Primär förhandlingsskyldighet

Arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet går längre än dennes allmänna förhandlingsskyldighet i 10 § MBL och är framför allt aktuell i de fall som rör företags- och arbetsledningen , d.v.s. då arbetsgivaren har ensam beslutanderätt. Syftet med den primära förhandlingsskyldigheten är att parterna ska kunna enas men om detta inte är möjligt har arbetsgivaren rätt att fatta det beslut denne anser vara riktigt i enlighet med arbetsgivarprerogativet.