Narkotika

Narkotika är vad som klassats som narkotika av Läkemedelsverket.

Förteckning över narkotikaklassade ämnen finns i verkets författningssamling, LVFS.

Den senaste förteckningen är LVFS (1997:12), ändrad och omtryckt 2000:7, senast ändrad 2009:4.

En mer lättläst förteckning är fogad som bilaga till förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika.

Straffrättens klassificering av narkotikas farlighet: Narkotikas farlighetsklassificering.