Legatarie

Den som på grund av testamente mottar specifik förmån eller egendom.

Det legatarien mottar kallas legat.

Om testamentstagaren tilldelas hela kvarlåtenskapen eller viss kvotdel av denna, är testamentstagaren istället universell testamentstagare.