lagen.nu

Järnvägsövergång

Ingen har skrivit en beskrivning av "Järnvägsövergång" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Järnvägsövergång finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1990 s. 389: Fastighetsreglering för upphävande av servitut avseende järnvägsövergångar.
NJA 1998 s. 142: Genom fastighetsreglering upphävdes ett servitut avseende rätt till överfart över en järnväg. Järnvägsövergången var enda utfart från ett fritidshus beläget på ett område av den härskande fastigheten...
NJA 1998 s. 62: Fråga huruvida fastighetsreglering, som avser upphävande av servitut som ger rätt till väg över järnväg, är förenlig med 5 kap 8 § fastighetsbildningslagen.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation