Regeringen

Regeringen styr Sverige och är ansvarig inför riksdagen enligt 1 kap. 6 § Regeringsformen.