lagen.nu

Rättegång

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Rättegång är ett begrepp som används för att beteckna den del av en juridisk process, som sker vid domstol.

En rättegång börjar med att stämningsansökan inges och avslutas i allmänhet med en dom. Synonymt och kanske lite ålderdomligt kan man använda det lite mer mångtydiga ordet process, från tyska Prozesse.

Ibland används ordet rättegång för att beteckna enbart huvudförhandlingen i ett mål.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Rättegång finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 2011 s. 306: En talan mot en gäldenär som var i konkurs om en fordran som fick göras gällande i konkursen har tagits upp till prövning.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation