Arrendator

Arrendator är den som arrenderar mark eller fiske enligt 8 - 11 kap. jordabalken eller lagen (1957:390) om fiskearrenden.