lagen.nu

Migrationsverket

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Migrationsverket är en myndighet som prövar frågor om visum, arbetstillstånd och uppehållstillstånd för utlänningar enligt Utlänningslagen (2005:716).

Verkets webbsida.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Migrationsverket finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

MIG 2008:8: Ersättning för arbete till offentligt biträde för genomgång med huvudmannen av migrationsverkets avgörande, under medverkan av tolk, skall anses ingå i den ersättning som tillerkänts biträdet av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation