lagen.nu

Egendom

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Allt som en person kan äga och som har ett förmögenhetsvärde.

Egendom delas upp i fast egendom och lös egendom.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Egendom finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation