lagen.nu

Justitieråd

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Justitieråd är den titel ledamöterna i Högsta domstolen (HD) i Sverige och Finland har.

Antalet justitieråd vid HD i Sverige är för närvarande 16 enligt 3 kap 4 § RB.

De inte får inneha eller utöva något annat ämbete. Däremot kan de åta sig uppdrag som till exempel skiljeman mot vilket riktats viss kritik.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Justitieråd finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation