.

11. Urladdningssystem för att förhindra att potentiellt farliga elektrostatiska

laddningar uppstår.

12. Energibegränsare och avlastningsanordningar enligt bilaga 1, punkterna

1.5., 3.4. och 4.1.2.6.

13. System och anordningar för att minska emission av buller och vibratio-

ner.

14. Överrullningsskydd (ROPS).

15. Skydd mot fallande föremål (FOPS).

16. Tvåhandsmanöverdon.

17. Följande komponenter för maskiner som är avsedda att lyfta eller sänka

personer mellan olika stannplan:

a) Anordningar för att låsa dörrar på stannplan.

b) Anordningar för att hindra den lastbärande enheten från fall eller

okontrollerad uppåtgående rörelse.

c) Hastighetsbegränsande anordningar.

d) Energiackumulerande stötdämpare,

– icke-lineära eller

– med dämpning av returrörelsen.

e) Energiabsorberande stötdämpare.

f) Säkerhetsanordningar på cylindrar till hydrauliska kretsar när dessa

används för att förhindra fall.

g) Elektriska skyddsanordningar i form av brytare med säkerhetsfunktion

innehållande elektroniska komponenter.

AFS 2008:3

0

Bilaga 6

Monteringsanvisningar för delvis fullbordade maskiner

Monteringsanvisningarna för delvis fullbordade maskiner ska innehålla en

beskrivning av de villkor som ska vara uppfyllda för att en korrekt inmon-

tering i den fullständiga maskinen ska uppnås, så att säkerhet och hälsa inte

äventyras.

Monteringsanvisningarna ska upprättas på något av språken inom EES

som godtas av tillverkaren av den maskin i vilken den delvis fullbordade

maskinen ska byggas in eller av dennes representant.

AFS 2008:3

1

Bilaga 7

A. Teknisk tillverkningsdokumentation för maskiner

I denna del beskrivs det förfarande enligt vilket den tekniska tillverknings-

dokumentationen ska sammanställas. Den tekniska tillverkningsdoku-

mentationen ska visa att maskinen överensstämmer med kraven i direktiv

2006/42/EG. I den utsträckning det krävs för denna bedömning, ska den

ange maskinens konstruktion, tillverkning och funktionssätt. Den tekniska

tillverkningsdokumentationen ska sammanställas på ett eller flera av de of-

ficiella språken inom EES, utom för monteringsanvisningarna för maskinen,

för vilka de särskilda bestämmelserna i bilaga 1, punkt 1..4.1 gäller.

1. Den tekniska tillverkningsdokumentationen ska innehålla följande:

a) Tillverkningsdokumentation omfattande

– en allmän beskrivning av maskinen,

– en helhetsritning över maskinen och ritningar över styrkretsarna samt

nödvändiga relevanta beskrivningar och förklaringar för att det ska gå att

förstå hur maskinen fungerar,

– sådana fullständiga detaljritningar med beräkningar, provningsresultat,

intyg osv. som krävs för att kontrollera att maskinen uppfyller de grundläg-

gande hälso- och säkerhetskraven,

– dokumentationen av riskbedömningen, som ska visa vilket förfarande

som följts, inbegripet,

i) en förteckning över de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som är

tillämpliga på maskinen,

ii) beskrivning av de skyddsåtgärder som införts för att undanröja identi-

fierade riskkällor eller minska risker och i tillämpliga fall uppgift om kvar-

stående risker förknippade med maskinen,

– de standarder och andra tekniska specifikationer som har använts, med

angivande av de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som omfattas av

dessa standarder,

– de tekniska rapporter med resultat av de provningar som utförts av till-

verkaren eller av ett av tillverkaren eller hans representant utsett organ,

– ett exemplar av maskinens bruksanvisning,

– i tillämpliga fall försäkran för inbyggnad för ingående delvis fullbordad

maskin samt relevanta monteringsanvisningar för dessa,

– i tillämpliga fall exemplar av EG-försäkran om maskiners eller andra in-

byggda produkters överensstämmelse,

– en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse.

b) Vid serietillverkning, dokumentation som visar vilka interna åtgärder

som kommer att vidtas för att säkerställa att maskinerna även fortsättningsvis

överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 2006/42/EG.

AFS 2008:3

2

Tillverkaren ska genomföra sådana undersökningar och provningar av

komponenter, tillbehör eller maskinen som krävs för att fastställa huruvida

den är konstruerad och tillverkad så att den kan monteras och tas i drift utan

risk. Relevanta rapporter och resultat ska inkluderas i den tekniska tillverk-

ningsdokumentationen.

2. Den tekniska tillverkningsdokumentationen som avses i punkt 1 ska hål-

las tillgänglig för de behöriga myndigheterna i EES-länderna i minst tio år

efter tillverkningsdagen för maskinen eller den senaste producerade enhe-

ten vid serietillverkning.

Denna tekniska tillverkningsdokumentation behöver inte finnas på EES-

ländernas territorium. Den behöver inte heller finnas materiellt tillgänglig

permanent. Den ska dock kunna sammanställas och göras tillgänglig av den

person som anges i EG-försäkran om överensstämmelse inom en tidsperiod

som står i rimligt förhållande till hur komplicerad den är.

Den tekniska tillverkningsdokumentationen behöver inte omfatta detalj-

uppgifter eller annan särskild information om de komponenter som använts

vid tillverkningen av maskinen, såvida denna information inte är väsentlig

för att bestyrka överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säker-

hetskraven.

3. Underlåtenhet att tillhandahålla den tekniska tillverkningsdokumenta-

tionen på begäran av en behörig nationell myndighet kan utgöra tillräcklig

grund för att ifrågasätta att maskinen uppfyller de grundläggande hälso-

och säkerhetskraven.

B. Relevant teknisk dokumentation för delvis fullbordade

maskiner

I denna del beskrivs det förfarande enligt vilket den relevanta tekniska till-

verkningsdokumentationen ska sammanställas. Av dokumentationen ska

det framgå vilka av kraven i direktiv 2006/42/EG som tillämpats och som

har uppfyllts. Den ska omfatta konstruktion, tillverkning och funktionssätt

för den delvis fullbordade maskinen, i den utsträckning som behövs för be-

dömning av överensstämmelse med de tillämpade grundläggande hälso-

och säkerhetskraven. Dokumentationen ska sammanställas på ett eller flera

av de officiella språken i EES.

Den ska innehålla följande:

a) En teknisk tillverkningsdokumentation omfattande

– en helhetsritning över den delvis fullbordade maskinen samt ritningar

över styrkretsarna,

AFS 2008:3

3

– sådana fullständiga detaljritningar med beräkningar, provningsresultat,

intyg osv. som krävs för att kontrollera att den delvis fullbordade maskinen

uppfyller de tillämpade grundläggande hälso- och säkerhetskraven,

– dokumentation av riskbedömning, som ska visa vilket förfarande som

följts, inbegripet,

i) en förteckning över de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som

tillämpats och som har uppfyllts,

ii) beskrivning av de skyddsåtgärder som införts för att undanröja identi-

fierade riskkällor eller minska risker och i tillämpliga fall uppgift om kvar-

stående risker,

iii) de standarder och andra tekniska specifikationer som har använts med

angivande av de grundläggande säkerhets- och hälsokrav som omfattas av

dessa standarder,

iv) de tekniska rapporter med resultat av de provningar som utförts av till-

verkaren eller av ett av tillverkaren eller dennes representant utsett organ,

v) ett exemplar av monteringsanvisningarna för den delvis fullbordade

maskinen.

b) Vid serietillverkning, dokumentation som visar vilka interna åtgärder

som ska vidtas för att säkerställa att den delvis fullbordade maskinen även

fortsättningsvis överensstämmer med tillämpade grundläggande hälso- och

säkerhetskrav.

Tillverkaren ska genomföra sådana undersökningar och provningar av

komponenter, tillbehör eller den delvis fullbordade maskinen som krävs för

att fastställa huruvida den är konstruerad och tillverkad så att den kan monte-

ras och användas på ett säkert sätt. Relevanta rapporter och resultat ska inklu-

deras i den tekniska tillverkningsdokumentationen.

Den relevanta tekniska tillverkningsdokumentationen ska vara tillgänglig

i minst tio år efter tillverkningsdagen för de delvis fullbordade maskinerna

eller den sista producerade enheten vid serietillverkning, och på begäran

läggas fram för de behöriga myndigheterna i EES. Den behöver inte finnas

på EES-ländernas territorium. Den behöver heller inte finnas materiellt till-

gänglig permanent. Den ska kunna sammanställas och överlämnas till de be-

rörda myndigheterna av den person som anges i försäkran för inbyggnad.

Underlåtenhet att tillhandahålla den relevanta tekniska dokumentationen

efter det att de behöriga nationella myndigheterna har begärt detta kan ut-

göra tillräcklig grund för att ifrågasätta den delvis fullbordade maskinens

överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som

tillämpats och intygats.

AFS 2008:3

4

Bilaga 8

Bedömning av överensstämmelse genom intern kontroll av

tillverkningen av en maskin

1. I denna bilaga beskrivs det förfarande genom vilket tillverkaren eller den-

nes representant, vilka fullgör de skyldigheter som anges i punkterna 2 och

3, säkerställer och försäkrar att de berörda maskinerna uppfyller de relevan-

ta kraven i direktiv 2006/42/EG.

2. Tillverkaren eller dennes representant ska för varje representativ serie

upprätta den tekniska tillverkningsdokumentationen som avses i bilaga ,

avsnitt A.

3. Tillverkaren ska vidta alla de åtgärder som behövs för att det i tillverk-

ningsprocessen ska säkerställas att den tillverkade maskinen överensstäm-

mer med den tekniska tillverkningsdokumentation som avses i bilaga , av-

snitt A och med kraven i direktiv 2006/42/EG.

AFS 2008:3

5

Bilaga 9

EG-typkontroll

EG-typkontroll är det förfarande genom vilket ett anmält organ förvissar sig

om och intygar att en modell som är representativ för en maskin enligt bi-

laga 4 (nedan kallad ”typ”) uppfyller kraven i direktiv 2006/42/EG.

1. Tillverkaren eller dennes representant ska för varje typ upprätta den tek-

niska tillverkningsdokumentationen som avses i bilaga , avsnitt A.

2. För varje typ ska tillverkaren eller dennes representant lämna in ansökan

om EG-typkontroll till ett valfritt anmält organ.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

– Tillverkarens och i tillämpliga fall dennes representants namn och

adress.

– En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte lämnats in till något

annat anmält organ.

– Den tekniska tillverkningsdokumentationen.

Sökanden ska vidare tillhandahålla det anmälda organet ett exemplar. Det

anmälda organet kan begära ytterligare exemplar, om provningsprogram-

met så kräver.

3. Det anmälda organet ska göra följande:

3.1 Granska den tekniska tillverkningsdokumentationen, verifiera att ty-

pen är tillverkad i enlighet med denna samt fastställa vilka delar som kon-

struerats i överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser i de standarder

som avses i 9 § och vilka delar som inte är konstruerade i enlighet med rele-

vanta bestämmelser i dessa standarder.

3.2 Utföra eller låta utföra relevanta inspektioner, mätningar och prov för

att förvissa sig om att de valda lösningarna uppfyller de grundläggande häl-

so- och säkerhetskraven i direktiv 2006/42/EG, när de standarder som avses

i 9 § inte tillämpats.

3.3 Då de harmoniserade standarder som avses i 9 § använts, utföra eller

låta utföra de relevanta inspektioner, mätningar och prov som krävs för att

verifiera om dessa verkligen tillämpats.

3.4 I samråd med sökanden bestämma på vilken plats kontrollen av att

typen som tillverkats enligt den granskade tekniska tillverkningsdokumen-

tationen och de nödvändiga inspektionerna, mätningarna och proven ska

genomföras.

4. Om typen uppfyller bestämmelserna i direktiv 2006/42/EG, ska det an-

mälda organet utfärda ett EG-typkontrollintyg till den sökande. Intyget ska

innehålla tillverkarens och dennes representants namn och adress, de upp-

gifter som krävs för att identifiera typen, de slutsatser som dragits vid kon-

trollen samt förutsättningarna för intygets giltighet.

AFS 2008:3

6

Tillverkaren och det anmälda organet ska under 15 år från och med dagen

för utfärdande av intyget bevara en kopia av detta intyg, den tekniska till-

verkningsdokumentationen och alla andra relevanta handlingar.

5. Om typen inte uppfyller bestämmelserna i direktiv 2006/42/EG, ska det

anmälda organet vägra att utfärda EG-typkontrollintyg till sökanden och

utförligt motivera detta avslag. Det ska informera den sökande och övriga

anmälda organ samt det EES-land som anmält organet.

6. Sökanden ska informera det anmälda organ som innehar den tekniska

tillverkningsdokumentationen rörande EG-typkontrollintyget om alla änd-

ringar av den godkända typen. Det anmälda organet ska granska sådana

ändringar och därefter antingen bekräfta att det befintliga EG-typkontroll-

intyget är giltigt eller upprätta ett nytt, om ändringarna kan påverka över-

ensstämmelsen med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven eller de

avsedda användningsförhållandena för typer.

7. Kommissionen, EES-länderna och övriga anmälda organ kan på begäran

få en kopia av EG-typkontrollintyget. Kommissionen och EES-länderna ska

på motiverad begäran få en kopia av den tekniska tillverkningsdokumenta-

tionen och av resultaten av de undersökningar som utförts av det anmälda

organet.

8. Akter och korrespondens rörande EG-typkontrollförfarandena ska vara

avfattade på ett av de officiella gemenskapsspråken i det EES-land där det

anmälda organet är etablerat eller på ett annat officiellt gemenskapsspråk

som det anmälda organet kan godta.

9. EG-typkontrollintygets giltighet.

9.1 Det anmälda organet ska fortlöpande säkerställa att EG-typkontrollin-

tyget förblir giltigt. Det ska informera tillverkaren om alla större ändringar

som kan påverka intygets giltighet. Det anmälda organet ska återkalla intyg

som inte längre är giltiga.

9.2 Tillverkaren av maskinerna i fråga ska fortlöpande säkerställa att ma-

skinerna överensstämmer med den tekniska utvecklingsnivån.

9.3 Tillverkaren ska vart femte år begära att det anmälda organet ser över

EG-typkontrollintygets giltighet.

Om det anmälda organet finner att intyget fortfarande är giltigt med hän-

syn till den tekniska utvecklingsnivån, ska det förnya intyget för ytterligare

fem år.

Tillverkaren ska bevara en kopia av intyget, av den tekniska tillverknings-

dokumentationen och av alla relevanta handlingar under 15 år från och med

dagen för intygets utfärdande.

9.4 Om EG-typkontrollintyget inte förnyas, ska tillverkaren upphöra med

att släppa ut maskinerna i fråga på marknaden.

AFS 2008:3Bilaga 10

Fullständig kvalitetssäkring

I denna bilaga beskrivs överensstämmelsebedömningen för de maskiner

som anges i bilaga 4 och som tillverkats genom tillämpning av ett system

med fullständig kvalitetssäkring samt det förfarande varigenom det anmäl-

da organet ska bedöma och godkänna kvalitetssystemet samt övervaka dess

tillämpning.

1. Tillverkaren ska införa ett godkänt kvalitetssystem för konstruktion, till-

verkning, slutkontroll och provning i enlighet med punkt 2 och vara under-

kastad sådan övervakning som avses i punkt 3.

2. Kvalitetssystem.

2.1 Tillverkaren eller dennes representant ska lämna in en ansökan om be-

dömning av sitt kvalitetssystem till ett valfritt anmält organ.

Ansökan ska omfatta

– tillverkarens och i tillämpliga fall den representantens namn och adress,

– de platser där maskinerna konstrueras, tillverkas, kontrolleras, provas

och lagras,

– den tekniska tillverkningsdokumentation som avses i bilaga , avsnitt

A för en modell av varje maskinkategori enligt bilaga 4 denne avser att till-

verka,

– dokumentationen av kvalitetssystemet, och

– en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte lämnats in till något

annat anmält organ.

2.2 Kvalitetssystemet ska säkerställa att maskinerna överensstämmer med

bestämmelserna i direktiv 2006/42/EG. Alla de faktorer, krav och bestäm-

melser som tillämpas av tillverkaren ska dokumenteras på ett systematiskt

och överskådligt sätt i form av åtgärder, förfaranden och skriftliga anvis-

ningar. Dokumentationen över kvalitetssystemet ska möjliggöra en enhetlig

tolkning av förfarande- och kvalitetsåtgärder, såsom kvalitetsprogram, pla-

ner, manualer och dokument.

Den ska särskilt omfatta en tillräcklig beskrivning av

– kvalitetsmål, organisationsstruktur och ledningens ansvar och befogen-

heter beträffande konstruktionen och kvaliteten på maskinerna,

– de tekniska specifikationer för konstruktionen, däribland standarder,

som kommer att tillämpas och, när de standarder som avses i artikel .2 inte

tillämpas till fullo, de metoder som kommer att användas för att säkerställa

att de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i direktiv 2006/42/EG

uppfylls,

AFS 2008:3

8

– tekniker för inspektion och verifikation av konstruktionen, processer

och systematiska åtgärder som ska tillämpas vid konstruktion av de maski-

ner som omfattas av direktiv 2006/42/EG,

– de motsvarande tekniker för tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitets-

säkring, processer och systematiska åtgärder som ska användas,

– inspektioner och provning som utförs före, under och efter tillverkning-

en och med vilken frekvens de sker,

– dokumentation rörande kvaliteten, såsom inspektionsrapporter och

provningsdata, kalibreringsdata, rapporter om den berörda personalens

kvalifikationer, och

– metoderna för övervakning av att kraven beträffande maskinernas kon-

struktion och kvalitet är uppnådda och av att kvalitetssystemet fungerar ef-

fektivt.

2.3 Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om

det uppfyller kraven i punkt 2.2.

De delar av kvalitetssystemet som överensstämmer med den relevanta

harmoniserade standarden ska antas överensstämma med motsvarande

krav i punkt 2.2.

Bedömningsgruppen ska innehålla åtminstone en medlem med erfarenhet

av bedömning av maskinernas teknik. Bedömningsförfarandet ska omfatta

en inspektion vid tillverkarens anläggning. Vid bedömningen ska bedöm-

ningsgruppen genomföra en granskning av den tekniska tillverkningsdo-

kumentation som avses i punkt 2.1 andra stycket tredje strecksatsen för att

säkerställa att den överensstämmer med de berörda hälso- och säkerhetskra-

ven.

Tillverkaren eller dennes representant ska meddelas beslutet. Meddelan-

det ska innehålla slutsatserna av granskningen och det motiverade bedöm-

ningsbeslutet.

2.4 Tillverkaren ska förpliktiga sig att uppfylla de skyldigheter som är för-

enade med det godkända kvalitetssystemet och se till att det förblir ända-

målsenligt och effektivt.

Tillverkaren eller dennes representant ska informera det anmälda organ

som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i syste-

met.

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra

om det ändrade kvalitetssystemet fortfarande uppfyller de krav som avses i

punkt 2.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Det ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slut-

satserna av granskningen och det motiverade bedömningsbeslutet.

3. Övervakning under det anmälda organets ansvar.

AFS 2008:3

9

3.1 Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på ett

riktigt sätt uppfyller de skyldigheter som följer av det godkända kvalitets-

systemet.

3.2 Tillverkaren ska i inspektionssyfte ge det anmälda organet tillträde till

lokalerna för konstruktion, tillverkning, kontroll, provning och lagring och

lämna all nödvändig information, i synnerhet

– dokumentationen om kvalitetssystemet,

– den dokumentation om kvaliteten som föreskrivs i den del av kvali-

tetssystemet som ägnas konstruktionen, såsom analysresultat, beräkningar,

provningar osv.,

– den dokumentation om kvaliteten som föreskrivs den del av kvalitets-

systemet som ägnas tillverkningen, såsom besiktningsrapporter och prov-

ningsdata, kalibreringsdata, rapporter om den berörda personalens kvalifi-

kationer osv.

3.3 Det anmälda organet ska utföra periodiska revisioner för att försäkra

sig om att tillverkaren bibehåller och tillämpar kvalitetssystemet. Det ska ge

tillverkaren en revisionsrapport. De periodiska revisionerna ska infalla så att

en fullständig ny bedömning genomförs vart tredje år.

3.4 Dessutom kan det anmälda organet göra oanmälda besök hos tillver-

karen. Behovet av dessa kompletterande besök och deras frekvens avgörs

på grundval av ett system för besökskontroll som handhas av det anmälda

organet. Hänsyn ska i synnerhet tas till följande faktorer i systemet för be-

sökskontroll:

– Resultaten av tidigare övervakningsbesök.

– Behovet av att följa upp korrigeringsåtgärderna.

– I förekommande fall speciella villkor i anknytning till godkännandet av

systemet.

– Betydande förändringar i organisationen av tillverkningsprocess, åtgär-

der eller metoder.

Vid dessa besök kan det anmälda organet vid behov utföra eller låta ut-

föra provningar för att kontrollera om kvalitetssystemet fungerar tillfreds-

ställande. Det ska ge tillverkaren en besöksrapport och, om provning före-

kommit, en provningsrapport.

4. Tillverkaren eller dennes representant ska under tio år räknat från och

med senaste tillverkningsdag för nationella myndigheter kunna uppvisa föl-

jande:

– Den dokumentation som avses i punkt 2.1.

– Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt

2.4 tredje och fjärde styckena samt i punkt 3.3 och 3.4.

AFS 2008:3

80

Bilaga 11

Upphävande eller tillbakadragande av utfärdade intyg eller

godkännanden

Om ett anmält organ finner att de tillämpliga kraven i direktiv 2006/42/EG

inte har uppfyllts eller inte längre uppfylls av tillverkaren eller att ett EG-

typgodkännandeintyg eller godkännandet av ett system för kvalitetssäkring

inte borde ha utfärdats, ska det med beaktande av proportionalitetsprinci-

pen upphäva eller dra tillbaka det utfärdade intyget eller godkännandet eller

utfärda restriktioner för det och därvid ge en detaljerad motivering, såvida

inte uppfyllandet av sådana krav garanteras genom att tillverkaren vidtar

lämpliga korrigeringsåtgärder. Om ett intyg eller ett godkännande upphävs

eller dras tillbaka eller begränsas, eller om det visar sig nödvändigt för den

behöriga myndigheten att ingripa, ska det anmälda organet underrätta den

behöriga myndigheten.

AFS 2008:3

81

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen

av föreskrifterna om maskiner

Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om hur verkets föreskrif-

ter (AFS 2008:3) om maskiner ska tillämpas.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tving-

ande, deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna. De kan

t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven, visa exempel på prak-

tiska lösningar och förfaringssätt samt ge rekommendationer, bakgrundsin-

formation och hänvisningar.

Bakgrund

Reglerna inom EG för arbetstagarnas säkerhet och underlättande av handel

mellan medlemsländerna är uppbyggda bland annat med ett antal grund-

läggande direktiv. Sverige har som medlem i Europeiska unionen förbundit

sig att till svenska föreskrifter överföra ett antal sådana direktiv bland annat

maskindirektivet.

Föreliggande föreskrifter om maskiner är baserade på maskindirektivet

(2006/42/EG). Europaparlamentets och rådets direktiv 98/3/EG av den

22 juni 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner

utgjorde en kodifiering av direktiv 89/392/EEG. När nya omfattande änd-

ringar av direktiv 98/3/EG gjorts, har man ansett att en omarbetning av

detta bör göras av tydlighetsskäl. Det tidigare maskindirektivet var överfört

till svenska föreskrifter genom Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS

1993:10) om maskiner och vissa andra tekniska anordningar (omtryckt i sin

helhet som AFS 1994:48).

Direktiv 2006/42/EG påverkar inte medlemsstaternas rätt att fastställa

krav som anses nödvändiga för att säkerställa att personer, särskilt arbets-

tagare, skyddas när de använder maskinerna, under förutsättning att detta

inte innebär att maskinerna ändras på något sätt som inte anges i detta di-

rektiv.

