lagen.nu

Härskande fastighet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Den fastighet som har en rättighet i annan fastighet.

Se 14 kap. JB angående servitut

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation