Inteckning

Inskrivning av ett visst belopp i fastigheten. Som bevis på inteckningen skapas ett pantbrev som kan användas som säkerhet för en fordran.

Inteckning behandlas i 22 kap.jordabalken.

De olika inteckningsåtgärderna är:

Se även

Lantmäteriet: "Inskrivning - Inteckning och pantbrev"