Nåd

Nåd kan beviljas av regeringen enligt 11 kap. 13 §regeringsformen.

Genom nåd kan straff avkortas eller upphävas.

Nåd kan beviljas av regeringen enligt 11 kap. 13 § regeringsformen.

Genom nåd kan straff avkortas eller upphävas.