Ersättning beviljades inte i mål om resning

Beskrivning saknas!