Insynsrätt

En rätt för den enskilde att få reda på vilken information myndigheter, företag och andra organisationer har.

Det finns tre huvudsakliga vägar att få insyn: