Prorogationsavtal

En klausul i internationella avtal som bestämmer vid vilket lands domstol som tvister rörande avtalet ska avgöras.