Istadarätt

Rätt för en person att ärva i sin avlidna förälders ställe.

Exempel: A har bara en arvinge, dottern B. B har en son, C. När A dör ska B ärva, men B är redan avliden. C ärver då i B:s ställe.

Om C har en dotter, D, och även C är avliden ärver D i C:s ställe (som skulle ärvt i B:s ställe).