Lucktomt

En mindre fastighet, utan huvudbyggnad, som ligger mellan andra bebyggda fastigheter.