Egendom

Allt som en person kan äga och som har ett förmögenhetsvärde.

Egendom delas upp i fast egendom och lös egendom.