Rättegång

Rättegång är ett begrepp som används för att beteckna den del av en juridisk process, som sker vid domstol.

En rättegång börjar med att stämningsansökan inges och avslutas i allmänhet med en dom. Synonymt och kanske lite ålderdomligt kan man använda det lite mer mångtydiga ordet process, från tyska Prozesse.

Ibland används ordet rättegång för att beteckna enbart huvudförhandlingen i ett mål.