Justitieråd

Justitieråd är den titel ledamöterna i Högsta domstolen (HD) i Sverige och Finland har.

Antalet justitieråd vid HD i Sverige är för närvarande 16 enligt 3 kap 4 § RB.

De inte får inneha eller utöva något annat ämbete. Däremot kan de åta sig uppdrag som till exempel skiljeman mot vilket riktats viss kritik.