Personlig integritet

Personlig integritet är den enskildes rätt att kontrollera vem som kan få tillgång till dennes privata information.

Lagrum