Särkullbarn

Ett barn som bara den ena maken i ett äktenskap är förälder till.

Ett särkullbarn (med lagtextens ord "bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge", ÄB 3:1) har rätt att få ut sin arvslott från en avliden förälder direkt, till skillnad från ett samkullbarn.