Universell testamentstagare

Testamentstagarrätt som liknar arvinges rätt.

Universella testamentstagare återfinns i 11 kap. 10 § 2 st. ärvdabalken och denne tilldelas all egendom, viss del av den (exempelvis hälften) eller överskottet sedan exempelvis laglotterna fördelats.