Apportegendom

Egendom som, istället för pengar, kan tillföras ett bolag som betalning för aktier.

För att kunna utgöra apportegendom måste denna vara till nytta för företaget. Det måste även framgå från bolagets stiftelseurkund att apportegendom kan användas som betalning för en aktiepost.