Hissar

Tillämpningen av direktiv 2006/42/EG på vissa hissar som är avsedda för

lyft av personer nödvändiggör bättre avgränsning av de produkter som

omfattas av detta direktiv i förhållande till de produkter som omfattas av

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG av den 29 juni 1995 om

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hissar. En ny avgränsning

AFS 2008:3

82

av tillämpningsområdet för det direktivet har ansetts erforderlig och direk-

tiv 95/16/EG har därför ändrats i enlighet därmed. Direktiv 95/16/EG har

överförts i svensk rätt genom föreskrifter från Boverket.

Potentiellt riskfyllda maskiner

Det är möjligt att besluta om särskilda åtgärder där det krävs att medlems-

staterna ska förbjuda eller begränsa utsläppandet på marknaden av vissa

typer av maskiner som innebär samma risker för personers hälsa och säker-

het, antingen på grund av brister i de relevanta harmoniserade standarderna

eller på grund av deras tekniska egenskaper, eller ställa upp särskilda vill-

kor för sådana maskiner. För att säkerställa en lämplig bedömning av beho-

vet av sådana åtgärder antas de av kommissionen, biträdd av en kommitté,

efter samråd med medlemsstaterna och andra berörda parter. Eftersom åt-

gärderna inte är direkt tillämpliga gentemot ekonomiska aktörer är det med-

lemsstaterna som vidtar alla nödvändiga åtgärder för att genomföra dem. I

Sverige kommer dessa åtgärder att vidtas i form av särskilda föreskrifter i

Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Formell invändning mot en harmoniserad standard

Om en medlemsstat eller kommissionen anser att en harmoniserad standard

inte helt tillgodoser de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som den

omfattar och som ingår i bilaga 1, kan kommissionen eller medlemsstaten

lyfta frågan till den kommitté som inrättats enligt direktiv 98/34/EG och

ange skälen till detta.

Skyddsklausulen

Om en medlemsstat konstaterar att en CE-märkt maskin som omfattas av

detta direktiv och som åtföljs av en EG-försäkran om överensstämmelse och

som används på avsett sätt och under rimligen förutsebara villkor, kan även-

tyra hälsa och säkerhet för personer samt i förekommande fall husdjur och

egendom, vidtar den alla lämpliga åtgärder för att se till att denna maskin

dras tillbaka från marknaden, inte släpps ut på marknaden eller tas i drift

eller att dess fria rörlighet begränsas.

Medlemsstaten ska i sådana fall omedelbart underrätta kommissionen

och övriga medlemsstater om varje sådan åtgärd och om skälen för beslutet.

AFS 2008:3

83

Kommentarer till vissa paragrafer

Till 2 § e) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/3/EG av den 26

maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av

släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av sys-

tem, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon, är över-

fört i svensk rätt genom föreskrifter från Vägverket.

När det gäller jordbruks- och skogsbrukstraktorer ska de bestämmelser

i det här direktivet som gäller risker som för närvarande inte omfattas av

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/3/EG av den 26 maj 2003 om

typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och

utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponen-

ter och separata tekniska enheter till dessa fordon inte längre tillämpas så

snart sådana risker kommer att omfattas av direktiv 2003/3/EG.

Rådets direktiv 0/156/EEG av den 6 februari 190 om tillnärmning av

medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och

släpvagnar till dessa fordon, är överfört i svensk rätt genom föreskrifter från

Vägverket.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002

om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon är överfört i svensk

rätt genom föreskrifter från Vägverket.

Till 2 § k) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG6 av den

12 december 2006 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser är

överfört i svensk rätt genom föreskrifter från Elsäkerhetsverket.

Till 3 § l) Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni

1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och fö-

reskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster är

överfört i svensk rätt genom föreskrifter från Kommerskollegium.

Till 5 § Med avseende på maskiner behandlas riskkällor förknippade med

elektricitet inte mer specifikt i föreskrifter som genomför direktiv 2006/95/

EG om elektrisk utrustning avsedd att användas inom vissa spänningsgrän-

ser än i dessa föreskrifter. Skyldigheterna i fråga om bedömning av överens-

stämmelse och utsläppande på marknaden eller tagande i drift av maskiner

med hänsyn till riskkällor förknippade med elektricitet regleras därför en-

bart av de här föreskrifterna.

6

Kodifiering av Rådets direktiv 3/23/EEG av den 19 februari 193.

AFS 2008:3

84

Till 10 § Dessa harmoniserade standarder ger detaljerade säkerhetskrav för

en särskild maskin eller grupp av maskiner.

De harmoniserade standarder som utarbetats på gemenskapsnivå för att

förebygga sådana risker som kan uppstå till följd av konstruktion och till-

verkning av maskiner är inte bindande.

Till 17 § CE-märkning erkänns som den enda märkning som garanterar ma-

skinernas överensstämmelse med kraven i direktiv 2006/42/EG.

Kommentarer till bilagorna

Till Bilaga 1

Till Allmänna principer 3. Om en maskin är avsedd att användas av en

konsument är det viktigt att detta beaktas av tillverkaren vad gäller maski-

nens utförande och information avseende användningen. Detsamma gäller

om maskinen är avsedd att användas för att tillhandahålla en tjänst åt en

konsument.

Till 1.7.3 För att det ska vara möjligt att skilja mellan CE-märkningen av

vissa komponenter och CE-märkningen av själva maskinen, är det viktigt att

den senare märkningen anbringas bredvid namnet på den person som har

ansvaret för den, dvs. tillverkaren eller dennes representant. Det är lämpligt

att märkningen görs med samma tekniska metod.

Till Bilaga 3

Om en maskin även omfattas av regler som genomför andra direktiv som

rör andra aspekter och som föreskriver CE-märkning, innebär denna märk-

ning att maskinen även överensstämmer med bestämmelserna i dessa andra

direktiv.

Om ett eller flera av dessa direktiv tillåter tillverkaren eller dennes re-

presentant att under en övergångsperiod välja vilka bestämmelser som ska

tillämpas, innebär CE-märkningen emellertid att maskinen endast överens-

stämmer med bestämmelserna i de direktiv som tillverkaren eller dennes re-

presentant tillämpar. Uppgifter om tillämpade direktiv som offentliggjorts

i Europeiska unionens officiella tidning anges i EG-försäkran om överens-

stämmelse.

AFS 2008:3

85

Till Bilaga 5

Den vägledande förteckning över säkerhetskomponenter som avses i artikel

2 c (jfr. bilaga 5) kan i enlighet med förfarandet i artikel 22.3 uppdateras av

kommissionen.

Till Bilaga 9 och Bilaga 10

I Sverige är det Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

som ansvarar för anmälan av organ för bedömande av överensstämmelse.

AFS 2008:3

86

AFS 1982:17

Anteckningar om jourtid, övertid och mertid

AFS 2006:4

Användning av arbetsutrustning

AFS 2001:3

Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 1998:5

Arbete vid bildskärm

AFS 1994:1

Arbetsanpassning och rehabilitering

AFS 2000:42

Arbetsplatsens utformning

AFS 1998:1

Belastningsergonomi

AFS 2005:16

Buller

AFS 1982:3

Ensamarbete

AFS 1999:7

Första hjälpen och krisstöd

AFS 2005:17

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

AFS 2005:18

Härdplaster

AFS 2000:4

Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2005:6

Medicinska kontroller i arbetslivet

AFS 1996:1

Minderåriga

AFS 1980:14

Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön

AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 1997:11

Varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser

AFS 2005:15

Vibrationer

För att hålla sig uppdaterad om Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan det vara

bra att regelbundet via Internet gå in på vår webbplats www.av.se och un-

der ”Lag och rätt” kontrollera vilka föreskrifter som gäller för den aktuella

verksamheten.

För att få reda på hur den aktuella lag- eller förordningstexten ser ut kan

man exempelvis via Internet gå in på www.riksdagen.se och ta fram den se-

naste versionen av lagar och förordningar som man är intresserad av.

Notera att det kan finnas fel i dokument på Internet och att det är den tryck-

ta AFS versionen som gäller rättsligt.

Information från Arbetsmiljöverket