Dödning

Innebär att en handling förklaras vara utan verkan.

Dödande av inteckning (se 22 kap. 10 § jordabalken) innebär att inteckningen som sådan upphör. Dödande av pantbrev innebär däremot bara att pantbrevet försvinner medan inteckningen lever vidare.

Det är tingsrätten som har hand om dessa ärenden. Läs mer på hemsidan för Sveriges Domstolar.