Anskaffarfrihet

En tryckfrihetsrättsliga princip som innebär att alla har rätt att anskaffa uppgifter i syfte att offentliggöra eller publicera dem.

Anskaffarfriheten regleras i TF 1:1 4 st.

Synonym: Anskaffarskydd.