Nämndeman

Nämndeman är en icke juridiskt utbildad domare som kan tjänstgöra i tingsrätt, förvaltningsrätt, hovrätt och kammarrätt i vissa mål.