Brytande av post- eller telehemlighet

Brytande av post- eller telehemlighet är ett brott enligt brottsbalken som begås om någon person utan lov öppnar och läser brev eller telegram eller annat meddelande sänt med post eller telegrambyrå enligt 4 kap. 8 §brottsbalken.

Straffet är böter eller fängelse i högst två år.