Enskild

Med "enskild" avses i förvaltningslagen inte bara fysiska personer, utan också företag, föreningar, organisationer och liknande privaträttsliga subjekt.