Massafordran

En fordran som uppstått efter att en gäldenär gått i konkurs, och alltså gäller mot själva konkursboet.

Eftersom ett konkursbo ofta måste drivas vidare under en period kan det ingå nya avtal och ta på sig nya förpliktelser. Dessa fordringar gäller framför nästan alla fordningar som gäller mot själva gäldenären (med undantag för vissa särskilda förmånsrätter, se 14 kap. 18 § konkurslagen), jfr förmånsrättsordning.